Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 8 publicații
  • 125 de volume
  • 28 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2003 Date istorice şi statistice privind situaţia evreilor sub guvernare antonesciană (1940-1944)
Număr de volume:1
holocaust (Politică); Holocaustul în România (Politică); evreii din România (comunitate); guvernarea antonesciană (autoritate centrală) ROZEN, Marcu (autor)
carte 2000 Doctoriţă în infern
Număr de volume:1
Colecția: Caietele C.S.I.E.R.
holocaust (Eveniment); istoria evreilor (ramură a istoriei); Memorii (lucrare); Auschwitz (lagăr de exterminare) Dr., CHANIT, Miryam (autor)
carte 2023 Elie Wiesel la el acasă / Elie Wiesel in his hometown
Număr de volume:1
evrei; holocaust; Sighet; Perioada Interbelică; România interbelică; fotografie; Elie Wiesel; document istoric; deportarea evreilor MARINCEAN, Alina (autor), PRALEA, Alin Spiridon (autor)
carte 2023 Etică. Război şi storytelling
Număr de volume:1
holocaust; propagandă; Al Doilea Război Mondial; filosofie; război; etică; afiş; Elie Wiesel; Războiul din Ucraina; societatea contemporană MARINCEAN, Alina (autor)
carte 1982 O sută de ani de teatru evreiesc în România, 1876-1976
Număr de volume:1
holocaust; Al Doilea Război Mondial; dramaturgie; Nazism; Dictatură; teatru evreiesc; Avram Goldfaden BERCOVICI, Israil (autor), BERLOGEA, Ileana (autor)
carte 2011 Situaţia evreilor din Europa Centrală la sfârşitul celui de-al doilea război mondial (1944-1945)
Număr de volume:1
holocaust; ROMÂNIA; UNGARIA; Europa Centrală; studii istorice; volum de studii; istoria evreilor; Faur Antonio FAUR, Antonio (coordonator), GYEMANT, Ladislau (coordonator)
carte 2010 Teodor Popoviciu: salvatorul de la moarte a sute de evrei (1944)
Număr de volume:1
holocaust; personalităţi; eroi; biografie istorică; Teodor Popoviciu; Faur Antonio FAUR, Antonio (autor)
carte 2015 Tra Normalita e Orrore: Artisti Plastici Ebrei di Oradea e il Dramma Dell'olocausto. Collezione Del Museo "Ţării Crişurilor" di Oradea
Număr de volume:1
holocaust; catalog; catalog de expoziţie CHIRIAC, Aurel (editor), CIURE, Florina (traducator)
volum de carte 2001 1941. Dureroasa fracturare a unei lungi conviețuiri, anul 2001 Transnistria (Regiune); holocaust (Eveniment); rebeliunea legionară (Eveniment); 1941 (An calendaristic); regimul Antonescu (Regim politic); istoria evreilor (ramură a istoriei); Holocaustul în România (fenomen istoric); antisemitism (atitudine); deportări (fenomen); legislaţie antisemită (legi) BENJAMIN, Lya (autor), HÎNCU, Dumitru (autor), KULLER, Hary (autor), ȘERBĂNESCU, Ioan (autor)
volum de periodic 2022 Acta Bacoviensia: ActaBC, XVII, anul 2022 aviaţie; Bacău; holocaust; Moldova; Partidul Comunist Român; Sfântu Gheorghe; Medialistică; Mitropolia Moldovei; anuar; carte veche românească; Munţii Carpaţi; închisoare; ocnă; Târgu Mureş; arhive; Regina Maria; armată; arhivistică; digitalizare MUNTEANU, Vilică (redactor șef)
volum de periodic 2021 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 2021 Alexandru Ipsilanti; Anvers; armeni; frontieră; holocaust; Nicolae Iorga; apostolul andrei; Războiul Civil Rus; Spiru Haret; Ştefan cel Mare; Tudor Vladimirescu; Imperiul Otoman; Războiul de Independenţă; raguzani
volum de periodic 2012 Archiva Moldaviae, IV, anul 2012 Basarabia; Bucovina; Călan; Cernăuţi; Chişinău; comunism; Gheorghe Ghibănescu; Matia Corvin; Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească; Ioan Vodă; Galaţi; Herţa; holocaust; Moldova; Mureş; Republica Moldova DOBRINCU, Dorin (redactor șef), ANIȚA, Cristian (redactor), BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila (redactor), BOSOMITU, Ștefan (redactor), BOTOȘINEANU, Cătălin (redactor), CHIPER, Mihai (redactor), CREANGĂ, Ovidiu (redactor), DOBRINCU, Ligia (redactor), MIHALACHE, Cătălina (redactor), MÎRZA, Mihai (redactor)
volum de periodic 2016 Archiva Moldaviae, VIII, anul 2016 Basarabia; holocaust; Moldova; tutun; Republica Moldova; Pactul Ribbentrop-Molotov; Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească; Cristian Racovski; Biserica Ortodoxă Rusă; Krzysztof Serebkowicz; Anna Kiselkova DOBRINCU, Dorin (redactor șef), CHIPER, Mihai (redactor șef adjunct), BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila (redactor), BOTOȘINEANU, Cătălin (redactor), DOBRINCU, Ligia (redactor), MÎRZA, Mihai (redactor)
volum de periodic 2023 Caiete Silvane, XIX, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 2023, "Silvania" la Veneția, seria nouă holocaust; Veneţia; Zalău; Interbelic; Yad Vashem; Alice Cooper SĂUCA, Daniel (redactor șef), MUREȘAN, Viorel (redactor șef adjunct), COOPER, Corina Știrb (secretar de redacție), POP, Mihai (redactor), ARDELEAN, Carmen (redactor), KÜRTI, Alexandru-Bogdan (redactor), TĂUTAN, Viorel (redactor), LUCACIU, Marcel (redactor), CHINȚA, Imelda (redactor)
volum de periodic 2022 Crisia, LII, anul 2022 Făgăraş; holocaust; Iuliu Hossu; Oradea; SLOVACIA; Trianon; Abdullah Freres; Petru Popovici Rîmniceanul; Dacia Mediterranea; Corbeşti; Calea Mare; Nicolae Mihăilescu; Ulpiu Traian Gomboşiu; cruce; Biserica Greco-Catolică; Biserica Ortodoxă; Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia; Cetatea Oradea; Inochentie Micu Klein; Epoca cuprului; Regele Ferdinand; Digitizare; tipologie; Cinematografie; Marea Unire de la 1 decembrie 1918
volum de periodic 2018 Cronos, X, ianuarie - iunie, anul 2018 holocaust; Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918; Războaiele Napoleoniene; Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia; Dumitru Ţeicu; Traian Topliceanu
volum de carte 2001 Din Botoșanii de odinioară..., anul 2001, Scene și personaje dintr-o lume care a fost 1913-1943 (perioadă de timp); istoria evreilor (ramură a istoriei); documente istorice (document); evrei (etnie); Botoşani (oraş din România); Caietele CSIER (colecţie); antisemitism (atitudine); holocaust (fenomen); Shoah (fenomen); comunitatea evreiască (minoritate)
volum de carte 2000 Doctoriță în infern, anul 2000 holocaust (Eveniment); Shoah (Eveniment); istoria evreilor (ramură a istoriei); Kaiserwald (lagăr de concentrare); Stutthof (lagăr de concentrare); Caietele CSIER (colecţie); Memorii (lucrare); Auschwitz (lagăr de exterminare); lagăr de concentrare (lagăr); lagăr de exterminare (lagăr) Dr., CHANIT, Miryam (autor)
volum de carte 1993 Izvoare și mărturii. Evreii din România între anii 1940 - 1944, I, anul 1993, Legislația antievreiască, seria Izvoare și mărturii referitoare la istoria evreilor ROMÂNIA (stat); holocaust (Eveniment istoric); antisemitism (concept); surse istorice (categorie); izvoare istorice (categorie); Al Doilea Război Mondial (conflict militar); evrei (popor); evreu (popor) BENJAMIN, Lya (editor), STANCIU, Sergiu (coordonator)
volum de carte 1996 Izvoare și mărturii. Evreii din România între anii 1940 - 1944, anul 1996, Problema evreiască în stenogramele Consiliului de Miniștri, seria Izvoare și mărturii referitoare la istoria evreilor ROMÂNIA (stat); iudaism (Religie); cultul mozaic (Religie); holocaust (Eveniment istoric); surse istorice (categorie); izvoare istorice (categorie); Al Doilea Război Mondial (conflict militar); evrei (popor); evreu (popor)
volum de carte 1998 Izvoare și mărturii. Evreii din România între anii 1940 - 1944, anul 1998, 1943-1944. Bilanțul tragediei - Renașterea speranței, seria Izvoare și mărturii referitoare la istoria evreilor Transnistria (Regiune); 1943-1944 (perioadă de timp); documente istorice (document); evrei (etnie); Colecţie de documente (colecţie); antisemitism (atitudine); holocaust (fenomen); deportare (fenomen); Holocaustul în România (fenomen); ghetoizare (fenomen); legislaţie antisemită (legi); Evreii din Bucovina (minoritate); evreii din Basarabia (minoritate); evreii din Ardeal (minoritate); lagăr de concentrare (centru de detenţie); ghetou (centru de detenţie) STANCIU, Sergiu (editor), BENJAMIN, Lya (editor), LITTMAN, Paula (editor), MARCUSOHN, Carol (editor), EȘANU, Leon (editor), GLUCK, Eugen (editor), BRĂDĂȚAN, Emilia (editor), BRUMFELD, Ana (editor), FELAN, Ada (editor), VASILIU, Cella (editor), ȘERBĂNESCU, Ion (coordonator), GELLER, Marius (tehnoredactor)
volum de carte 2020 Partituri pentru voci în cor, anul 2020, Studii științifice prezentate la Sesiunea de comunicări științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (2012-2018) Alexandr Puşkin; holocaust; SPANIA; lingvistică; literatură rusă; Presa românească; studii culturale; Shakespeare; limba suedeză; teatru evreiesc; artă rusă UTALE, Roxana (editor)
volum de periodic 1964 Revista Cultului Mozaic, IX, martie, anul 1964 literatura evreiască (Literatură); holocaust (Eveniment); Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (Organizaţie); personalităţi evreieşti (subiect); evreii din România (subiect); Diaspora evreiască (subiect); sinagogă (edificiu de cult); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult)
volum de periodic 1964 Revista Cultului Mozaic, IX, iunie, anul 1964 iudaism (Religie); literatura evreiască (Literatură); holocaust (Eveniment); Pogromul de la Iaşi (Eveniment); Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (Organizaţie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult)
volum de periodic 1964 Revista Cultului Mozaic, IX, iulie, anul 1964 iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); personalităţi evreieşti (personalităţi); Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (Organizaţie); idiş (limbă); ebraică (limbă); holocaust (subiect); Holocaustul în România (subiect); cultul mozaic (cult); evreii din România (minoritate); Diaspora evreiască (minoritate)
volum de periodic 1964 Revista Cultului Mozaic, IX, octombrie, anul 1964 iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); holocaust (Eveniment); idiş (limbă); ebraică (limbă); istoria evreilor (subiect); cultul mozaic (cult); Şulhan Aruh (cod de legi); evreii din România (minoritate); Diaspora evreiască (minoritate)
volum de periodic 1965 Revista Cultului Mozaic, X, ianuarie, anul 1965 iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); personalităţi evreieşti (personalităţi); holocaust (subiect); istoria evreilor (subiect); Holocaustul în România (subiect); evrei (etnie); cultul mozaic (cult); evreii din România (minoritate); Diaspora evreiască (minoritate)
volum de periodic 1965 Revista Cultului Mozaic, X, martie, anul 1965 iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); personalităţi evreieşti (personalităţi); presa evreiască (presă); idiş (limbă); ebraică (limbă); holocaust (subiect); istoria evreilor (subiect); obiceiuri evreieşti (subiect); tradiţii evreieşti (subiect); cultul mozaic (cult)
volum de periodic 1965 Revista Cultului Mozaic, X, nr. în TOM: 2, 15 iunie, anul 1965 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; Holocaustul în România; Pogromul de la Iaşi; presa evreiască; evreii din Europa; evreii din România; cultura evreiască; idiş; ebraică; literatura evreiască; Diaspora evreiască
volum de periodic 1965 Revista Cultului Mozaic, X, nr. în TOM: 2, 15 august, anul 1965 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; idol; personalităţi evreieşti; presa evreiască; evreii din Europa; istoria evreilor; evreii din România; cultura evreiască; ebraică; literatura evreiască; Diaspora evreiască
volum de periodic 1965 Revista Cultului Mozaic, X, nr. în TOM: 1, 1 noiembrie, anul 1965 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; evreii din România; evreii din Europa; Sulhan Aruch; lagărul de la Bergen-Belsen; cultura evreiască; idiş; ebraică; literatura evreiască; Diaspora evreiască; presa evreiască
volum de periodic 1966 Revista Cultului Mozaic, XI, nr. în TOM: 2, 15 ianuarie, anul 1966 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; Holocaustul în România; presa evreiască; evreii din Europa; Pogromul de la Bucureşti; Manuscrisele de la Marea Moartă; Amos; evreii din România; cultura evreiască; idiş; ebraică; literatura evreiască; Diaspora evreiască
volum de periodic 1966 Revista Cultului Mozaic, XI, nr. în TOM: 2, 15 martie, anul 1966 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; istoria evreilor; presa evreiască; evreii din Europa; Sulhan Aruch; cărţi evreieşti; evreii din România; cultura evreiască; idiş; ebraică; literatura evreiască; Diaspora evreiască
volum de periodic 1966 Revista Cultului Mozaic, XI, nr. în TOM: 1, 1 iulie, anul 1966 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; istoria evreilor; Diaspora evreiască; Pogromul de la Iaşi; presa evreiască; evreii din Europa; sefarzi; sinagogi; Holocaustul în România; evreii din România; cultura evreiască; idiş; ebraică; literatura evreiască
volum de periodic 1966 Revista Cultului Mozaic, XI, nr. în TOM: 1, 1 august, anul 1966 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; evreii din România; evreii din Europa; lagărul de la Treblinka; cultura evreiască; idiş; ebraică; literatura evreiască; Diaspora evreiască; presa evreiască
volum de periodic 1966 Revista Cultului Mozaic, XI, nr. în TOM: 2, 15 decembrie, anul 1966 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; evreii din România; presa evreiască; evreii din Europa; Hanuca; evreii kurzi; cultura evreiască; igienă; idiş; ebraică; literatura evreiască; Diaspora evreiască
volum de periodic 1967 Revista Cultului Mozaic, XII, nr. în TOM: 2, 15 martie, anul 1967 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; istoria evreilor; evreii din Europa; literatura ebraică; evreii din România; cultura evreiască; idiş; ebraică; Diaspora evreiască; presa evreiască
volum de periodic 1967 Revista Cultului Mozaic, XII, nr. în TOM: 2, 15 aprilie, anul 1967 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; Exod; personalităţi evreieşti; evreii din Europa; Pesah; literatura ebraică; evreii chinezi; evreii din România; cultura evreiască; idiş; ebraică; Diaspora evreiască; presa evreiască
volum de periodic 1967 Revista Cultului Mozaic, XII, nr. în TOM: 2, 15 iunie, anul 1967 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; istoria evreilor; evreii din Europa; literatura ebraică; Lagărul de la Dachau; evreii din România; cultura evreiască; idiş; ebraică; Diaspora evreiască; presa evreiască
volum de periodic 1967 Revista Cultului Mozaic, XII, nr. în TOM: 2, 15 septembrie, anul 1967 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; istoria evreilor; evreii din Europa; literatura ebraică; Anna Franck; răscoala Sonderkommando; Sonderkommando; evreii din România; cultura evreiască; idiş; ebraică; Diaspora evreiască; presa evreiască
volum de periodic 1967 Revista Cultului Mozaic, XII, nr. în TOM: 1, 1 noiembrie, anul 1967 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; minoritatea evreiască; evreii din România; cultura evreiască; Diaspora evreiască; presa evreiască; literatura ebraică; Anna Franck
volum de periodic 1967 Revista Cultului Mozaic, XII, nr. în TOM: 2, 15 noiembrie, anul 1967 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; minoritate evreiască; evreii din România; cultura evreiască; idiş; Diaspora evreiască; presa evreiască; literatura ebraică
volum de periodic 1967 Revista Cultului Mozaic, XII, nr. în TOM: 1, 1 decembrie, anul 1967 Alfred Heinrich Ehrlich (folclorist); evrei; holocaust; sinagogă; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; presa evreiască; evreii din Europa; literatura ebraică; minoritatea evreiască; istoria evreilor; evreii din România; cultura evreiască; idiş; Diaspora evreiască
volum de periodic 1967 Revista Cultului Mozaic, XII, nr. în TOM: 2, 15 decembrie, anul 1967 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; macabei; personalităţi evreieşti; menorah; sărbători evreieşti; presa evreiască; evreii din Europa; obiceiuri evreieşti; Hanuca; literatura ebraică; minoritatea evreiască; istoria evreilor; evreii din România; cultura evreiască; idiş; Diaspora evreiască
volum de periodic 1968 Revista Cultului Mozaic, XIII, nr. în TOM: 1, 1 februarie, anul 1968 Lion Feuchtwanger (Scriitor); evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; istoria evreilor; presa evreiască; evreii din Europa; literatura ebraică; Holocaustul în România; evreii din România; cultura evreiască; idiş; Diaspora evreiască; Pogromul de la Iaşi
volum de periodic 1968 Revista Cultului Mozaic, XIII, nr. în TOM: 2, 15 aprilie, anul 1968 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; minoritatea evreiască; evreii din Europa; literatura ebraică; revolta din ghetoul Varşoviei; istoria evreilor; evreii din România; cultura evreiască; idiş; Diaspora evreiască; presa evreiască
volum de periodic 1968 Revista Cultului Mozaic, XIII, nr. în TOM: 1, 1 noiembrie, anul 1968 evrei; holocaust; cultul mozaic; dans; Elie Wiesel; Holocaustul în România; evreii din România; Diaspora evreiască; Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România; obiceiuri evreieşti; Noaptea de Cristal; Rene Cassin
volum de periodic 1968 Revista Cultului Mozaic, XIII, nr. în TOM: 2, 15 noiembrie, anul 1968 Alexandru Macedonski; epitaf; evrei; holocaust; sinagogă; Nazism; Moses Rosen; presa evreiască; epitafe ebraice; Carol Bernştein; iudaism; Talmud; cultul mozaic; evreii din România; cultura evreiască; Diaspora evreiască
volum de periodic 1969 Revista Cultului Mozaic, XIV, nr. în TOM: 2, 15 ianuarie, anul 1969 evrei; holocaust; sinagogă; iudaism; rebeliune legionară; personalităţi evreieşti; Lion Feuchtwanger; lagărul de la Maidanek; Lazăr Edeleanu; Holocaustul în România; evreii din România; cultura evreiască; idiş; Diaspora evreiască; presa evreiască
volum de periodic 1969 Revista Cultului Mozaic, XIV, nr. în TOM: 1, 1 februarie, anul 1969 evrei; holocaust; sinagogă; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; obiceiuri evreieşti; aforisme talmudice; Sinagoga Mare din Bucureşti; evreii din România; cultura evreiască; hasidism; idiş; Diaspora evreiască; sărbători evreieşti
volum de periodic 1969 Revista Cultului Mozaic, XIV, nr. în TOM: 2, 15 februarie, anul 1969 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; evreii din România; cultura evreiască; teatrul evreiesc; idiş; Diaspora evreiască; presa evreiască; literatura ebraică; lagărul de la Maidanek; aforisme talmudice
volum de periodic 1969 Revista Cultului Mozaic, XIV, nr. în TOM: 2, 15 aprilie, anul 1969 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; evreii din România; obiceiuri evreieşti; aforisme talmudice; cultura evreiască; idiş; literatura evreiască; Diaspora evreiască; Moses Rosen; presa evreiască
volum de periodic 1969 Revista Cultului Mozaic, XIV, nr. în TOM: 2, 15 mai, anul 1969 evrei; holocaust; Auschwitz; Torah; iudaism; cultul mozaic; evreii din România; cultura evreiască; literatura evreiască; Diaspora evreiască; presa evreiască; cântecul hasidic
volum de periodic 1969 Revista Cultului Mozaic, XIV, nr. în TOM: 1, 1 iunie, anul 1969 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; Holocaustul în România; evreii din România; Iţic Mangher; cultura evreiască; Antichităţi iudaice; literatura evreiască; Diaspora evreiască; presa evreiască; aforisme talmudice
volum de periodic 1969 Revista Cultului Mozaic, XIV, nr. în TOM: 2, 15 iunie, anul 1969 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; muzică corală; evreii din România; cultura evreiască; Diaspora evreiască; muzica corală evreiască; lagăre naziste
volum de periodic 1969 Revista Cultului Mozaic, XIV, nr. în TOM: 2, 15 iulie, anul 1969 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; evreii din România; literatura hasidică; Marc Chagall; cultura evreiască; literatura evreiască; Diaspora evreiască; literatura idiş; presa evreiască; aforisme talmudice
volum de periodic 1969 Revista Cultului Mozaic, XIV, nr. în TOM: 1, 1 octombrie, anul 1969 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; evreii din România; cultura evreiască; Şabat Şuva; folclor hasidic; Diaspora evreiască; sărbători evreieşti; presa evreiască; sinagogi; aforisme talmudice; lagărul de la Sobibor
volum de periodic 1970 Revista Cultului Mozaic, XV, nr. în TOM: 2, 15 februarie, anul 1970 evrei; holocaust; Auschwitz; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; istoria evreilor; evreii din România; cultura evreiască; Diaspora evreiască; presa evreiască; aforisme talmudice
volum de periodic 1970 Revista Cultului Mozaic, XV, nr. în TOM: 2, 15 mai, anul 1970 evrei; holocaust; Mihail Sebastian; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; Ion Trivale; istoria evreilor; evreii din România; cultura evreiască; Diaspora evreiască; presa evreiască; literatura ebraică
volum de periodic 1970 Revista Cultului Mozaic, XV, nr. în TOM: 2, 15 iunie, anul 1970 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; evreii din România; cultura evreiască; Diaspora evreiască; presa evreiască; literatura ebraică
volum de periodic 1970 Revista Cultului Mozaic, XV, nr. în TOM: 1, 1 septembrie, anul 1970 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; Elie Wiesel; Benjamin Israel; Sinagoga Mare din Iaşi; istoria evreilor; evreii din România; cultura evreiască; Diaspora evreiască; presa evreiască; muzica ebraică
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, nr. în TOM: 1, 1 februarie, anul 1971 evrei; holocaust; iudaism; Talmud; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; Diaspora evreiască; presa evreiască; folclor evreiesc; Pogromul de la Bucureşti; istoria evreilor; Holocaustul în România; evreii din România; Moise Maimonide; cultura evreiască; Antichităţi iudaice
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, nr. în TOM: 2, 15 februarie, anul 1971 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; Iov; personalităţi evreieşti; obiceiuri evreieşti; istoria evreilor; evreii din România; cultura evreiască; Antichităţi iudaice; Diaspora evreiască; presa evreiască
volum de periodic 1971 Revista Cultului Mozaic, XVI, nr. în TOM: 1, 1 aprilie, anul 1971 evrei; holocaust; iudaism; cultul mozaic; personalităţi evreieşti; evreii din România; cultura evreiască; idiş; Diaspora evreiască; presa evreiască; Pesah; folclor evreiesc
volum de periodic 1976 Revista Cultului Mozaic, XXII, 15 februarie, anul 1976 holocaust; JAPONIA; Vulturul; Dreyfus; simboluri iudaice; Mitzvot; Israel Zangwill; comunităţile evreieşti din Iugoslavia; Moscowa
volum de periodic 1977 Revista Cultului Mozaic, XXIII, 15 octombrie, anul 1977 holocaust; Immanuel Jakobovits; sinagoga Ieşua Tova; Scrinul negru; broderiile din Naumburg; Geneza
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 1 iunie, anul 1983 holocaust; vultur; Manuscris; iudaism; Ludovic Feldman; Helm mit Spitze; maran
volum de periodic 1983 Revista Cultului Mozaic, XXVII, 1 octombrie, anul 1983 holocaust; Franz Kafka; Leonard Bernstein; Nabum Goldman
volum de periodic 1984 Revista Cultului Mozaic, XXVIII, 15 ianuarie, anul 1984 holocaust; Unirea Principatelor; Simon Wiesenthal; Hamişa-Asar biŞvat; Rosy Stern; Carol Kron
volum de periodic 1984 Revista Cultului Mozaic, XXVIII, 1 iunie, anul 1984 holocaust; Canalul Dunăre-Marea Neagră; Moses Rosen; deportarea evreilor; Haim Herzog; Elie tavin
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 aprilie, anul 1990 biblie; holocaust; Moses Rosen; Sabat haGadol
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 mai, anul 1990 holocaust; Ierusalim; Tudor Arghezi; Pesah; Iom Haşoa; Yom Hashoa; Iom Haaţmaut; Rabi Eliezer Zusia (Zisse) Portugal
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 iulie, anul 1990 holocaust; Pogromul de la Iaşi; Yohanan ben Zakkai; Haim Wiener
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 1 august, anul 1990 holocaust; folclor evreiesc; Tia Peltz; Hanna Szenes; Israel Halevy Teller; Zwy Eliezer Teller; Harry Maiorovici
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 octombrie - 1 noiembrie, anul 1990 antisemitism; holocaust; Auschwitz; ghetou; Moses Rosen; Leonard Bernstein; Yehoram Gaon; Theodor Blumenfeld
volum de periodic 1990 Revista Cultului Mozaic, XXXV, 15 decembrie, anul 1990 antisemitism; holocaust; Hanuca; problema evreiască
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 1 martie, anul 1991 holocaust; Auschwitz; Elie Wiesel; Purim; problema evreiască; Gerson von Bleichröder; Isaac Jacob Adolphe Crémieux; 7 adar
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 15 martie, anul 1991 holocaust; Ion Antonescu; Manuscris; Gala Galaction; Pesah; Hagada; problema evreiască; Immanuel Jakobovits; Asher Lev; Chaim Potok
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 1 aprilie, anul 1991 holocaust; Pesah; problema evreiască; Boris Schatz
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 15 aprilie, anul 1991 holocaust; ISRAEL; umor; problema evreiască; Ben Zimet
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 1 mai, anul 1991 holocaust; Biblia; iudaism; civilizaţia elenistică; problema evreiască; Civilizaţia ebraică; Paul B. Marian
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 15 mai - 1 iunie, anul 1991 antisemitism; holocaust; Muzică religioasă; Itzik Manger; Gelu Voican Voiculescu
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 3 iulie, anul 1991 antisemitism; holocaust; Ion Antonescu; Regele Mihai I; Elie Wiesel; Moses Rosen; Gelu Voican Voiculescu
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 15 iulie, anul 1991 holocaust; Ion Antonescu; Elie Wiesel; Haim Wiener
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 15 septembrie, anul 1991 holocaust; teatrul ebraic; Kol Nidrei; Isaac Bashevis Singer
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, 1 octombrie, anul 1991 antisemitism; holocaust; medicină; Templu; Auschwitz; Gala Galaction; Isaac Bashevis Singer
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, octombrie, anul 1991 biblie; holocaust; Transilvania; Teatru; rasism; Nadine Gordimer
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, decembrie, anul 1991 holocaust; Ion Antonescu; Transilvania; Sionism; Moise; Hanuca; Felix Aderca
volum de periodic 1992 Revista Cultului Mozaic, XXXVII, 1 - 15 ianuarie, anul 1992 holocaust; Franz Kafka; Iacob Sternberg
volum de periodic 1992 Revista Cultului Mozaic, XXXVII, 1 - 15 februarie, anul 1992 holocaust; rasism; Xenofobie; Ben Gurion
volum de periodic 1992 Revista Cultului Mozaic, XXXVII, 1 iulie, anul 1992 holocaust; Auschwitz; Sache Braunstein; Mendi Rodan
volum de periodic 1992 Revista Cultului Mozaic, XXXVII, decembrie, anul 1992 antisemitism; holocaust; fascism; Maia Morgenstern; Hertz Grosbard; Avraham ben Meir ibn Ezra
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, aprilie, anul 1993 antisemitism; holocaust; Franz Kafka; Pesah; Dan Mizrahi; marco Barasch
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, aprile, anul 1993 holocaust; Moses Rosen; Shimon bar Yochai
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, mai, anul 1993 holocaust; ISRAEL; Transilvania; Auschwitz; Paul Everac; Arnold Wesker; Isaac Stern
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, iunie, anul 1993 holocaust; iudaism; Franz Werfel; Tia Peltz; Harry Maiorovici; Andrei Călăraşu; Zephi Alşec; Ezra Fleischer; Iuliu Popper
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, iunie - iulie, anul 1993 holocaust; fascism; Ion Iliescu; Mihai Pelin; Mendi Rodan
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, august, anul 1993 holocaust; Odessa; Auschwitz; Filatelie; Moses Rosen; Nell Cobar; Mihai Pelin
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, septembrie, anul 1993 holocaust; ISRAEL; Roş Haşana; Yehudi Menuhin; Theodor Blumenfeld; Richard Tucker; Carol Iancu
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, septembrie, anul 1993 holocaust; Transnistria; iudaism; Iosif Brucăr; Miron Grindea; Buchenwald; Lagărul de concentrare Buchenwald
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, octombrie, anul 1993 antisemitism; holocaust; Muzeu; Winston Churchill; Isaac Bashevis Singer; Shlomo Artzi; Molly Picon; Ben Chorin
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, februarie - martie, anul 1994 comunism; holocaust; Ion Antonescu; sinagogă; Transnistria; Purim; Ludovic Feldman; Jeremy Menuhin; Adolphe Crémieux
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, martie, anul 1994 antisemitism; holocaust; Ion Antonescu; ISRAEL; Transnistria; Moses Rosen; Pesah; Isac Pelttz; Talmud Tora; Simon Wlesenthal; Karl Popper; Helmut Kohl
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, aprile, anul 1994 holocaust; ISRAEL; iudaism
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, aprile, anul 1994 holocaust; Tora; Shimon Peres; Dachau; Isaac Bashevis Singer; Theodor Blumenfeld; Iuliu Popper; Shmuel Gogol; MARCEL SARAGEA; MOISE HELD; SILVIA MARCOVICI; Ţara de foc
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, mai, anul 1994, seria română, ebraică, idiș holocaust; Transilvania; Shmuel Yosef Agnon; Julien Musafia; Finaly
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, iulie, anul 1994 antisemitism; holocaust; iudaism; Filip Lazăr; Lion Feuchtwanger; Theodor Herzl; mozaism; Isac Peltz; Anna Rosmus
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, iulie, anul 1994 holocaust; Mihail Sebastian; Elie Wiesel; Felix Aderca; Ion Călugăru; Franz Werfel; Veronica Porumbacu; Norman Manea; Nina Cassian
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, august, anul 1994 holocaust; Elie Wiesel; Iosif Brucăr; Emanuel Ringelblum
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, septembrie, anul 1994 holocaust; Roş Haşana; Julius Popper; Joseph Schmidt; David Roman; Martin Bercovicl
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, 16 decembrie, anul 1994 holocaust; Hanuca; Povestiri hasidice; Ianchel Ianchelevici; Oscar Sager; Cezar Baltag; Joseph Roth
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, ianuarie, anul 1995 holocaust; pogrom; Maia Morgenstern; Florin Mugur; Pogromul de la Iaşi; Dan Mizrahi; Oscar Sager; Irina Movilă
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, 1 februarie, anul 1995, seria română, ebraică, idiș antisemitism; holocaust; Auschwitz; Tristan Tzara; Clara Haskil; Leon Volovici; Shimon Peres; Hamişa-Asar biŞvat; Nicolae Cajal
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 2, 16-30 aprilie, anul 1995, Realitatea evreiască holocaust; Ion Banu; Tudor Vianu; Pesah; Buchenwald; Anna Roth Cobilovici; Joseph Süß Oppenheimer
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 3, 1-15 mai, anul 1995, Realitatea evreiască antisemitism; holocaust; Pesah; Mihai Stäureanu; N. D. Cocea; Tscharna Rayss
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 4, 16-31 mai, anul 1995, Realitatea evreiască holocaust; Elly Roman; Leon B. Alcalay; Martin Goodman; Léon Poliakov; Albert Hofmann
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 5, mai, anul 1995, Realitatea evreiască holocaust; ghetou; Pogromul de la Iaşi; persecuţii
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 8, 1-15 iulie, anul 1995, Realitatea evreiască Emil Cioran; holocaust; Mihail Sebastian; Wilhelm Filderman; iudaism; Anatol Vieru; Benjamin Fundoianu; Moni Ghelerter
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 9, 16-31 iulie, anul 1995, Realitatea evreiască holocaust; Marcel Iancu; Alexandru Graur; parashah; Edmond Deda; Jacques Menachem Elias; André Chouraqui
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 13, 1-15 octombrie, anul 1995, Realitatea evreiască holocaust; Marea Moartă; radu lupu; Roş Haşana; Haim Riemer; SILVIA MARCOVICI; Gusen; Lorin Maazel; Maurycy Gottlieb; Ángel Sanz Briz
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 14, 16-31 octombrie, anul 1995, Realitatea evreiască holocaust; Sergiu Comissiona; Franz Kafka; hasidism; Julien Musafia; Lory Wallfisch; Radu Cosaşu
volum de periodic 1995 Revista Cultului Mozaic, XL, nr. în TOM: 16, 16-30 noiembrie, anul 1995, Realitatea evreiască holocaust; Victor Babeş; Alexandru Şafran; Paul Celan; Tia Peltz; Maghen David
volum de periodic 2009 Revista istorică: RI, XX, nr. în TOM: 3-4, mai - august, anul 2009, Serie Nouă Basarabia; Grigore Tocilescu; holocaust; prostituţie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Ioannis Metaxas; ghetoul din Munkacs; Aurelian Sacerdoţeanu; Mihail Hruşevski; familii româneşti bucovinene; istorie socială; Istorie medievală; Istoriografia românească; Petru Şchiopul; Institutul de istorie Nicolae Iorga; monahism VOIA, Ioana (traducător), BODEA, CORNELIA (redactor șef), PIENARU, Nagy (redactor responsabil), GHEORGHIEȘ, Daniela Felicia (redactor)
volum de periodic 2009 Revista istorică: RI, XX, nr. în TOM: 5-6, septembrie - decembrie, anul 2009, Serie Nouă Familia; holocaust; Nicopole; regina Maria; istorie socială; călători străini; Popa Ignatie din Nicopol; Seyid Mehmed Emin Vahid Efendi; Feodor Tornow; Colecţia Stare Civilă din Bucureşti; istorie medievală românească; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Holocaustul în Ungaria; istorie culturală; monarhia românească; ghetoul din Munkacs VOIA, Ioana (traducător), BODEA, CORNELIA (redactor șef), PIENARU, Nagy (redactor responsabil), GHEORGHIEȘ, Daniela Felicia (redactor)
volum de periodic 2021 Revista Muzeelor: RM, 1, anul 2021, Instituțiile muzeale în timpul crizei COVID – 19. Partea a ll-a cultură; holocaust; Muzeu; online; covid 19; strategie digitală NIȚULESCU VIRGIL, Ștefan (redactor șef), CAPOTĂ, Raluca Iulia (Peer-reviewer), ZBUCHEA, Alexandra (Peer-reviewer)
volum de carte 2011 Situația evreilor din Europa Centrală la sfârșitul celui de-al doilea război mondial (1944-1945), anul 2011 Alba Iulia; Bihor; evrei; holocaust; Ion Antonescu; Oradea; Congresul Mondial Evreiesc; evrei maghiari; Europa Centrală; regimul Antonescu; Transilvania de Nord; Regimul Horthyst; istoria evreilor; evrei români; POLONIA; ROMÂNIA; Transilvania; UNGARIA; Al Doilea Război Mondial; 1944-1945 FAUR, Antonio (coordonator), GYEMANT, Ladislau (coordonator)
volum de carte 2007 Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR), anul 2007 holocaust; Mihail Sebastian; Rădăuţi; Războiul de Independenţă; Mihai Costăchescu; iudaism; Gheorghe Platon; Eugen Relgis; Iuliu Popper; Aron Waisman SANIE, Silviu (coordonator), VITCU, Dumitru (coordonator)
volum de carte 2008 Suferință... Rezistență... Eroism - Culegere de documente din istoria evreilor din România, anul 2008 antisemitism; cultură; evrei; evreu; holocaust; istorie; Izvoare; ROMÂNIA; Documente; surse; cultul mozaic; minoritatea evreiască WEXLER, Teodor (îngrijitor ediție)
volum de carte 2010 Teodor Popoviciu: salvatorul de la moarte a sute de evrei (1944), anul 2010 evrei; evreu; holocaust; Al Doilea Război Mondial; 1944; Istorie orală; documente de arhivă; Yad Vashem; Teodor Popoviciu; Holocaustul în Ungaria; drepţi între popoare FAUR, Antonio (autor)
volum de periodic 2017 Transilvania, XLV, nr. în TOM: 9, anul 2017, Serie nouă holocaust; poezie; religie; Multiculturalism; Literatură; Poetica; spiritualitate; comunicare; islam; grup etnic; Roland Barthes VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor)
volum de periodic 2020 Transilvania, XLVIII, nr. în TOM: 6, anul 2020, Serie nouă Eugen Lovinescu; holocaust; istorie; Literatură; realism socialist; memorie culturală; Tudor Vianu; Hugo de Vries; literatură distopică VANCU, Radu (redactor), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de periodic 2022 Transilvania, L, nr. în TOM: 9, anul 2022, Serie nouă antisemitism; holocaust; Ion Heliade Rădulescu; Spiru Haret; Politică; terminologie; filosofie; psihologie; Moştenire culturală; pragmatism; Radu Jude VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de periodic 2003 Xenopoliana. Buletinul Fundației Academice "A. D. Xenopol", 3-4, anul 2003, MEMORIE ȘI UITARE ÎN ISTORIE holocaust; istoriografie; totalitarism; paşoptism; fascism; statuie; Stalinism; modernitate; memorie; postmodernitate CIOFLÂNCĂ, Adrian (editor), ZUB, Alexandru (coordonator)
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXI, nr. 2 FOCȘA, Constantin (autor) Țiganii (rromii) din România în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial Istorie modernă şi contemporană, istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 339-347 română
articol de periodic 2006 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, V DĂNCUȘ, Mihai (autor) Evreii din Maramureș - Istorie și destin 10 Octombrie - Ziua Holocaustului II. Istorie. Istoria culturii. 227-234 română
articol de periodic 2009 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, VII BOTOȘ, Ioan (autor) 65 de ani de la deportările evreilor de la Apșa de Jos 274-279 română
articol de periodic 2017 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XIII PRALEA, Alin Spiridon (autor) Elie Wiesel, o scurtă biografie PERSONALITĂŢI - VARIA 311-325 română
articol de periodic 1986 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BODEA, Gheorghe (autor) Aspecte ale teroarei horthysto-hitleriste în nord-vestul Transilvaniei. Holocaustul evreiesc din anul 1944 Studii 341-367 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Paradigma „Holocaustului / Shoahului” în istoriografia românească actuală (1990 - 2010) Istorie 427-436 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2008 Analele Dobrogei: AnD, IX, serie nouă STAN, Florin (autor) Aspecte privind situația evreilor din județele Constanța și Tulcea, în timpul celui de-al doilea război mondial, reflectată în petițiile unor evrei dobrogeni 247-254 română
articol de periodic 2009 Banatica, 19 VIȘAN, Mihai (autor) Statutul juridic al evreilor bănățeni în regimul dictaturii de război 329-341 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 RUDOLF, Cristian (autor) Poraimos in Banat. O cercetare fundamentală asupra Holocaustului romilor în județele Caraș, Severin, Timiș-Torontal și Arad (1939–1945) 567-595 română
articol de periodic 2015 Biharea, 2015 SZILAGYI MARIA, Ildiko (autor) Vasile Sarca, Organizarea expoziției „De la normalitate la oroare. Artiști plastici evrei din Oradea și drama Holocaustului”. Colecția Secției de Artă a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea III. Muzeografie 215-230 română
articol de periodic 2009 Crisia, XXXIX DRECIN, Mihai (autor) , MOISA, Gabriel (autor) Repere ale implicării comunității evreiești în viașa oralului Oradea I. Studii şi articole 235-244 română
articol de periodic 2011 Crisia, XLI FAUR, Antonio (autor) Problematica salvării evreilor din Transilvania de Nord și Ungaria (1944). Percepții istoriografice (1944-1946) 255-261 română
articol de periodic 2016 Muzeul Național, XXVIII BÎRZU, Andreea (autor) A gândi fenomenul Auschwitz. O istorie a filosofiei în secolul al XX-iea scrisă de Christian Delacampagne / Thoughts about the Auschwitz phenomenon. A History of Philosophy in the Twentieth Century by Christian Delacampagne 315 română
articol de periodic 2010 Revista arhivelor: RA, 76, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă SCHUTZ, Raymund (autor) Historical Context and the Information Age: the Diaspora of Holocaust Archives Archive studies 9-22 engleză
articol de periodic 2003 Revista Bistriței: RB, XVII MUREȘAN, Virgil (autor) Radu Bălaș, Kocsis Francisko, 370 de zile de teroare, Editura Fundația Cronos, Tg. Mureș, 2003. Note. Viaţă ştiinţifică. Recenzii 389-390 română
articol de periodic 1964 Revista Cultului Mozaic, IX, aprilie iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic din R.P.R. 1-8 română; ebraică; idiş
articol de periodic 1964 Revista Cultului Mozaic, IX, august iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic din R.P.R. 1-8 română; ebraică; idiş
articol de periodic 1965 Revista Cultului Mozaic, X, februarie iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic din R.P.R. 1-8 română; ebraică; idiş
articol de periodic 1965 Revista Cultului Mozaic, X, martie iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic din R.P.R. 1-6 română; ebraică; idiş
articol de periodic 2001 Revista Muzeelor: RM, 1-6 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală NEUMAN, Victor (autor) Muzeul Holocaustului din Washington D.C 141-149 română
articol de periodic 2005 Revista Muzeelor: RM, nr. 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală GÓMEZ, Analía Fernanda (autor) , DRĂGHICI, Camelia (traducător) Politici ale memoriei: Rezonanțe ale Holocaustului în Argentina Cercetare 48-63 română
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) HERBAN, Adela (autor) Relațiile diplomatice România – Vatican (1940 – 1944). Problema evreiască  Istorie 439-467 română, franceză
articol de periodic 2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă DANCU, Pal (autor) Documente legate de deportarea evreilor păstrate în arhivele din Satu Mare Istorie 109-116 română
articol de periodic 2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare BĂLU, Daniela (autor) Evreii sătmăreni în documente istorice Istorie-Cultură-Artă 67-70 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MANEA, Mihai (autor) Noi puncte de vedere cu privire la Holocaust Istoria secolului XX 88-95 română
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PASCA, Vlad (autor) Munca obligatorie a evreilor din România (1940-1944). Documente [Forced Labor of Jews in Romania (1940-1944). Documents], Iași, Polirom și București, Editura Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", 2013. (Vlad Pașca) RECENZII 279-282 română
articol de periodic 2007 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 20 FLORIN, Stan (autor) Aspecte privind situația evreilor din Basarabia în anul 1941 reflectată în câteva note informative 321-328 română
articol de periodic 2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică FICUȚĂ, Dumitru (autor) Date privind comunitatea evreiească din Buhuși I. Istoria românilor 131-140 română