Criterii căutate

  • Ai căutat: legi

Sumarul rezultatului căutării

  • Panorame istorice. Situri arheologice și monumente din Transilvania în fotografii aeriene Tortenelmi latkepek. Erdelyi regeszeti lelcihelyek es milemlekek legi felvetelei Historical Landscapes. Aerial Photographs ofTransylvanian Archaeological Sites and Monuments
  • Legi, regulamente, normative
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "legi" 53 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2005 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, IV THEODORESCU, Răzvan (autor) Pe marginea unei legi recente (iulie 2005) 331-332 română
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX OPRIȘ, Ioan (autor) Dezbateri pe marginea unei legi a muzeelor (1931-1943) Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 735-742 română
articol de periodic 1901 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și decrete română
articol de periodic 1901 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și decrete română
articol de periodic 1901 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și decrete română
articol de periodic 1901 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și decrete 139-140 română
articol de periodic 1901 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și decrete 164-166 română
articol de periodic 1906 Buletinul Societății Politecnice: BSP, II Legi 5-11 română
articol de periodic 1906 Buletinul Societății Politecnice: BSP, II Legi 33-34 română
articol de periodic 1906 Buletinul Societății Politecnice: BSP, II Legi 68-83 română
articol de periodic 1906 Buletinul Societății Politecnice: BSP, II Legi 141-144 română
articol de periodic 1906 Buletinul Societății Politecnice: BSP, II Legi 181-183 română
articol de periodic 1906 Buletinul Societății Politecnice: BSP, II Legi 337-343 română
articol de periodic 1909 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 16-17 română
articol de periodic 1909 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și Regulamente 35-42 română
articol de periodic 1909 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și Regulamente 99-104 română
articol de periodic 1909 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și Regulamente 117-119 română
articol de periodic 1910 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 19-25 română
articol de periodic 1910 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 35-44 română
articol de periodic 1910 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 71-75 română
articol de periodic 1910 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 103-122 română
articol de periodic 1911 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 9 română
articol de periodic 1911 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 28-49 română
articol de periodic 1911 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 72-78 română
articol de periodic 1911 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 137-155 română
articol de periodic 1911 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 259-309 română
articol de periodic 1911 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 328 română
articol de periodic 1911 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 331-332 română
articol de periodic 1911 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 336 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 45-62 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 70-82 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 95-98 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 107-110 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 126-128 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 136-138 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 152-154 română
articol de periodic 1912 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 163-170 română
articol de periodic 1913 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 27-40 română
articol de periodic 1913 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 9-12 română
articol de periodic 1913 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 19-20 română
articol de periodic 1913 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 46-76 română
articol de periodic 1913 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 84-86 română
articol de periodic 1913 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 100-106 română
articol de periodic 1913 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 123-146 română
articol de periodic 1913 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 168-170 română
articol de periodic 1913 Buletinul Societății Politecnice: BSP Legi și regulamente 176-186 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV RUSU, Dumitru (autor) Principalele legi cu privire la muncă din România până la 1918 și atitudinea mișcării muncitorești față de acestea 415-437 română
articol de periodic 1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie EDROIU, Nicolae (autor) Vechi forme românești de jurământ (sec. XVII) însemnate pe colecții de legi săsești tipărite și păstrate în biblioteca documentară din Sighișoara 103- română
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) JACOTĂ, Mihai (autor) Conflictele de legi în Imperiul Roman Comunicări şi studii 83-101 română, franceză
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări Matematice, 28-4 SOOS, Eugen (autor) Dielectricul hiperelastic lorentzian. I. Legi globale de conservare 489-511
articol de periodic 1978 Studii și Cercetări Matematice, 30-4 SOOS, Eugen (autor) Axiomatizare și legi de conservare în teoria modelelor de tip Cosserat 447-463
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, seria istorie FENEȘAN, Costin (autor) Instaurarea dominației oromane în ținutul Lipovei în lumina codului de legi (Kanunname), din 1554 319-340 română
articol de periodic 1979 Tibiscum, Studii și Comunicări de Istorie. In memoriam Constantini Daicoviciu (1898-1978), seria Istorie FENEȘAN, Cristina (autor) Instaurarea dominației otomane în ținutul Lipovei în lumina codului de legi (Kanunname) din 1554 319-340 română, germană