Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PROTOPOPESCU, George (autor) Momente epocale ale luptei poporului român pentru libertate, dreptate socială și independență națională III-IX română
Cuprins XI-XVI română, engleză, franceză, germană
JUNGBERT, Bela (autor) Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (I) 1-17 română
VLASSA, Nicolae (autor) Problema existenței ecvidelor domestice în cadrul culturii Vinca - Turdaș 19-47 română
CIUGUDEANU, Horia (autor) Săpăturile de salvare de la Aiud- "Cetățuie" 49-62 română (rezumat în engleză)
ANDRIȚOIU, Horia (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Otomani din Sud-Vestul Transilvaniei 63-83 română (rezumat în franceză)
FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Cercetări de topografie arheologică în bazinul superior al Tîrnavei Mari între anii 1957-1970 85-99 română (rezumat în franceză)
VASILIEV, Valentin (autor) Despre interpretarea pumnalelor akinakes descoperite pe teritoriul României 101-106 română (rezumat în franceză)
SUCEVEANU, Alexandru (autor) Unele reflexii în legătură cu regatul șui Burebista 107-114 română (rezumat în franceză)
DAICOVICIU, Hadrian (autor) Miscellanea epigraphica 115-124 română (rezumat în franceză)
KOLENDO, Jerzy (autor) Un romain d'afrique eleve dans le pays des cistoboces. Apropos ce LIL VIII 14667 125-130 franceză
PETCULESCU, Liviu (autor) Un fragment de diplomă militară de la Micia 131-133 română (rezumat în franceză)
POP, Constantin (autor) Statui imperiale de bronz în Dacia Romană 135-165 română (rezumat în franceză)
ARDEVAN, Radu (autor) Le college des fabres à Ulpia Traiana Sarmizegetusa 167-172 franceză
ALICU, Dorin (autor) Templul zeiței Nemesis de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 173-177 română (rezumat în germană)
PISO, Ioan (autor) Epigrafica (X) 179-187 română
LUCA, Claudia (autor), MILEA, Zaharie (autor) Onomastica inscripțiilor de la Potaisa 189-194 română (rezumat în franceză)
CĂTINAȘ, Ana (autor) Noi descoperiri romane pe Dealul Zinelor - Turda 195-200 română (rezumat în germană)
HOPĂRTEAN, Ana (autor), LUCA, Claudia (autor), MILEA, Zaharie (autor) Noi contribuții privind necropola romană de la Potaissa 201-206 română (rezumat în franceză)
CĂTINAȘ, Ana (autor), HOPĂRTEAN, Ana (autor) Două monumente funerare fragmentare descoperite la Potaissa 207-211 română (rezumat în germană)
MOGA, Vasile (autor), POP, Roman (autor) Descoperiri arheologice la Ampelum 213-218 română (rezumat în germană)
BĂRBULESCU, Mihai (autor) Cultul lui Hercules în Dacia Romană (II) 219-233 română (rezumat în franceză)
BENEA, Doina (autor) Die V. Makedonische legion auf den nördlichen Donaulimes im 3-4 Jahrhundert 235-244 germană
STOICOVICI, Eugen (autor) Atelier de sticlă rubin la Dierna (Orșova) 245-250 română (rezumat în germană)
ISAC, Dan (autor) Monede postaureliene de la Gilău 251-254 română (rezumat în engleză)
IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezări de secol IV în Sudul Banatului 255-261 română (rezumat în franceză)
PĂIUȘ, Gheorghe (autor), TAKACS, Matilda (autor), WINKLER, Iudita (autor) Așezarea prefeudală de la Cicău, jud Alba 263-272 română (rezumat în germană)
GEORGESCU, P. (autor), GEOROCEANU, M. (autor), LISOVSCHI-CHELEȘANU, C (autor) Cercetări asupra faunei din așezarea Cicău - "Săliște" 273-286 română (rezumat în germană)
HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Un grup de morminte din secolul al VII e.n. la Iclod (jud. Cluj) 287-294 română (rezumat în germană)
ȚEICU, Dunmitru (autor), UZUM, Ilie (autor) Cuptorul de ars ceramică descoperit în așezarea feudală timpurie de la Gornea - "Țărmuri" 295-305 română (rezumat în engleză)
PORUMB, Marius (autor) Biserica otodoxă din Gârbova de Sus (jud. Alba) Un vechi monument de arhitectură medievală românească 307-310 română (rezumat în germană)
EDROIU, Nicolae (autor) Un sigil inelar cu inscripție slavonă în colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca 311-313 română (rezumat în franceză)
BUNTA, Magdalena (autor), KATONA, Imre (autor) Cronica Habană de la Cluj 315-330 română (rezumat în germană)
IAMBOR, P. (autor), PAP, F. (autor) Tezaurul monetar din sec. XVI-XVII de la Cluj-Napoca (Conservator) 331-447 română (rezumat în franceză)
PAP, Francisc (autor) Rute comerciale și localități transilvane în comerțul Clujului cu produse agricole și vite (prima jumătate a sec. XVII) 349-358 română (rezumat în franceză)
HALASU, Adriana (autor) O siglă de meșter - doi argintari transilvăneni din secolul al XVII-lea 359-365 română (rezumat în germană)
CIPĂIANU ANA, Maria (autor) On a Medieval Embroidery Belonging to the History Museum of Transilvania 367-379 engleză
POP, Viorica (autor) Lăzi de zestre din secolele XVII-XVIII în Muzeul de Istorie al Transilvaniei 381-385 română (rezumat în franceză)
BELU, Sabin (autor) Noi contribuții la istoria satelor din Munții Apuseni 387-395 română (rezumat în germană)
ARDOS, Alexandru (autor) O vioară de meșter 397-399 română (rezumat în germană)
ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (I) 401-410 română (rezumat în germană)
GYEMANT, Ladislau (autor) O tipăritură românească necunoscută din vremea războiului ruso-austro-turc din anii 1787-1792 411-413 română (rezumat în germană)
NEAMȚU, Alexandru (autor) Un proiect din anul 1789 privind construirea unei „fabrici de sodă” în Transilvania 415-429 română (rezumat în germană)
WOLF, Iosif (autor) Începuturile presei cultural-științifice din Transilvania : "Siebenbürgische Quartalschrift" (1790-1801) 431-445 română (rezumat în germană)
GROZA, Liviu (autor) Unele aspececte privind organizarea regimentului grăniceresc din Caransebeș 447-460 română (rezumat în franceză)
CRIȘAN, Eva (autor) Aspecte din asistența medicală a muncitorilor feroviari în sec. XIX 461-465 română (rezumat în germană)
JUDE MARIA, Magdalena (autor) Sigilii sătești transilvănene din secolul al XIX-lea 467-480 română (rezumat în germană)
DRĂGOI, Livia (autor) Miklós Sikó, portretist din Transilvania (sec. XIX) 481-487 română (rezumat în engleză)
BOTEZAN, Ioana (autor) Un document din anul 1861 privind strădaniile românilor din Transilvania de a cucerii drepturi politice 489-494 română (rezumat în engleză)
BONA, Petru (autor) Traian Doda - luptător pentru drepturile naționale ale românilor bănățeni 495-499 română (rezumat în germană)
GLODARIU, Eugenia (autor) Aportul femeilor din Transilvania la mișcarea memorandistă 501-509 română (rezumat în franceză)
PROTOPOPESCU, George (autor) Conceptul de artă militară în principalele bătălii date de români pentru apărarea independenței și suveranității naționale 511-530 română (rezumat în germană)
BORUGĂ, Elena (autor) Contribuția lui Traian Vuia la lupta pentru unitatea națională, oglindită în articolele publicate în revista "La Transylvanie" (1918-1919) 531-543 română (rezumat în franceză)
IANCU, Gheorghe (autor) Activitatea consiliului dirigent privind reglementarea comerțului și aprovizionarea populației (1918-1920) 545-560 română (rezumat în franceză)
NISTOR, Ioan (autor) Proiectul unui volum omagial închinat aniversării a 175 de ani de la înființarea școlilor din Blaj 561-566 română (rezumat în franceză)
BRATU, Ioan (autor), HERCHI, Iosif (autor) Aspecte ale climatului revoluționar din județul Bihor în perioada 1928-1933. Conflictele de muncă 567-581 română (rezumat în franceză)
BUNTA, Petru (autor) Procesele intentate de către autoritățile hortyste comuniștilor din partea de Nord a Transilvaniei (1941-1944) 583-602 română (rezumat în germană)
TUȚU, Dumitru (autor) Tratative și conflicte ale guvernului și burgheziei române pentru ieșirea din războiul dus alături de Germania hitleristă 603-616 română (rezumat în franceză)
VAJDA, Ludovic (autor) Oamenii muncii din Cluj în luptă, sub conducerea P.C.R. pentru instaurarea puterii democrat-populare (11 octombrie 1944 - 6 martie 1945) 617-632 română (rezumat în germană)
HĂGAN, Trofin (autor) Minerii din Maramureș în procesul refacerii economiei naționale (1945-1947) 633-645 română (rezumat în engleză)
ARDOS ANNA, Maria (autor) „Prietenii muzeului” - un experiment reușit al Muzeului de Istorie al Transilvaniei 647-651 română (rezumat în franceză)
IGNA, Aurelia (autor) Restaurarea și conservarea unui fragment de leasă dacică de la Șercaia, județul Brașov 653-658 română (rezumat în franceză)
BRĂGAN-BULARDA, Mihai (autor), IGNA, Aurelia (autor), KISS, Ștefan (autor), RĂDULESCU, Daniela (autor) Evidențierea biodeteriorării unor monumente de piatră din incinta Muzeului de Istorie al Transilvaniei, pein activității enzimatice 659-664 română (rezumat în franceză)
LUKACS MARIA, Elisabeta (autor) Recuperarea prin restaurare a unui pahar de sticlă din epoca romană 665-668 română (rezumat în germană)
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Nicolae Vlassa, Neoliticul Transilvaniei - studii, articole, note 669-670 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Aloiz Benac, „Obre II - A Neolithic of the Butmir Group at Gornje Polje” și „Obre I - A Neolithic Settlement of the Starčevo - Impresso an Kakanj Cultures at Raskršce”, apărut în Wissenschaftlichen Mitteilungen des Bosnisch-Herzegowinischen Landesmuseum, Band III, Helf A. Archäologie, Sarajevo, 1973, 430 p., 15 planuri, 50 figuri, 94 planșe, din care 9 color 671-673 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Petre I. Roman, Ioan Németi, „Cultura Baden in Romania” (Die Badener Kultur in Rumänien), Biblioteca de arheologie, XXXI, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1978, 159 p. (= 82 p. text cu 10 fig. în text + 78 pl. + 15 p. rezumat) 675-676 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Margarita Primas, „Untersuchungen zu den Bestattungssitten der ausbenden Kupfer und der frühen Bronzezeit. Grabbau, Bestattungsfonnen und Beigabensitten im südlichen Mitteleuropa”, BerGK, 58, I, 1977, S. 1-160 (mit 34 Abbildungen) + 3 Beilagen (Karten) 677-680 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Wanda Sarmowska, Kultura unierycka w Polsce - Tom I - Wroclaw - Warszawa - Kraków, 1969, 383 pp. + 162 ilustrații în text; Tom II, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975, 208 pp. + 50 ilustrații în text + Anexe de J. Romanow, pp. 138-141 și B. Miszkiewicz, pp. 142-151. Preț 75 + 50 de zloți. 680-684 română
SOROCEANU, Tudor (autor) V. A. Dergacev, „Bronzovîie predmetî XIII-VIII vv. Do. N.e. iz dnestrovo-prutskovo mejdurecia”, Izdatelstvo „Știința”, Kișinev, 1975, 94 p. cu 21 de desene în text + 2 tabele + 1 anexă cu analize chimice, preț 59 copeici 685-685 română
SOROCEANU, Tudor (autor) V. A. Dergacev, Pamiatniki epohi bronzî, Arheologhicescaia carta Moldavskoi SSR, vîpusc 3, Izdatelstvo „Știința", Kișinev, 1973, 125 p. cu 25 de ilustrații în text, preț 78 de copeici 685-686 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Mircea Petrescu-Dîmbovița, „Depozitele de bronzuri din România” (Les dépôts de bronzes de la Roumanie), Biblioteca de arheologie, XXX, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, t977, 390 p., dintre care pp. 7-169 = text, 170-374 = 403 planșe, 375-384 = 10 hărți, 385-390 = indici. 686-689 română
SOROCEANU, Tudor (autor) „Symposium on the Dark Ages in Greece”, sponsored by the Archaeological Institute of America, New York Society and Hunter College, City University of New York, April 30, 1977, Hunter Cllege, New York City, 1977, 76 p. cu numeroase fguri in text. 689-690 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Bernhard Hänsel, „Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der alten Hallstattiszweit an der unteren Donau”, partea I (=VIII + 251 pp. cu 6 ilustrații în text); partea a II-a (text = V + 13; planșe = 77 + XVIII; 6 hărți; o anexă), În seria „Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-kulturraumes”, vol. 16-17, R. Habelt Verlag, Bonn, 1976. 691-692 română
WINKLER, Judita (autor) F. Fejér Mária, Huszár Lajos, „Bibliographia numismatzicae hungaricae”, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, 323 pagini 693-694 română
BUNTA, Magdalena (autor) La formation et le développement des metiers au moyen âge (Ve-XIV siècle), sous la direction de László Gerevich et Ágnes Salamon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977, 7-151 p. + 8 schițe-plan + 33 fotografii + V pl. 695-696 română
WOLF, Iosif (autor) Ion Lungu, „Școala ardeleană - mișcare ideologică națională iluministă”, București, Editura Minerva, 1977, 506 p. (seria „Momente și sinteze") 697-699 română
WOLF, Iosif (autor) George Em. Marica, „Studii de istoria și sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea”, vol. I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, 412 p. 699-701 română
WOLF, Iosif (autor) Alexandru Duțu, „Cultura română în civilizația europeană modernă”, București, Editura Minerva, 1978, 270 p. (seria „Confluențe”) 702-703 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Profesorul Vladimir Milojčič (1918-1978) 704-705 română
SOROCEANU, Tudor (autor) Nicolae Gostar (1922-1978) 707-709 română
Prescurtări bibliografice 709-712 română