Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 77 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1959 Îndrumător în Arhivele Statului din Iași, anul 1959 arhivistică; Judecătorie; Mitropolia Moldovei; Arhivele Naţionale ale României; tribunal; document istoric; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi; arhivă şcolară; arhivă bisericească; Teatrul Naţional Vasile Alecsandri din Iaşi; Ateneul popular Tataraşi; Universitatea populară Ungureni; Institutul de igienă din Iaşi; Spitalul „Dimitrie Borş"; Direcţia regională silvică Iaşi; act juridic; Divanul domnesc; Academia de Muzică şi Artă dramatică „George Enescu"; Camera de agricultură Iaşi; Societatea Creditului Funciar Urban din Iaşi; Societatea de binefacere şi ajutor reciproc „Ion Niculi"; Banca populară a profesorilor din Iaşi; Întreprinderea industrială de Stat ,,Ţesătura"; Casa asigurărilor sociale Iaşi; biserica românească; act administrativ; invatamant romanesc; Ministerul Afacerilor Interne; Departamentul Secretariatului de Stat; Sfatul popular UNGUREANU, Gheorghe (coord.)
articol de periodic 1987 Revista arhivelor: RA, 49, nr. 2 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă GROZAV, Viorel (autor) Dascăli ardeleni în Țara Românească (1832-1848). I Documente 208-220 română, engleză, franceză
articol de periodic 2007 Revista arhivelor: RA, 72, nr. 1 fond arhivistic; Documente; Arhivele Naţionale ale României; arhivă PÂRVU, Ion (autor) Salvgardarea învățământului românesc din Dieceza greco-ortodoxă a Caransebeșului în timpul episcopului Nicolae Popea (1889-1908) Studii de Istorie 141-150 română
articol de periodic 1986 Studii și Articole de Istorie: SAI, 53-54 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Școli secundare din București în perioada 1878-1898 Din istoria învăţământului 219-225 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VLAD, Matei D. (autor) Iluminism în politica școlarii a unor domnitori fanarioți din secolul al XVIII-lea Istoria învăţământului 197-208 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala FOLA, Victor (autor) Aspecte privitoare la rolul școlii din zona Târnavelor în promovarea cauzei naționale românești în perioada dualismului austro-ungar Istoria învăţământului 213-222 română
articol de periodic 1993 Studii și Articole de Istorie: SAI, 60-61 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala TANASESCU, P. (autor) , VASILESCU, Maria (autor) , GHIONDEA, T. (autor) Istorie-învățământ-religie Miscelaneea 185-190 română
articol de periodic 1995 Studii și Articole de Istorie: SAI, 62 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MURGESCU, Laura Luminita (autor) Tendințe recente în studierea istoriei învățământului Istoria învăţământului 97-106 română
articol de periodic 1995 Studii și Articole de Istorie: SAI, 62 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala NICHIFOR, Gheorghe (autor) Gheorghe Chițu un sprijinitor al școlii românești moderne Istoria învăţământului 106-110 română
articol de periodic 1997 Studii și Articole de Istorie: SAI, 63 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala TEODORESCU, Bogdan (autor) Un nou început Reforma învăţămantului de istorie 5-6 română
articol de periodic 1997 Studii și Articole de Istorie: SAI, 63 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Curriculum școlar, istorie clasa a V-a Reforma învăţămantului de istorie 6-26 română
articol de periodic 1997 Studii și Articole de Istorie: SAI, 63 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Curriculum școlar istorie, clasa a VI-a Reforma învăţămantului de istorie 26-43 română
articol de periodic 1997 Studii și Articole de Istorie: SAI, 63 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Spiritul educației la români în epoca modernă Istoria învăţământului 94-110 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Curriculum școlar, istorie, clasa a VI-a Didactica 7-15 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Curriculum școlar, istorie, clasa a VII-a Didactica 15-20 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Curriculum școlar, istorie, clasa a VIII-a Didactica 20-32 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CARDWELL, Alison (autor) Seminarul privind reforma studierii istoriei în România Didactica 38-43 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Contribuții privind învățământul rural argeșean între anii 1859-1918 Istoria învăţământului 109-118 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Activitatea Consiliului dirigent român al Transilvaniei în domeniul învățământului secundar Istoria învăţământului 118-124 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala ILIE, Daniela (autor) Considerații privind învățământul din orașul Slatina în perioada interbelică Istoria învăţământului 124-129 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Curriculum școlar, istorie, clasele VIII-XII Didactica 17-43 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CAPITA, Laura (autor) Noile manuale școlare de istorie și utilizarea lor în activitatea didactică Didactica 43-49 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala SOARE, Aurel Constantin (autor) Criterii de alegere a manualelor școlare Didactica 49-53 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAMATESCU, Mihai (autor) Predarea, învățarea istoriei și noile tehnologii de informare și documentare Didactica 53-61 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala POP, Ioan Aurel (autor) Programa și manualele de istoria românilor. Câteva considerații Puncte de vedere 167-177 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala GIURESCU, Dinu C. (autor) Despre Planul de învățământ, programe si manuale Puncte de vedere 177-181 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PRODAN, Dan (autor) Învătământul universitar turcologic în România în secolul al XX-lea Miscelaneea 237-249 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAMATESCU, Mihai (autor) Educarea valorilor și atitudinilor Didactica 59-67 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BALUTOIU, Valentin (autor) Un exemplu de utilizare a calculatorului la orele de istorie Didactica 67-79 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAN, Magda (autor) Proiect didactic: Revoluția tehnologică și expansiunea societății industriale Didactica 79-89 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BARBU, Diana (autor) Onisifor Ghibu- Propuneri pentru idealul educațonal Didactica 101-105 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PARNUTA, Gheorghe (autor) , SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Vocația educațională la români (I) Istoria învăţământului 105-119 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala GRIGORIU, Paul (autor) Din activitatea seminarului pedagogic universitar Istoria învăţământului 119-131 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MAREȘ, Alexandru (autor) Societăți de caritate feministe și unități de învățământ preșcolar din capitală la începutul secolului al XX-lea Istoria învăţământului 131-139 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PRODAN, Dan (autor) Metodica și metodicile predării istoriei în învățământul preuniversitar românesc Puncte de vedere 197-209 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala TEODORESCU, Bogdan (autor) Masă rotundă: Învățământul preuniversitar de istorie. Bilanțul unui deceniu Puncte de vedere 209-217 română
articol de periodic 2002 Studii și Articole de Istorie: SAI, 67 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PARNUTA, Gheorghe (autor) , SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Vocația educațională la români Istoria învăţământului 151-165 română
articol de periodic 2002 Studii și Articole de Istorie: SAI, 67 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAN, Constantin I. (autor) Profesori și învățători refugiați din Basarabia și Bucovina de nord-1940 Istoria învăţământului 181-191 română
articol de periodic 2003 Studii și Articole de Istorie: SAI, 68 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VITANOS, Constantin (autor) Didactica istoriei- orientări metodologice contemporane Metodologie şi didactică 79-87 română
articol de periodic 2003 Studii și Articole de Istorie: SAI, 68 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STANCIU, Violeta (autor) Rolul activităților extracuriculare în formarea personalității elevului Metodologie şi didactică 107-115 română
articol de periodic 2003 Studii și Articole de Istorie: SAI, 68 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PRODAN, Dan (autor) Didactica istoriei. Reconsiderări. Aprofundări. Noi contribuții Metodologie şi didactică 115-123 română, engleză
articol de periodic 2003 Studii și Articole de Istorie: SAI, 68 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala ADĂNILOAIE, Nichita (autor) , SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Vocația educațională în România independentă (1877-1916) III Istoria învăţământului 131-151 română
articol de periodic 2003 Studii și Articole de Istorie: SAI, 68 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAN, Constantin I. (autor) Învâțământul din Basarabia (1917-1918) Istoria învăţământului 151-169 română
articol de periodic 2003 Studii și Articole de Istorie: SAI, 68 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VITANOS, Constantin (autor) Locul istoriei în școală azi Puncte de vedere 261-270 română
articol de periodic 2004 Studii și Articole de Istorie: SAI, 69 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala DRAGUSANU, Violeta (autor) Epoca de început a învățământului în cartierul Herăstrău (115 ani de la înființarea Școlii nr.12) Istoria învăţământului 125-138 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PIROTICI, Constanta (autor) Predarea istoriei femeii în primele clase de liceu Didactica istoriei 40-49 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala NEAGU, Doru (autor) Învățământul românesc în Peninsula Balcanică în secolul al XIX-lea Din istoria educaţiei 90-105 română, franceză
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Prof., VILHEM, Doru (autor) Preocupări muzeistice ale școlii și corpului didactic botoșănean în primele decenii ale secolului al XX-lea Din istoria educaţiei 105-112 română, engleză
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PALADE, Eugen (autor) Școala din mediul rural și accesul la o educație de calitate Din istoria educaţiei 116-130 română
articol de periodic 2007 Studii și Articole de Istorie: SAI, 72 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala NICHIFOR, Dorina (autor) , STINGA, Lelia (autor) Predarea interactivă și învățarea prin cooperare la disciplina istorie Didactică şi metodică 205-215 română
articol de periodic 2007 Studii și Articole de Istorie: SAI, 72 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CAPITA, Carol (autor) , CAPITA, Laura (autor) Marginalii la programa de istorie pentru clasa a XII-a Didactică şi metodică 215-223 română
articol de periodic 2008 Studii și Articole de Istorie: SAI, 73 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Programa de istorie pentru clasa a IX-a de liceu Didactică şi metodică 163-173 română
articol de periodic 2008 Studii și Articole de Istorie: SAI, 73 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAMATESCU, Mihai (autor) Programele de istorie pentru liceu- o perspectivă didactică Didactică şi metodică 173-187 română, franceză
articol de periodic 2008 Studii și Articole de Istorie: SAI, 73 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala DARABAN, Crina (autor) Principiul individualizării și analiza critică a Manualului alternativ de istorie Didactică şi metodică 226-232 română, engleză
articol de periodic 2008 Studii și Articole de Istorie: SAI, 73 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala NEAGU, Doru (autor) Învățământul românesc în Balcani la începutul secolului XX (până la Primul Război Mondial) Istoria învăţământului 262-285 română, franceză
articol de periodic 2010 Studii și Articole de Istorie: SAI, 76 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BOLUM, Marian (autor) Aspecte referitoare la integrarea istoriei locale în lecțiile de istorie națională la ciclul gimnazial Didactica, metodica şi management educaţional 89-101 română, engleză
articol de periodic 2010 Studii și Articole de Istorie: SAI, 76 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BULACU, Iulia Cristina (autor) , DOMINTE, Paul (autor) Managementul strategic în „Proiectul de istorie orală". Considerații teoretice și practice Didactica, metodica şi management educaţional 101-115 română, engleză
articol de periodic 2010 Studii și Articole de Istorie: SAI, 76 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PETCU, Neguta (autor) Aplicarea „Teoriei inteligențelor multiple" ca modalitate de abordare interdisciplinară a demersului didactic Didactica, metodica şi management educaţional 115-138 română, engleză
articol de periodic 2010 Studii și Articole de Istorie: SAI, 76 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala ADAFINI, Mihai (autor) Pagini din istoria învățământului din Panciu Istoria învăţământului 215-231 română, engleză
articol de periodic 2010 Studii și Articole de Istorie: SAI, 77, Cursurile de vară ale societății de Științe Istorice din România istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CHITU, Ecaterina (autor) Des consideration sur I'activite parascolaire des enseignants de Călărași dans la periode d'entre Ies deux guerres Istoria învăţământului 232-239 română, franceză
articol de periodic 2010 Studii și Articole de Istorie: SAI, 77, Cursurile de vară ale societății de Științe Istorice din România istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MAREȘ, Alexandru (autor) An approach over two teaching methods focused on pupils Didactică şi metodică 245-252 română, engleză
articol de periodic 2012 Studii și Articole de Istorie: SAI, 79 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala DUMITRU, Neculai (autor) Points of view regarding the development and usage of the lesson plan on the blackboard during the teaching-learning-evaluation process in the history class Didactică, metodică şi management educaţional 118-135 română, engleză
articol de periodic 2012 Studii și Articole de Istorie: SAI, 79 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala TOMA, Dumitrel (autor) The initial assessment- between theory and practice, under the modernisation challenge Didactică, metodică şi management educaţional 159-175 română, engleză
articol de periodic 2012 Studii și Articole de Istorie: SAI, 79 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PREDA-TUDOR, Ana (autor) Aborder l'instruction de maniere inter- et transdisciplinaire Didactică, metodică şi management educaţional 175-182 română, franceză
articol de periodic 2012 Studii și Articole de Istorie: SAI, 79 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BOLUM, Marian (autor) Education and culture in Barlad between the two World Wars Istoria învăţământului 245-259 română, engleză
articol de periodic 2013 Studii și Articole de Istorie: SAI, 80 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PREDA-TUDOR, Ana (autor) Learning Seen from a Qualitative Perspective. lmplications in History Teaching Didactică, metodică şi management educaţional 126-137 română, engleză
articol de periodic 2013 Studii și Articole de Istorie: SAI, 80 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PASCA, Vlad (autor) The 10th of May national holiday in Romanian public schools (1897-1910). A case study of patriotic education in the time of Spiru Haret Istoria învăţământului 166-179 română, engleză
articol de periodic 2013 Studii și Articole de Istorie: SAI, 80 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala NICHIFOR, Gheorghe (autor) Nicolae Hasnaș Supporter of the Romania Interwar Public Education Reform. His Activity as Gorj County Senator (1922-1926) Istoria învăţământului 189-200 română, engleză
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MIULESCU, Bogdan-Stefanita (autor) The School Manager- A Representative of a Modern Leadership in the Romanian Educational System Didactică şi management educaţional. Analize şi opinii 196-217 română, engleză
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala RASCANU-GRAMATICU, Oltea (autor) Founders ofthe Educational System in Bârlad. Ioan Popescu (1830-1901) Istoria învăţământului 227-244 română, engleză
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CAZAN, Marius (autor) , PASCA, Vlad (autor) Entrance Competition in Romanian Higher Education during Communism (1956-1979). Quantitative Reconstructions Istoria învăţământului 244-267 română, engleză
articol de periodic 2015 Studii și Articole de Istorie: SAI, 82 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MIHALACHE, Cătălina (autor) Education in Romania: A Political Stake in the 1990s Istoria învăţământului 175-188 română, engleză
articol de periodic 2017 Studii și Articole de Istorie: SAI, 84 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala HORNOIU, Cristina (autor) Introductory Notions in the Study of History- Approachesfor the 4th Grade Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 181-199 română, engleză
articol de periodic 2017 Studii și Articole de Istorie: SAI, 84 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CURELEA, Daniela (autor) Considerations On the Flow Implementation - Monitoring - Evaluation of Educational Projects in the High School Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 215-230 română, engleză
articol de periodic 2018 Studii și Articole de Istorie: SAI, 85 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PREDA-TUDOR, Ana (autor) The Travel Story in Romanian History Textbooks Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 177-199 română, engleză
articol de periodic 2019 Studii și Articole de Istorie: SAI, 86 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala ILINCUTA, Maria Cristina (autor) Women Presence in the Interwar Education in Comarnic: From Institutional to Social Istoria învăţământului 169-179 română, engleză
articol de periodic 2019 Studii și Articole de Istorie: SAI, 86 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala TEODORESCU, Bogdan (autor) The Communist Assault an the School. Early Years, 1947-1948 Istoria învăţământului 179-206 română, engleză
articol de periodic 2019 Studii și Articole de Istorie: SAI, 86 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala GHEORGHE, Miu (autor) Education in the Roman ian Village from the Buzau Plain in the Time of the Communist Regime Istoria învăţământului 206-232 română, engleză