Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 publicații
  • 7 volume
  • 28 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2021 Anul 1919 în istoria Transilvaniei
Număr de volume:1
Carei; Cluj-Napoca; Hodod; Oradea; România Mare; Sălaj; justiţie; Satu Mare; Tăşnad; Transilvania; Primul Război Mondial; 1919; poliţie PORUMBĂCEAN, Claudiu (coordonator)
carte 2009 Avant l’ „Etat-juge” : pratique juridique et construction politique en Valachie au XVIIe siècle
Număr de volume:1
Ţara Românească; Valahia; Imperiul Otoman; societate; modernitate; justiţie; funcţionar RIZESCU, Oana (autor)
periodic Curierul Judiciar
Numere de reviste:2099
Legislaţie; finanţe; justiţie; jurisprudenţă; tribunal; doctrină; economie politică
carte 1934 Justiţia în Moldova (1741-1832)
Număr de volume:1
Moldova; Principatul Moldovei; logofăt; Mitropolia Moldovei; istoria modernă românească; justiţie; divan judecătoresc; caimacam; hatman; justiţia moldoveană modernă; Costache Conachi; hotărâre judecătorească; instanţă de judecată UNGUREANU, Gheorghe (autor)
volum de periodic 2011 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 2011 Bacău; boier; cruciadă; Vlad Ţepeş; Biserica Ortodoxă Română; Principatele Române; Principatele Dunărene; Vlad Înecatul; Nicolae Istrati; Răscoala de la 1907; Partidul Naţional Liberal; fiscalitate; Mănăstirea Golia; justiţie; Grupul Etnic German
volum de periodic 2019 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 2019, OMAGIU ACADEMICIANULUI ALEXANDRU ZUB Alexandru Marghiloman; armean; ciumă; LETONIA; Nicolae Iorga; Titu Maiorescu ; Ludvigs Ekis; Alexandru Moghioroş; Dimitrie A. Sturdza; Anastasie Başotă; Luca Stroici; Alexandru Enacovici; mănăstirea Aron Vodă; Grigore Niculescu-Buzeşti; Regulamentul organic; Al Doilea Război Balcanic; Mehmed al II-lea; justiţie; Alexandru Zub; Jan Zamoyski
volum de periodic 1937 APOSTOLUL – Curierul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din București, 15-16, 1-30 august, anul 1937 Miron Cristea; tineret; justiţie; misionar; secte
volum de periodic 1896 Curierul Judiciar, nr. în TOM: 32, 8 septembrie, anul 1896 penitenciar; justiţie director, BORȘ, Petre (redactor)
volum de carte 1958 Înaltul Divan 1831-1847 - inventar arhivistic, anul 1958 justiţie; arhivă; Înaltul Divan
volum de literatură gri 1844 Moldavie - recueil d`articles, anul 1844 Moldova; Istorie modernă; Ţara Moldovei; administraţie; Principatul Moldovei; justiţie; istorie modernă românească
volum de carte 1997 Situația economică și socială a țăranilor români pe domeniul Episcopiei Romano-Catolice de Oradea (1800-1848), anul 1997 Oradea; Tinca; ţăran; Episcopia greco-catolică din Oradea; justiţie; domeniu ecleziastic BONA, Petru (autor)
articol de periodic 2012 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXIII CRĂCANĂ, Iuliu (autor) Naționalizarea mijloacelor de producție și regimul proprietății în România democrat-populară (1948-1955) 442-460 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII CIOBANU, Igor (autor) , COTRUȚĂ, Artur (autor) Înfăptuirea dreptății în materie de drept penal în Moldova și Țara Românească în Evul Mediu EVUL MEDIU 101-110 română
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII CIOBANU, Igor (autor) , COTRUȚĂ, Artur (autor) Infracțiunile pasibile de răspundere penală în dreptul medieval românesc din statele extracarpatice EVUL MEDIU 111-124 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII CIOBANU, Igor (autor) , COTRUȚĂ, Artur (autor) Sancțiunile în Moldova și Țara Românească în Evul Mediu EVUL MEDIU 125-141 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 6 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională MUNTEAN BEȘLIU, PETRE (autor) Roland din Piața Mare a Sibiului medieval (1551-1783) Patrimoniu-Heritage 582-594 română, engleză
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Condamnarea și moartea lui Vasile Militaru 681-685 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 GROZA, Liviu (autor) Justiția militară austriacă și pedepsele ce se aplicau soldaților în cadrul regimentelor de grăniceri II. Istorie medie 253-263 română
articol de periodic 2009 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VII etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) TERTECI, Carol (autor) Câteva pricini de judecată din Vâlcea secolelor XVI-XVII Istorie 133-139 română, engleză
articol de periodic 1985 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, I Călăraşi (judeţ); Ialomiţa (judeţ); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Dunărea (fluviu) FILIP, Răzvan (autor) Elemente ale unui conflict agrar la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XIX-lea la Roseți, județul Călărași Istorie - Arheologie 157-160 română
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, I , Acta Musei Petrodavensis Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) CIUCĂ, Valentin (autor) Cîteva observații pe marginea procesului literar Lazu - Coșbuc Note şi discuţii 389-391 română, franceză
articol de periodic 1994 Revista Bistriței: RB, VIII CHIOREAN, Ioan (autor) Aspecte privind dinamica intelectualității juridice din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar 129-136 română, franceză
articol de periodic 2002 Revista Bistriței: RB, XVI DIN, Petre (autor) Ipostaza justițiară a împărătesei Maria Tereza în sensibilitatea transilvăneană 209-217 română
articol de periodic 1971 Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) WARDEGGER, Nicolae (autor) Parchetul tribunalului Hunedoara Fonduri arhivistice 261-265 română
articol de periodic 1972 Sargetia. Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) WARDEGGER, Nicolae (autor) Organizarea judecății și desfășurarea procesului în satele din Munții Apuseni, în timpul revoluției de la 1848 Studii şi articole 143-148 română, franceză
articol de periodic 1981 Sargetia. Acta Musei Devensis, XV Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) URSUȚIU, Maria (autor) Justiția domenială la Hunedoara în a doua jumătate a sec. al XVII-lea Studii şi articole 153-163 română, germană
articol de periodic 1984-1985 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) RUSU, Adrian Andrei (autor) Dovezi pentru continuitatea adunărilor românești din Țara Hațegului după mijlocul secolului al XV-lea Studii şi articole 169-180 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) LAZĂR, Liviu (autor) Aspecte din lupta pentru impunerea limbii române în justiție, oglindite în documentele unui magistrat român din Transilvania Studii şi articole 81-86 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) LAZĂR, Ioachim (autor) Procesele de la tribunalul din Alba Iulia intentate românilor din anul 1896 Studii şi articole 201-216 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) CERGHEDEAN, Mihai (autor) Cîteva considerații pe marginea unei liste de împrocesuați din vremea lui Horea Studii şi articole 505-524 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) ALBU, Ioan (autor) Procesul vrăjitoarelor din Chirpăr (1727-1728) Studii şi articole 633-648 română, franceză
articol de periodic 2007-2008 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) KOVACS, Andras (autor) Administrația comitatului Hunedoara în evul mediu Istorie medievală 203-240 română, engleză
articol de periodic 2014 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) MIRCEA, Gabriela (autor) , RUSTOIU, Ioana (autor) Umor sau ultraj la adresa regelui Carol al II-lea? Comentarii pe marginea acuzației de lèse-majesté adusă comerciantului Carol Breitenstein (Sibiu, 1937) Istorie. Studii şi articole 355-388 română, engleză
articol de periodic 2019 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BOLDEA, Ligia (autor) Femei din Banatul medieval în fața scaunelor de judecată comitatense și capitulare (1350-1450) Istorie. Studii şi articole 133-151 română, engleză
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) ANDREEV, Mihail (autor) L'objet du procès civil dans le droit romain classique Comunicări şi studii 67-75 franceză
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) JACOTĂ, Mihai (autor) Conflictele de legi în Imperiul Roman Comunicări şi studii 83-101 română, franceză
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl CARRIERE, Jean (autor) La tragédie grecque, auxiliaire de la justice et de la politique Comunicări şi studii 13-21 franceză
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl JACOTĂ, Mihai (autor) GEORGES CIULEI, L'Equité chez Cicéron, Amsterdam, Adolf Hakkert, 1972, 61 p. RECENZII 299-300 română
articol de periodic 1997 Sud-Estul și Contextul European: SECE, VII, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Cultură și solidarități în „Europa Ortodoxă” POPESCU-MIHUȚ, Emanuela (autor) Cultură și vocabular juridic în Țările Române în epoca fanariotă Organic şi organizat 99-110 română, franceză