Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 39 de publicații
  • 113 volume
  • 132 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
literatură gri 2002 A Csiki Székely Múzeum ásvány és kőzetvilága
Număr de volume:1
geologie; rocă; Muzeul Secuiesc al Ciucului; pliant; minerale; expoziţie geologică KELEMEN, Sandor (autor)
carte 2000 Analiza numerică: note de curs
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; geofizică; vector; calcul integral; sistem liniar; polinoame Cebâsev; ecuaţie diferenţială; fracţii; proceduri Monte Carlo ȘTEFĂNESCU, Ștefan V. (autor)
carte 1999 Biologie umană
Număr de volume:1
antropologie; miocen; Genealogie; biologie; mamifer; geologie; primate; Australopithecus ramidus; Neanterthal; Australopithecus actiopicus; Australopithecus africanus; Teoria evoluţiei gradate; Teoria specializaţiei; teoria evoluţiei; gradualism; punctuaţionalism; Sistemul ABO; Sistemul HLA; Morotopythecus bishopi; cromozomi; Homo sapiens; fosilă; Homo erectus; polimorfism; hominizi GEORGESCU, Dan (autor)
periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean
Numere de reviste:1
epoca bronzului; etnografie; neolitic; Istoria artei; Teatru; geologie; botanică; Necropola
carte 1996 Determinator mineralogic
Număr de volume:1
geologie; mineralogie; caiet de laborator; determinator mineralogic MATEI, Lucian (autor)
carte 1998 Dicţionar de termeni utilizaţi în explorarea seismică român-englez-francez
Număr de volume:1
Topografie; geologie; limba franceză; seismologie; informatică; Limba engleză; dicţionar englez-francez-român; explorare seismică; oceanologie ORBAN, Tudorel (autor)
carte 1989 Dobrogea: ghidul aplicaţiei practice
Număr de volume:1
Dobrogea; Tulcea; geologie; geofizică ATANASIU, Nicolae (autor), FABIAN, C. (autor)
carte 2001 Elemente de seismologie
Număr de volume:1
Cutremur; geologie; seismologie; izotop; undă elastică; Tensori; Unde Love; litosferă; undă seismică; seismografie; refractie; Legea lui Hooke; placă tectonică; seismograf; Formula Herglotz-Wieche; Unde Rayleigh CIUCU, Cristian (autor), DOBRESCU, O. A. (autor)
carte 1995 Geologie generală
Număr de volume:1
geologie; minerale; polimorfism; izomorfism; rocă magnetică; rocă metamorfică; rocă sedimentară DRAGOMIR, Basarab-Petru (autor), ANDROHOVICI, Anca (autor)
carte 1996 Geologie inginerească: roci fracturate
Număr de volume:1
geologie; geofizică; carotaj; cristalografie; microstructuri; microcristaline; Metoda Hoek-Bray; Metoda John-Deutsch; fisură; stratificare; forfecare; Cariera Rosia Poieni; rocă cristalină; analiză cinematică MĂRUNȚEANU, Cristian (autor)
carte 2001 Geostatistică aplicată: estimarea structurilor spaţiale
Număr de volume:1
geologie; informatică; analiză; geostatistică; programare; informatică geologică; geostatistică aplicată SCRĂDEANU, Daniel (autor), POPA, Roxana (autor)
carte 1995 Hidrogeologie
Număr de volume:1
ape subterane; geologie; curs universitar; hidraulică; suport de curs; hidrogeologie; hidrodinamică; apă subterană ZAMFIRESCU, Florian (autor)
periodic 1995 Informatica geologică
Numere de reviste:1
geologie; informatică; programare; stocarea datelor; sisteme descriptoare; date geologice
carte 1998 Lexic de termeni în limbile engleză-franceză-română din domeniul geoştiinţelor
Număr de volume:1
geologie; limba franceză; lexic; geografie; geofizică; Limba engleză; geodezie; dicţionar englez-francez-român PĂUNESCU, CORNEL (autor), DINA, Cornel (autor)
carte 1996 Management şi marketing în geologie: cursuri şi lucrări practice
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; marketing; management; suport de curs; resurse minerale ALBU, Marius (autor), POPA, Iulian (autor)
carte 1997 Mecanica fluidelor pentru ingineria geologică
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; rocă; petrol; hidraulică; acvifer; Transformarea Laplace; Legile de filtraţie; transfer de căldură; Termoconvecţie; Formula lui Gauss - Ostrogradski; Formula lui Stokes; Ecuatia lui Bessel; Teorema momentului cinetic; Teorema energiei; Legea hidrostaticii; hidrostatica; Tubul Pitot-Prandtl; Coeficientul lui Chezy; calcul diferenţial; hidrodinamică; mecanica fluidelor; calcul integral; densitatea apei; Teorema impulsului ALBU, Marius (autor), PEPENE, Constantin (autor)
carte 2000 Mecanica rocilor
Număr de volume:1
Gaz; geologie; geofizică; granulometrie; mecanica rocilor; forfecare; lichid; morfologia rocilor; stare de agregare; rocă argiloasă-nisipoasă; rocă coezivă STROIA, Florica (autor)
carte 1998 Mecanica rocilor (lutite-rudite). Caiet de lucrări practice
Număr de volume:1
geologie; rocă; mecanică; forfecare; teren de fundare; Metoda Steinbrenner; metodei Terzaghl-Butsman; capacitate portantă; compresibilitate; Analiza granulometrică STROIA, Florica (autor), STĂNCIUCU, Mihaela (autor)
carte 1996 Mineralogie determinativă
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; mineralogie; fosfat; sulfuri; silicat; oxizi; hidroxizi; halogenuri; carbonat; nitrati CONSTANTINESCU, Emil (autor), MATEI, Lucian (autor)
carte 1981 Mineralogie şi petrografie tehnică: îndrumător pentru lucrări practice şi curs
Număr de volume:1
cărămidă; geologie; materie primă; Beton; mineralogie; petrografie; sticlă tehnică; bazalt; piatră naturală; material dielectric; radioporţelan; ceramică magnetică; material refractar; liant mineral; lianţi hidraulici; rocă ornamentală; gresie ceramică; material poros; granulit; material semivitrifiat; material vitrifiat; argilă; ciment; calcar; zgură; zidărie; material ceramic ing., MERCUS, Ana (autor)
carte 1996 Mineralurgie: note de curs
Număr de volume:1
geologie; argint; aur; cupru; plumb; zinc; wolfram; mineralurgie; concentrarea gravitaţională; concentrare magnetică; procedeu hidrometalurgic; minereu de mangan; minereu de fier; nichel; cristale; cobalt; molibden; uraniu LUPULESCU, MARIAN (autor)
periodic Nymphaea Folia Naturae Bihariae
Numere de reviste:36
Publicată de: Secția de Științele Naturii a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea
biologie (disciplină); geologie (disciplină); botanică (disciplină); speologie (disciplină); zoologie (disciplină)
carte 1999 Oraşul Buzău şi zona sa de influenţă: studiu geografic
Număr de volume:1
agricultură; Buzău; cultură; faună; relief; Valea Buzăului; cambisol; sol hidromorf; sol halomorf; comert; Câmpia de subsidenţă; Câmpia de glacis; Câmpia piemontan - tabulară; molisol; argiluvisol; climă; hidrografie; poluare; Sol; structura populaţiilor; litologie; Demografie; industrie; vegetale; geologie; ECONOMIE; transport MĂNESCU, Lucreția (autor)
carte 1997 Paleobotanică şi palinologie
Număr de volume:1
paleobotanică; palinologie; geologie; curs universitar; histologie; suport de curs; paleofitogeografie; morfologia structurilor reproducătoare; anatomia structurilor reproducătoare; polen fosil; spori; Chitinozoare; Palinomorfologie; morfologie radiculară; anatomie radiculară; morfologie caulinară; anatomie caulinară; morfologie foliară; anatomie foliară; celulă; polen; morfologia plantelor inferioare; anatomia plantelor inferioare; morfologia plantelor superioare; anatomia plantelor superioare POPA, Mihai (autor), DAMIAN, Răzvan (autor), DRAGASTAN, Ovidiu (autor)
carte 1998 Pedimente, piemonturi şi glacisuri în Depresiunea Mureşului de Jos
Număr de volume:1
cuaternar; Deva; Lipova; pleistocen; relief; geologie; Depresiunea Mureşului de Jos; Defileul Mureşului; Masivul Bulza; pediment; Masivul Poiana Ruscă; geografie; Piemont; eroziune; glacisuri; morfogeneză; Muntii Apuseni VESPREMEANU, Emil (autor)
carte 1983 Petrografie
Număr de volume:1
geologie; petrografie; argilă; calcar; minerale; rocă metamorfică; porozitatea rocilor; diageneza sedimentelor; rocă clastică; dolomit; rocă sedimentară; metamorfism; proces metamorfic; proces sedimentar; migmate; particule sedimentare ȘECLĂMAN, Marin (autor), ANASTASIU, Nicolae (autor)
carte 1999 Petrologie magmatică: sisteme şi procese magmatice
Număr de volume:1
petrologie; temperatură; geologie; mineralogie; petrografie; asimilare; rocă acidă; mantaua terestră; Curbă de echilibru monovariantă; eusilicat; oxido-silicatic; silicato-carbonatic; silicato-sulfuric; devolatilizare; cristalizare; rocă bazică; corp magmatic; Kimberlit; Lamproit; magmă; densitate; oxid; calcul; silicat; rocă magmatică; lichid ȘECLĂMAN, Marin (autor), BÂRZOI, Sorin Constantin (autor), LUCA, Ana (autor)
carte 1999 Petro-Sed: glosar de sedimentologie şi petrologie sedimentară
Număr de volume:1
petrologie; geologie; glosar; dicţionar; sedimentologie; dicţionar englez-român ANASTASIU, Nicolae (autor)
carte 1979 Principii de clasificare şi sistematica mineralelor
Număr de volume:1
geologie; mineralogie; geofizică; fosfat; minerale; sulfuri; carbonat; nitrati; iodati; silicat; cristalografie; oxizi; hidroxizi; halogenuri; săruri STIOPOL, Victoria (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor)
carte 1982 Prospecţiuni electrice
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; geofizică; suport de curs; prospecţiuni electrice GEORGESCU, Paul (autor)
periodic Revue Roumaine de Géographie
Numere de reviste:93
relief; ROMÂNIA; geologie; geografie; geofizică; cercetare statistică; stiinte naturale; geoştiinţe
carte 1998 Sedimentologie şi petrologie sedimentară
Număr de volume:1
Dobrogea; geologie; metal; Carpaţii Orientali; petrografie; evaporite; ferilit; fosforit; eogeneza; mezogeneza; telogeneza; rocă siliciclastică; rocă argiloasă; mangnolit; sedimentologie; rocă sedimentară; diageneza sedimentelor; sedimentogeneză; placă tectonică; sistem depoziţional ANASTASIU, Nicolae (autor)
carte 1998 Sedimentologie şi petrologie sedimentară: caiet de lucrări practice
Număr de volume:1
petrologie; geologie; calcar; sedimentologie; rocă sedimentară; dolomit; tectofacies; structuri planare; clastogeneză; structuri liniare; granoclaste; Petrografia siliciclastitelor; piroclastite; litoni; exoscopie; morfoscopie; morfofascies sedimentar; Structofaciesul sedimentar; granofaciesul sedimentar ANASTASIU, Nicolae (autor), POPA, Marius (autor), VARBAN, Bogdan (autor)
carte 1999 Stratigrafie secvenţială: concepte, principii, metodă
Număr de volume:1
mezozoic; geologie; stratigrafie; sedimentologie; cenozoic; sistem corelativ carbonatic; ciclu eustatic; sedimentare siliciclastică
periodic Studii şi Cercetări - Muzeul de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ
Numere de reviste:14
geografie (Geografie); istorie (Istorie); istoria orasului Piatra Neamt (Istorie); biologie (Biologie); Complexul Muzeal Naţional Neamţ (Muzeu); geologie (geologie); Muzeologie (muzeologie)
periodic Studii şi Cercetări de Geografie: SCG
Numere de reviste:60
geologie; geomorfologie; geofizică; geografie fizică; geografie umană; climatologie; studii geografice; cercetare geografică
periodic Studii şi Comunicări - Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Ion Borcea
Numere de reviste:35
paleontologie (Ştiinţă); geologie (Ştiinţă); botanică (Ştiinţă); zoologie (Ştiinţă); Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea” Bacău (Muzeu); Muzeologie (Ştiinţă a istoriei); oameni de ştiinţă (subiect)
carte 1998 Theoretical mechanics: applications in geosciences
Număr de volume:1
geologie; Inginerie; geofizică; gravitaţie; vector; mecanică; Ecuaţia Mitchell; Teoria lui Bernulli; Coordonate Euler; Ecuaţii Saint-Venant; echilibru; Problema Kirsch; Problema Boussinesq; Ecuaţia Beltrami; reologie; Serie Fourier; geomecanică; corp solid; corp cilindric; Legea lui Hooke IVAN, Marian (autor)
carte 1998 Zăcăminte de minereuri
Număr de volume:1
Mercur; geologie; cupru; Staniu; fier; granit; rocă bazică; zăcământ de sulfuri; zăcământ de oxid de titan; cromit; proces metamorfic; morfologia rocilor; proces magmatic; proces exogen de formare a minereurilor; geotermometrie; geotermobarometrie; mangan; zăcământ; diamant; minereu; rocă metamorfică; platină LUPULESCU, MARIAN (autor)
volum de literatură gri 2002 A Csiki Székely Múzeum ásvány és kőzetvilága, anul 2002 geologie; Roci; Muzeul Secuiesc al Ciucului; minerale; expoziţie geologică; colecţie de roci KELEMEN, Sandor (autor)
volum de carte 1997 Analiza minereurilor, anul 1997 geologie; metal; microscop; minerale; minereu LUPULESCU, MARIAN (autor)
volum de periodic 2012 Argesis - Studii și Comunicări, XX, anul 2012, seria științele naturii biologie; ştiinţele naturii; geologie; botanică; zoologie STANCU, Daniela Ileana (editor șef)
volum de periodic 2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, anul 2013, seria științele naturii ecologie; biologie; geologie; botanică; zoologie; ştiinţe ale naturii STANCU, Daniela Ileana (editor șef)
volum de periodic 2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, anul 2014 biologie; ştiinţele naturii; geologie; botanică; zoologie STANCU, Daniela Ileana (redactor)
volum de periodic 1996 Armonii naturale, I, anul 1996 revistă (categorie); periodic (categorie); ecologie (disciplină); biologie (disciplină); geologie (disciplină); botanică (disciplină); geografie (disciplină); zoologie (disciplină); Complexul Muzeal Arad (Muzeu) HUREZAN, Pascu (redactor), IUGA, Gheorghe (redactor), ȚIGAN, Angela (redactor), COLTA, Elena Rodica (redactor)
volum de periodic 1998 Armonii naturale, II, anul 1998 revistă (categorie); periodic (categorie); ecologie (disciplină); biologie (disciplină); geologie (disciplină); botanică (disciplină); geografie (disciplină); zoologie (disciplină); Complexul Muzeal Arad (Muzeu) ȚIGAN, Ama (traducător), HUREZAN, Pascu (redactor), IUGA, George (redactor), ȚIGAN, Angela (redactor)
volum de periodic 2000 Armonii naturale, III, anul 2000 revistă (categorie); periodic (categorie); 2000 (An calendaristic); ecologie (disciplină); biologie (disciplină); geologie (disciplină); geografie (disciplină); zoologie (disciplină); Complexul Muzeal Arad (Muzeu) HÜGEL, Delia (traducător), HUREZAN, Pascu (redactor), IUGA, George (redactor), ȚIGAN, Angela (redactor)
volum de periodic 2002 Armonii naturale, IV, nr. în TOM: 1, anul 2002 Armonii Naturale (revistă); revistă (categorie); periodic (categorie); 2002 (An calendaristic); biologie (disciplină); geologie (disciplină); geografie (disciplină); zoologie (disciplină); Complexul Muzeal Arad (Muzeu) HUREZAN, Pascu (redactor), IUGA, George (redactor), ȚIGAN, Angela (redactor), FAUR, Aurel (referent științific)
volum de periodic 2006 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, I, nr. în TOM: 3, anul 2006, seria Istorie naturală Sibiu; Tălmaciu; Transilvania; Muzeul de Istorie Naturală Sibiu; geologie; andezit; istorie naturală; Muzeul National Brukenthal; Dealul Lung; galenit; rocă ofiolitică; Coşarul Mare BAN, Gheorghe (redactor șef)
volum de periodic 2008 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, III, nr. în TOM: 3, anul 2008, seria Istorie naturală paleontologie; Tulcea; Arheologie; Restaurare; Conservare; biologie; Muzeul de Istorie Naturală Sibiu; geologie; cercetare arheologică; istorie naturală; Muzeul National Brukenthal BAN, Gheorghe (readctor șef), prof. univ. dr., LUCA, Sabin Adrian (redactor), BĂNĂDUC, Doru (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), CUZEPAN, Gabriela (redactor)
volum de periodic 2010 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, V, nr. în TOM: 3, anul 2010, seria Istorie naturală Cavnic; Delta Dunării; ecologie; Ocna Sibiului; Muzeul de Istorie Naturală Sibiu; geologie; geomorfologie; zoologie; Muzeul Naţional Brukenthal; hidrobiologie; istorie naturală; Grindul Chituc LUCA SABIN, Adrian (redactor șef), MESEA, Iulia (redactor șef, responsabil de număr), TĂUȘAN, Ioan (redactor șef, redactor tehnic), PASCU, Iulia-Maria (redactor șef, responsabil de număr), DIACONESCU, Dragoș (redactor), BEȘLIU, Olga (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), ITTU, Constantin (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), MESAROȘ, Ana Maria (redactor), HĂRĂSTĂȘAN, Cecilia (redactor), BARBU, Dorin (redactor), HRIB, DANA (redactor), NIȚOI, Anca (redactor șef, responsabil de număr)
volum de periodic 2012 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VII, nr. în TOM: 3, anul 2012, seria Istorie naturală Mediaş; Turnu Roşu; Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu; Carpaţi; geologie; botanică; Muzeul Naţional Brukenthal; bioacustică; malacologie; Secaşul Mare; Johann Michael Ackner; habitat specific LUCA, Sabin Adrian (redactor șef), NIȚOI, Anca (secretar de redacție), MESEA, Iulia (secretar de redacție), TĂUȘAN, Ioan (secretar de redacție), PASCU, Iulia-Maria (secretar de redacție), TEODORESCU, Raluca-Maria (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), ITTU, Constantin (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), MESAROȘ, Ana Maria (redactor), HĂRĂSTĂȘAN, Cecilia (redactor), BARBU, Dorin (redactor), HRIB, DANA (redactor)
volum de periodic 2013 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, VIII, nr. în TOM: 3, anul 2013, seria Istorie naturală paleontologie; Samuel von Brukenthal; Transilvania; Turnu Roşu; Republica Moldova; geologie; geomorfologie; botanică; pădure; istorie naturală; insectă; Muzeul National Brukenthal LUCA, Sabin Adrian (redactor șef), NIȚOI, Anca (secretar de redacție), MESEA, Iulia (secretar de redacție), TĂUȘAN, Ioan (secretar de redacție), PASCU, Iulia-Maria (secretar de redacție), TEODORESCU, Raluca-Maria (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), ITTU, Constantin (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), MESAROȘ, Ana Maria (redactor), HĂRĂSTĂȘAN, Cecilia (redactor), BARBU, Dorin (redactor), HRIB, DANA (redactor)
volum de carte 1997 Curs de Geodezie-Topografie, anul 1997 Cartografie; Topografie; geologie; geofizică; Astronomie; geodezie PĂUNESCU, CORNEL (autor)
volum de carte 1996 Degradarea reliefului și a solului, anul 1996 pedologie; relief; geologie; geografie fizică; Sol; sedimentologie; geografia României; eroziunea solului; geografia mediului; degradări de teren LOGHIN, Vasile (autor)
volum de carte 1989 Dobrogea: ghidul aplicației practice, anul 1989 Dobrogea; Tulcea; geologie; geofizică ATANASIU, Nicolae (autor), FABIAN, C. (autor)
volum de periodic 2015 Drobeta, XXV, anul 2015, seria Științele Naturii Muzeul Regiunii Porţile de Fier (Instituţie); Drobeta (oraş); stiinţe ale naturii (categorie); biologie (disciplină); geologie (disciplină); botanică (disciplină); mineralogie (disciplină)
volum de carte 2019 Emil Constantinescu - 80: om de știință, om de stat. Mărturii, anul 2019 geologie (Ştiinţă); preşedinţie (Instituţie); drept (disciplină); Universitatea din Bucureşti (Instituţie de învăţământ); Emil Constantinescu (preşedinte al României); cercetător (ocupaţie); Istorie contemporană (ramură a istoriei) STAN, Alina (editori), BARA, Adina (editori)
volum de carte 1995 Geologie generală, anul 1995, Lucrări practice geologie; minerale; polimorfism; izomorfism; rocă magnetică; rocă metamorfică; rocă sedimentară DRAGOMIR, Basarab-Petru (autor), ANDROHOVICI, Anca (autor)
volum de carte 2001 Geostatistică aplicată: estimarea structurilor spațiale, anul 2001, Informatica geologică hartă; geologie; informatică; geostatistică; programare; baze de date; analiza variografică; reprezentare grafică; distributie spatiala; Geo-EAS; diagrama de variabilitate; analiză parametrică; analiza fractală SCRĂDEANU, Daniel (autor), POPA, Roxana (autor)
volum de carte 1995 Hidrogeologie, anul 1995, Dinamica apelor subterane viteză de filtrare (hidrodinamică); viteză de curgere (hidrodinamică); ape subterane; geologie; hidrologie; hidraulică; foraje; drenaj; difuziune hidraulică; curent acvifer; teren permeabil; curgerea apelor subterane; foraj de captare; hidrogeologie; hidrodinamică; apă subterană; legea lui Darcz; sarcină piezometrică; gradient hidraulic ZAMFIRESCU, Florian (autor)
volum de carte 2021 Îndrumar de laborator pentru programare în MATLAB, anul 2021 geologie; seismologie; geofizică; informatică; date statistice; vector; programare; MATLAB; matrice; scalari; raster PANEA, Ionelia (autor)
volum de periodic 1995 Informatica geologică, I, anul 1995 geologie; informatică; programare; sistem informatic; stocarea datelor; sisteme descriptoare; Repartitia FISHER; Repartitia BINGHAM; Coeficient de corelatie; coeficient de asociere; date geologice; Repartitia Poisson; Repartitia hipergeometrică; Repartitia binomială negativa; Repartitia binomială; Repartitia VON MISES SCRĂDEANU, Daniel (autor)
volum de periodic 1856 Isis sau Natura: Jurnal pentru respândirea științelor naturale și esacte în toate clasele, I, 1 ianuarie, anul 1856 agricultură; geologie; geografie; zoologie; metamorfoză Dr., BARASCH, Iuliu (redactor)
volum de periodic 1857 Isis sau Natura: Jurnal pentru respândirea științelor naturale și esacte în toate clasele, II, 1 ianuarie, anul 1857 palmier; geologie; geografie; zoologie; pelican comun; diamant; cangur; Turnul din Pisa; leopard; jaguar Dr., BARASCH, Iuliu (redactor)
volum de periodic 1858 Isis sau Natura: Jurnal pentru respândirea științelor naturale și esacte în toate clasele, III, 8 ianuarie, anul 1858 geologie; geografie; zoologie; rinocer; flamingo; fenomen meteorologic; stiinte naturale; Acalephae Dr., BARASCH, Iuliu (redactor)
volum de periodic 1862 Isis sau Natura: Jurnal pentru respândirea științelor naturale și esacte în toate clasele, V, 1 ianuarie, anul 1862 cal; Vidra; Cutremur; geologie; geografie; zoologie; Alexander von Humboldt; parfumerie; Insula Pharos; Groenlanda; Laponia; hipopotam; fenomen natural; antilopă; papagal; Vezuviu; Liban; arahnide; pelican comun; fulger; submarin Dr., BARASCH, Iuliu (redactor), Dr., ANANESCU, Dimitrie (redactor)
volum de periodic 1865 Isis sau Natura: Jurnal pentru respândirea științelor naturale și esacte în toate clasele, VI, 1 ianuarie, anul 1865 agricultură; Ateneul Român; bumbac; Constantinopol; EGIPT; holeră; sidef; necrologie; Canalul Suez; Societatea Italiană de stiinţe naturale; cafea; Amazon; Peştera Polovraci; otrăvire; regn animal; Vulcanul Izalco; aramă; Bosfor; parfum; castor; vulpe; piramide; apicultură; plantă; cereale; animal; Vezuviu; arahnide; medicină; viticultură; Cutremur; geologie; zoologie; Vânătoare ESARCU, Constantin (redactor), ANANESCU, Dimitrie (redactor)
volum de periodic 1959 Isis sau Natura: Jurnal pentru respândirea științelor naturale și esacte în toate clasele, IV, 8 ianuarie, anul 1959 mamifer; geologie; plantă; fenomen meteorologic; stiinte naturale; regn animal; Alexander von Humboldt; Nautilus Dr., BARASCH, Iuliu (redactor)
volum de carte 1974 Județul Argeș, anul 1974 Argeş; Muntenia; Piteşti; relief; ROMÂNIA; geologie; resurse naturale; geografie; Republica Socialistă România; regiune; judeţele României BARCO, Aurelia (autor), NEDELCU, Eugen (autor)
volum de carte 1972 Județul Bihor, anul 1972 Bihor; Crişana; Transilvania; geologie; geografie; Republica Socialistă România; judeţele României; unitate administrativă BERINDEI, I O (autor), POP, Gr (autor)
volum de periodic 1986 Litua - Studii și Cercetări, III, anul 1986 periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); Târgu Jiu (oraş); studii şi cercetări (concept); Arheologie (disciplină); Muzeul Judeţean Gorj (Muzeu); etnografie; folclor; Litua; Istorie modernă; Istorie contemporană; ştiinţele naturii; Istorie medievală; arheologie romană; Documentar; arheologie protoistorică; istorie veche; geologie; Istorie antică; personalităţi; preistorie; geografie MOCIOI, Ion (redactor), SANDA, Ion (redactor), MARINOIU, Vasile (redactor), CALOTOIU, Gheorghe (redactor), IONESCU, Dan (redactor)
volum de periodic 1988 Litua - Studii și Cercetări, IV, anul 1988 periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); Târgu Jiu (oraş); studii şi cercetări (concept); Arheologie (disciplină); Muzeul Judeţean Gorj (Muzeu); etnografie; Gorj; Istorie contemporană; ştiinţele naturii; geologie; Constantin Brâncuşi; arhitectură populară; istoria comunismului; artişti plastici români; folclor românesc; obiceiuri gorjene; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală; istoria învăţământului; protoistorie; Literatură română MOCIOI, Ion (redactor), MARINOIU, Vasile (redactor), SANDA, Ion (redactor), CALOTOIU, Gheorghe (redactor), GOLUMBEANU, Valeriu (redactor), NEGULEASA, Dan (redactor)
volum de periodic 1992 Litua - Studii și Cercetări, V, anul 1992 periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); Târgu Jiu (oraş); studii şi cercetări (concept); Muzeul Judeţean Gorj (Muzeu); agricultură; etnografie; Primul Război Mondial; Marea Unire; Carte veche; Istorie modernă; demografie istorică; Literatura română; folclor românesc; arheologie protoistorică; Istorie contemporană; geologie; arheologie preistorică; Istorie medievală; arheologie romană; istoria învăţământului MARINOIU, Vasile (redactor), CALOTOIU, Gheorghe (redactor)
volum de periodic 2015 Litua - Studii și Cercetări, XVII, anul 2015 etnografie; istorie; memorialistică; Arheologie; geologie; personalităţi; pedagogie muzeală CALOTOIU, Gheorghe (redactor), HORTOPAN, Dumitru (redactor), ZAMFIROIU, Titus (redactor), FIRESCU, Albinel (redactor), PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (redactor), CATANĂ, Ion (redactor)
volum de periodic 2024 Litua - Studii și Cercetări, XXVI, anul 2024 Dobrogea; Gorj; Oltenia; pistol ; Primul Război Mondial; Târgovişte; geologie; cercetare; Visarion Puiu; modernitate HORTOPAN, Dumitru (redactor șef), MĂRCĂU, Flavius Cristian (redactor), GORUN, Gheorge (redactor), IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela (redactor)
volum de carte 1996 Management și marketing în geologie: cursuri și lucrări practice, anul 1996 geologie; cantitate; petrol; marketing; gaze naturale; management; conservarea resurselor; gestionarea resurselor; valorificarea resurselor; evaluare financiară; evaluare economică; marketing-ul resurselor; comerţ cu materii prime; coeficient de difuziune; exploatabilitate; utilizabilitate; competivitate; şist bituminos; exploatarea resurselor; calitate; combustibil; minereu; cărbuni; uraniu; resurse minerale ALBU, Marius (autor), POPA, Iulian (autor)
volum de carte 1986 Metode fizice de analiză a mineralelor și rocilor. Caiet de lucrări practice, anul 1986 geologie (Ştiinţă); fizică (Ştiinţă); mineralogie (disciplină); raze X (metodă de analiză); spectroscopie (metodă de analiză); difractometrie (metodă de analiză); fluorescenţă (metodă de analiză); gravimetrie (metodă de analiză) MATEI, Lucian (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor), CRĂCIUN, Constantin (autor), CIORAN, Anghel (autor)
volum de carte 1980 Mineralogeneza skarnelor de la Sasca Montană, anul 1980 Caraş-Severin (judeţ); geologie (Ştiinţă); Banat (Regiune); Sasca Montană (localitate); mineralogie (disciplină); Nera (Râu); minerit (ocupaţie); cupru (metal); fier (metal); sulf (element chimic); minerale; skarne CONSTANTINESCU, Emil (autor)
volum de carte 1979 Mineralogie, anul 1979 geologie (Ştiinţă); chimie (Ştiinţă); fizică (Ştiinţă); mineralogie (disciplină); curs universitar (Carte); aur (metal); fier (metal); metal (substanţă); hidroxid de calciu (substanţă); minerale (substanţă); nitrat (substanţă); oxid (substanţă); carbonat (substanţă); sulfură (substanţă) IANOVICI, Virgil (autor), STIOPOL, Victoria (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor)
volum de periodic 2003 Mousaios, VIII, anul 2003 Alexandru Lahovari; Basarabia; Burebista; Buzău; eneolitic; epoca bronzului; Schitul lui Negoiţă; Ioan Peneş; istorie premodernă; Tara Romaneasca; perioada interbelica; statuie antropomorfă; miscarea legionara; Cetatea Turia; sit arheologic; iudaism; Muzeul Judeţean Buzău; Bizanţ; istorie contemporană românească; Râmnicu Sărat; Restaurare; Al Doilea Război Mondial; Artă; geologie; Istorie medievală; Pactul Ribbentrop-Molotov; geto-daci; Ion Luca Caragiale; jandarmerie; Nicolae Dăscălescu; Pietrosu; Numismatică CIOBANU, Rodica (redactor), STĂICUȚ, Gabriel (redactor)
volum de periodic 1985 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 15 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); ştiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 1991 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 21 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 1992 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 22 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 1997 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 23-25 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 1998 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 26 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 1999 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 27 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2000 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 28 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2002 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 29 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2003 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 30 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2004 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 31 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2005 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 32 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2006 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 33 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2007 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 34 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2008 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 35 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2009 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 36 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2010 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 37 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2011 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 38 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2012 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 39 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2013 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 40 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2014 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 41 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2015 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 42 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2016 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 43 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2017 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 44 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2018 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 45 biologie (categorie); geologie (categorie); botanică (categorie); zoologie (categorie); stiinţe ale naturii (categorie)
volum de periodic 2022 Nymphaea Folia Naturae Bihariae, 49 miocen; Munţii Bihor; paleontologie; biologie; geologie; reptilă
volum de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. în TOM: 1, anul 2015, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; Recenzie; vertebrate; biologie; geologie; nevertebrate; articole ştiinţifice; 2015; raport de cercetare; vegetaţie CIOBOIU, Olivia (editor asociat), GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), POPESCU, Aurelian (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), VLĂDUȚ, Alina (corector)
volum de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. în TOM: 2, anul 2015, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; vertebrate; geologie; ştiinţe ale naturii; nevertebrate; 2015 CIOBOIU, Olivia (editor asociat), GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), POPESCU, Aurelian (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), VLĂDUȚ, Alina (corector)
volum de periodic 2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. în TOM: 1, anul 2016, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; vertebrate; biologie; geologie; Ecosisteme naturale; articole ştiinţifice; vegetaţie CIOBOIU, Olivia (editor asociat), GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), VLĂDUȚ, Alina (corector)
volum de periodic 2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. în TOM: 2, anul 2016, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; vertebrate; biologie; geologie; nevertebrate; articole ştiinţifice CIOBOIU, Olivia (editor asociat), GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), VLĂDUȚ, Alina (corector)
volum de periodic 2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. în TOM: 1, anul 2017, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; vertebrate; biologie; geologie; Muzeul Olteniei; nevertebrate; articole ştiinţifice GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), CIOBOIU, Olivia (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), VLĂDUȚ, Alina (corector)
volum de periodic 2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. în TOM: 2, anul 2017, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; Comemorare; vertebrate; geologie; nevertebrate; articole ştiinţifice; 2017 GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), CIOBOIU, Olivia (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), VLĂDUȚ, Alina (corector)
volum de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. în TOM: 1, anul 2018, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii ecologie; biologie; geologie; articole ştiinţifice; 2018 GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), CIOBOIU, Olivia (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), DUȚĂ, Oana-Adriana (corector)
volum de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. în TOM: 2, anul 2018, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; biologie; geologie; protecţia mediului; Muzeul Olteniei; articole ştiinţifice GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), CIOBOIU, Olivia (redactor șef), RIDICHE, Mirela Sabina (redactor), SAS, Istvan (redactor responsabil), DUȚĂ, Oana-Adriana (corector)
volum de periodic 2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. în TOM: 1, anul 2019, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ecologie; vertebrate; geologie; nevertebrate; plante; articole ştiinţifice; protecţia mediului României GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), MĂCEȘEANU, Daniela Mihaela (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), CIOBOIU, Olivia (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), DUȚĂ, Oana-Adriana (corector)
volum de periodic 2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. în TOM: 2, anul 2019, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii vertebrate; biologie; plante medicinale; geologie; protecţia mediului; botanică; nevertebrate; articole ştiinţifice; paleontologia României GOGA, Ionelia Claudia (editor asociat), LILA, Gima (editor asociat), MĂCEȘEANU, Daniela Mihaela (editor asociat), POPESCU, Aurelian (editor asociat), RIDICHE, Mirela Sabina (editor asociat), CIOBOIU, Olivia (redactor șef), SAS, Istvan (redactor responsabil), DUȚĂ, Oana-Adriana (corector)
volum de periodic 1978 Peuce, V, anul 1978, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche Delta Dunării; Dobrogea; geologie; geografie; mediul ambiant
volum de periodic 2011 Peuce, 9, anul 2011, Studii și cercetări de istorie și arheologie. Volum dedicat lui Florin Topoleanu la a 60-a aniversare, serie nouă antropologie; eneolitic; epigrafie; epoca bronzului; Arheologie; Numismatică; epocă romană; Florin Topoleanu; Prima Epocă a Fierului; geologie; preistorie; Ev mediu; bibliologie; zooarheologie MICU, Cristian (redactor șef), AILINCĂI, Sorin-Cristian (secretar de redacție)
volum de carte 1983 Proprietățile fizice și chimismul mineralelor. Partea a II-a a cursului de Cristalografie-Mineralogie, anul 1983 geologie (Ştiinţă); chimie (Ştiinţă); fizică aplicată (Ştiinţă); mineralogie (disciplină); curs universitar (Carte); minerale (substanţă); culoare (proprietate); radioactivitate (proprietate); elasticitate (proprietate); duritate (proprietate); transparenţă (proprietate); conductibilitate (proprietate) IANOVICI, Virgil (autor), STIOPOL, Victoria (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor)
volum de carte 1982 Prospecțiuni electrice, anul 1982 geologie; geofizică; polaritate; metode geo-fizice; câmp electric; rezistivitate electrică; metode radioelectrice; metoda polarizaţiei induse; metoda liniilor echipotenţiale; metoda corpului încărcat; metode de prospecţiune electrică în câmpuri electromagnetice variabile; metoda magnetotelurică; metoda curenţilor telurici; metode electromagnetice; prospecţiune electrică; metoda polarizaţiei naturale; metode de prospecţiune electrică în curent continuu; metoda sondajului electric vertical; metoda profilelor de rezistivitate aparentă; metoda emiţătoarelor încrucişate GEORGESCU, Paul (autor)
volum de periodic 1993 Revista Bistriței: RB, VII, anul 1993 Muzeul Judeţean Bistriţa (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); geologie (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Revista Bistriţei (revistă academică)
volum de periodic 1994 Revista Bistriței: RB, VIII, anul 1994 Muzeul Judeţean Bistriţa (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); geologie (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Revista Bistriţei (revistă academică)
volum de periodic 1957 Revue Roumaine de Géographie, I, anul 1957 Dobrogea; Mehedinţi; Munţii Bucegi; Oltenia; paleozoic; permian; Sarmisegetuza; fliş; gravimetrie; Vârful Svinecea Mare; Analiza gravimetrică; Cretacicul Superior; câmp gravitaţional; Relief periglaciar; Sviniţa; Valahia; geologie; geomorfologie; geografie; Tara Romaneasca CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), MIHĂILESCU, Vintilă (redactor)
volum de periodic 1958 Revue Roumaine de Géographie, II, nr. în TOM: 1, anul 1958 cretacic; Ditrău; Munţii Carpaţii; Munţii Carpaţii Orientali; geologie; geografie; Bazinul hidrografic al Prahovei; rocă; stratigrafie; granit; Munţii Carpaţii Merdionali; fliş; masiv de rocă CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), MIHĂILESCU, Vintilă (redactor)
volum de periodic 1958 Revue Roumaine de Géographie, II, nr. în TOM: 2, anul 1958 Bistriţa; geologie; geografie; nichel; mangan; Munţii Carpaţi Meridionali; rocă cristalină; rocă ultrabazică serpentinizată CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), MIHĂILESCU, Vintilă (redactor)
volum de periodic 1959 Revue Roumaine de Géographie, III, nr. în TOM: 1, anul 1959 Banat; Cozia; Gaz; Transilvania; Valea Buzăului; geologie; Eocen; lichid; dolomit; depresiune intramontană; Anina-Doman; Pseudosaccocoma strambergensis; geografie; rocă; Carpaţii Orientali; stratigrafie; calcar; mineralizare CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), MIHĂILESCU, Vintilă (redactor)
volum de periodic 1959 Revue Roumaine de Géographie, III, nr. în TOM: 2, anul 1959 cretacic; decapoda; Dobrogea; miocen; Moldova; Valea Buzăului; biotit; eucariote; zăcământ polimetalic; Tomnatec-Ţibleş; Munţii Drocea; Bazinul Hidrografic Teleajen; Neojurasic; minereu; magnetism; molibden; Relief periglaciar; fliş; Silicoflagelate; Valea Prahovei; geologie; geografie; Carpaţii Meridionali; stratigrafie; minerale CODARCEA, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 1960 Revue Roumaine de Géographie, IV, nr. în TOM: 1, anul 1960 cretacic; Hunedoara; geologie; geografie; rocă; hidrografie; Carpaţii Meridionali; stratigrafie; dolomit; fliş CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), PETRULIAN, Nicolae (redactor), MORARIU, Tiberiu (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), IANOVICI, Virgil (redactor), ȘANDRU, Ioan (redactor)
volum de periodic 1960 Revue Roumaine de Géographie, IV, nr. în TOM: 2, anul 1960 Oltenia; relief; ROMÂNIA; geologie; geografie; geofizică; Carpaţii Orientali; Muntii Apuseni; gravimetrie; discoasteride; magnometrie; dom de sare CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), PETRULIAN, Nicolae (redactor), MORARIU, Tiberiu (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), IANOVICI, Virgil (redactor), ȘANDRU, Ioan (redactor)
volum de periodic 1961 Revue Roumaine de Géographie, V, nr. în TOM: 1, anul 1961 Dobrogea; relief; ROMÂNIA; geologie; geografie; fier; rocă ultrabazică serpentinizată; diageneză; Calcarenit; Comarnic; Dunăre; nichel; geochimie; cercetare geofizică; rocă sedimentară CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), PETRULIAN, Nicolae (redactor), MORARIU, Tiberiu (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), IANOVICI, Virgil (redactor), ȘANDRU, Ioan (redactor)
volum de periodic 1961 Revue Roumaine de Géographie, V, nr. în TOM: 2, anul 1961 cretacic; Valea Prahovei; geologie; Câmpia Română; geografie; Carpaţii Orientali; Munţii Baraolt; Vaccinites oppeli; Pironaea; lotrit; Tomoiaga-Baia-Borşa; granit; litologie; Drajna; zăcământ; minereu; fliş CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), MORARIU, Tiberiu (redactor), PETRULIAN, Nicolae (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), IANOVICI, Virgil (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), ȘANDRU, Ioan (redactor)
volum de periodic 1962 Revue Roumaine de Géographie, VI, nr. în TOM: 1, anul 1962 ROMÂNIA; Cutremur; geologie; geografie; Carpaţii Meridionali; Carpaţii Orientali; Titanomagnetita; curent; fenomen natural; Munţii Drocea; Berca-Arbănaşi; şist cristalin; erupţie neogenă; stratigrafie; geochimie; câmp magnetic; sedimentologie; zăcământ; rocă sedimentară CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), MORARIU, Tiberiu (redactor), PETRULIAN, Nicolae (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), IANOVICI, Virgil (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), ȘANDRU, Ioan (redactor)
volum de periodic 1962