Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 volume
  • 373 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2005 Cercetări privind biodiversitatea unor ecosisteme forestiere din Dobrogea de Nord / Researches concerning the biodiversity of several forest ecosystems of the Northern Dobdrudja, anul 2005, seria Științele Naturii 1 Dobrogea de Nord (regiune geografică); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); impact antropic (subiect); teză de doctorat (lucrare ştiinţifică); biodiversitate (Ştiinţele naturii); fitocenoze forestiere (Ştiinţele naturii); Tulcea (judeţ din România); patrimoniu natural (patrimoniu); conservarea biodiversităţii (patrimoniu); ecosisteme forestiere (ecosistem); ştiinţele naturii (ştiinţe) PETRESCU, Mihai (autor)
volum de carte 2019 Dinamica rituală a tradițiilor de peste an: tradiții emblematice ale etniilor din Dobrogea de Nord, anul 2019, seria Etnografie 3 Dobrogea (regiune geografică); Dobrogea de Nord (regiune geografică); Identitate (concept); Alteritate (concept); rit (concept); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Tradiţii (subiect); dinamica rituală (subiect); etnii (grup); minoritari (grup) CHISELEV, Alexandru (autor)
volum de carte 2007 Dobrogea și Delta Dunării - conservarea florei și habitatelor / Dobrogea and the Danube Delta - flora and habitat conservation, anul 2007, seria Științele Naturii 2 Dobrogea (regiune geografică); Dobrogea de Nord (regiune geografică); habitat (concept); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Podişul Dobrogei (unitate de relief); patrimoniu natural (patrimoniu); zone protejate (patrimoniu); conservarea biodiversităţii (patrimoniu); Delta Dunării (deltă); floră (biodiversitate) PETRESCU, Mihai (autor)
volum de carte 2015 Relația majoritari-minoritari etnici în Dobrogea de Nord, anul 2015, seria Etnografie 1 Arhitectură (Ştiinţă); lingvistică (Ştiinţă); Dobrogea de Nord (regiune geografică); etnie (concept); relatii interetnice (concept); majoritar (concept); minoritar (concept); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); alimentaţie (subiect); port popular (port) TITOV, Iuliana (autor)
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis, XXXII, nr. 2 ANICOLĂESEI, Radu (autor) Moment din viața socială, economică și politică a județului Tulcea, reflectat în documente de arhivă (1940-1941) Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 162-169 română
articol de periodic 2016 Acta Moldaviae Meridionalis, XXXVII CHISELEV, Alexandru (autor) Vase din aramă cu funcție ceremonială din colecția MEAP 457-472 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POPA, Elena (autor) Motive animaliere în compoziția decorativă a ștergarelor nord-dobrogene I. Etnologie - Etnografie - Folclor 98-105 română
articol de periodic 1976 Acta Musei Napocensis, XIII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală SCARLAT, Constantin (autor) Apeductul antic de la Callatis 55-64 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis, XIV Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BAUMANN, Victor (autor) Câteva precizări rezultate din cercetarea monumentului paleocreștin din comuna Niculițel (jud. Tulcea) 345-267 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală în presa românească interbelică din Tulcea Miscellanea 341-351 română
articol de periodic 2017 Acta Musei Porolissensis, XXXIX, seria istorie-etnografie MANEA, Lăcrămioara (autor) Carte românească veche imprimată în Transilvania, Buda și Viena, cu circulație în spațiul nord-dobrogean Carte veche 485-502 română
articol de periodic 2007 Analele Brăilei, V-1, seria 1933 IORGA, Nicolae (autor) De la Brăila la Mecin pe Dunărea înghețată .6-13 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei, I, nr. 4 ROMAN, Ioan (autor) Năvălirea bulgariei din 1916-18 în județul Tulcea 650-652 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei, II, nr. 4 COATU, G. (autor) Valea Cernei 562-571 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei, III, nr. 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cele mai vechi știri bizantine asupra Românilor dela Dunărea de jos - Bănescu N. 571-578 română
articol de periodic 1934 Analele Dobrogei, XV BONJUG, N. (autor) Dela "Grecii" din satul Regele Ferdinand, Tulcea 78-86 română
articol de periodic 1934 Analele Dobrogei, XV SAUCIUC-SĂVEANU, Teofil (autor) O inscripție latină și alte obiecte antice și știri din satul roman Petra, Camena de azi, din județul Tulcea 93-112 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei, V, nr. 2, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile orașului Isaccea cu teritoriile românești de la stînga Dunării pînă la 1877 67-79 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei, V, nr. 2, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Porturi dobrogene: Isaccea și Măcin - repere istorice - 107-109 română
articol de periodic 2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Porturi dobrogene - repere istorice - Tulcea 205-210 română
articol de periodic 1998 Arheologia Medievală, II MĂNUCU-ADAMEȘTENU, Gheorghe (autor) Nufăru (jud. Tulcea) - oraș bizantin foetificat, la Dunărea de Jos (sec X-XIII) 79- română
articol de periodic 2013 Banatica, 23 DAMIAN, Oana (autor) Considerații asupra ceramicii medievale pontice pe baza descoperirilor de la Enisala 393-428 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX MUNTEANU, Claudiu (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Completarea tezaurului de vîrfuri de săgeți - semne monetare, descoprit în primul sfert al secolului XX la Jurilovca, județul Tulcea .7-40 română
articol de periodic 2005 Biblioteca Istro-Pontica, 7, seria arheologie JUGĂNARU, Gabriel (autor) Cultura Babadag I 144 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Istro-Pontica, 2, seria patrimoniu PAPA, Elena (autor) 100 de ștergare românești din Colecția Muzeului de Artă Populară și Etnografie. Motive zoomorfe și avimorfe 72 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Istro-Pontica, 3, seria patrimoniu Inventarierea siturilor arheologice din județul Tulcea. Studiu de caz: Mormintele tumulare 112 română
articol de periodic 2010 Biblioteca Istro-Pontica, 5, seria patrimoniu BAUMANN, Victor (autor) Noviodunum. Șantier arheologic 1995-2009 242 română
articol de periodic 2013 Biblioteca Istro-Pontica, 8, seria arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) Începuturile epocii fierului în Dobrogea. Cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, județul Tulcea 238 română
articol de periodic 2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , MICU, Cristian (autor) , ȚÎRDEA, Alexandra (autor) Din preistoria Dunării de Jos 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la Babadag (1962-2012) - Cuvînt înainte .9-11 română
articol de periodic 2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Așezarea din prima epocă a fierului de la Enisala-Palanca. Cercetările arheologice din anul 2010 387-460 română
articol de periodic 2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) Analiza antropologică a osemintelor din tumul de la Rahman (jud. Tulcea) 487-494 română
articol de periodic 2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie RADU, Valentin (autor) , STANC, Simina (autor) Exploatarea resurselor animale de către locuitorii așezării de la Niculițel (cultura Babadag): date arheozoologice 495-502 română
articol de periodic 2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , STANC, Simina (autor) Studiul preliminar asupra unui eșantion faunistic provenit din situl de la Babadag (Cultura Babadag) 503-510 română
articol de periodic 2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie Publicațiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 527-530 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, IX-2 MORARU, Corneliu (autor) Restaurarea li conservarea a trei piese bizantine din bronz descoperite la "Nufăru", jud. Tulcea 57-68 română
articol de periodic 2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie ENE, Silviu (autor) Noviodunum. Șantier arheologic 1995-2009 - Baumann Victor 271-272 română
articol de periodic 1997 Cercetări Arheologice, X ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) DAMIAN, Oana (autor) , DAMIAN, Paul (autor) Date preliminare despre un edificiu romano-bizantin descoperit la Hârșova (Campaniile 1990-1992) 231-238 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) GRIGORE, Ioana (autor) , PARASCHIV, Eugen (autor) Fusaiole de la Dinogeția-Garvăn 245-262 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) BĂNĂSEANU, Anca (autor) , DANIAN, Oana (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , SAMSON, Andra (autor) , STĂNICĂ, Airel (autor) , VASILE, Gabriel (autor) , VASILE, Matei (autor) Descoperiri funerare în situl arheologic de la Nufăru, jud. Tulcea 305-392 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2009 Cercetări Arheologice, XVI ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) ZAHARIADE, Mihail (autor) Cuneus equitum arcadum and classis (in)plateypegils at Halmyris. An exchange of troops between Egypt and Trache during the reign of Theodosius in the case of Scythia 347-354 engleză (rezumat în română)
articol de periodic 2010 Cercetări Arheologice, XVII ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) ENE, Daniel (autor) , PARASCHIV-GRIGORE, Eugen (autor) , PRASCHIV-GRIGORE, Ioana (autor) 70 de ani de cercetări arheologice sistematice la Dinogetia - Bisericuța 133-142 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1966 Cibinium RUȘDEA, Hedwiga (autor) Morile de vînt din nordul Dobrogei 79-96 română, germană
articol de periodic 1979-1983 Cibinium FLEȘERU, Anca (autor) Gospodăria de pescari din Mahmudia (județul Tulcea). Tradiție și inovație în organizarea interiorului (perioada 1920-1945) 307-319 română, germană
articol de periodic 1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I CALUJNIC, Ilie (autor) Pescuitul , străveche ocupație a locuitorilor din nordul Dobrogei 217- română
articol de periodic 1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV JUGĂNARU, Gabriel (autor) Un pumnal de tip răsăritean descoperit la Beidaud - județul Tulcea 353-357 română
articol de periodic 2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII MAILLE, Michel (autor) , MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Outils et pieces en pierre portant des traces de faconnage et/ou d'utilisation decouverts a Luncavița (dep. De Tulcea) 223-261 franceză
articol de periodic 2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV EL SUSI, Georgeta (autor) Data about hunting practices by Halmyris (Murighiol, Tulcea County) inhabitants in the 4th-7th centuries a.d. 201-219 engleză
articol de periodic 2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV MADGEARU, Alexandru (autor) A stick with dove head found at Halmyris 221-230 engleză
articol de periodic 2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI VÎLCU, Aurel (autor) Monnaies byzantines d'or du tresor decouvert a Dinogetia en 1939 87-96 franceză
articol de periodic 1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre datarea circumvalației și a bisericii treflate de la Niculițel 19-32 română
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) La fortrese merdievale d'Enisala - outils, armes et objects de parure 29- franceză
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MATEESCU, T. (autor) Les deports d'Issaccea de l'Empire Ottoman 49- franceză
articol de periodic 1997 Danubius, XVII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Colecția de obiecte arheologice a preotului Ștefan Eniceicu, de la Mahmudia, județul Tulcea 157- română
articol de periodic 1985 Drobeta, VI PÎRÎU, Steluța (autor) Mutații și schimbări de comportament în funcționarea textilelor decorative și a pieselor de port din județul Tulcea 269- română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV KIS, Bela (autor) , LEHRER, Andy (autor) Cartografierea orthopterelor ENSIFERA din nordul Dobrogei 553- română
articol de periodic 1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) 13 comune din centrul Dobrogei (plasa Babadag) în lumina răspunsurilor la un chestionar din anul 1900, inițiat de Vasile M. Kogălniceanu 72-95 română
articol de periodic 1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II ZAHARIA, Petru (autor) Cultura plantelor cerealiere în județul Tulcea în perioada 1892-1900 278-285 română
articol de periodic 1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II PÂRÂU, Steluța (autor) Mutații în structura interiorului tradițional din județul Tulcea 378-382 română
articol de periodic 1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CALUJNIC, Ilie (autor) , MUSTAȚĂ, Nicolae (autor) Comentarii la inventarul agricol aflat în colecțiile Muzeului "Delta Dunării", Tulcea 759-763 română
articol de periodic 2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 VASILIU, Ioan (autor) Date noi privind epoca bronzului în nordul Dobrogei. Mormintele cu ocru de la Enisala - La Băltiță 123-136 română
articol de periodic 1993 Istros, VII JUGĂNARU, Gabriel (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Gropi funerare în așezarea hallstattiană de la Niculițel - Cornet (jud. Tulcea) 71-81 română
articol de periodic 1993 Istros, VII ANDONE, Corneliu (autor) , DAMIAN, Oana (autor) , DAMIAN, Paul (autor) Date despre incinta vestică a cetății bizantine de la Proslăvița - Nufăru 167-182 română
articol de periodic 1993 Istros, VII DIACONU, Petre (autor) Unde trebuie căutat Onglos? 359-361 română
articol de periodic 2007 Istros, XIV BARNEA, Alexandru (autor) Dinogetia. Un probleme de geographie historique 41-43 franceză
articol de periodic 2007 Istros, XIV SIMION, Gavrilă (autor) Le rapport entre les tombes de la necropole tumulaire romaine et la societe de Noviodunum au II-eme ap. J.C. 177-194 franceză
articol de periodic 1979-1981 Marmatia, 5-6 Maramureş (Regiune); descoperiri arheologice (Arheologie); istoria Maramureşului (Istorie); Cercetări arheologice (cercetare); Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş (Muzeu); Marmatia (periodic); Patrimoniu muzeal (patrimoniu) 100 de ani de presă tulceană (1879-1979) 628-629 română
articol de periodic 2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea POPESCU, Anca (autor) Schela Măcin în secolul al XVI-lea (după reglementări comerciale otomane) 295-310 română
articol de periodic 2012 Mousaios, XVII AILINCĂI, Adina (autor) , AILINCĂI, Sorin (autor) Despre locuirea culturii Babadag de la Mahmudia, com. Mahmudia, jud. Tulcea 97-106 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III MOISESCU, Cristian (autor) Un monument feudal dobrogean necunoscut - biserica Sf. Atanasie de la Niculițel / Un monument féodal inconnu de â Dobroudja, l'église Saint-Athanase de Niculițel 241-248 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV SCARTLAT, Constantin (autor) Considerații asupra scufundării navelor otomane în 1877 pe brațul Măcin / Considérations sur les navires ottomans sombrés en 1877 dans le bras de Măcin 231-238 română
articol de periodic 2011-2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie GHEORGHE, Otilia (autor) , SLABU, Camelia (autor) The first world war notes in the original journal of captain Constantin Sănătescu (First part) 261-270 engleză
articol de periodic 2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I ZUICĂ, Eugen (autor) Aspecte ale istoriei catolicismului în zona gurilor Dunării în secolul al XVII-lea 53-62 română
articol de periodic 2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I TULUȘ, Arthur (autor) Exporturile prin gurile Dunării în perioada 1934-1940 81-95 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, seria istorie MORINTZ, Sebastian (autor) Probleme ale Hallstatt-ului din zona istro-pontică în lumina cercetărilor de la Babadag 19-25 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Cultura traco-getică în lumina izvoarelor arheologice descoperite în necropola de la Enisala 63-129 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, seria istorie PREDA, Constantin (autor) , SIMION, Gavrilă (autor) Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Isaccea (jud. Tulcea) și atacul gotic din vremea lui Gallienus 167-178 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Necropola feudal-timpurie de la Nalbant 221-248 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian (autor) Cercetări privind biologia algelor din complexul Crapina-Jijila 237-259 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, seria științele naturii RADULESCU, Ion (autor) Acarieni plumicoli )Analgesoidea) colectați de la păsările din Dobrogea (județul Tulcea) 165-167 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian (autor) Influența condițiilor hidrologice asupra dezvoltării asociațiilor algale perifitice în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 261-271 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian (autor) Dinamica și condițiile dezvoltării asociațiilor algale din fitoplancton în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 273-301 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, seria științele naturii PAȘCOVSCHI, Sergiu (autor) Unele aspecte biogeografice ale pădurilor nord-dobrogene 409-418 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, seria științele naturii CĂTUNEANU, Ion (autor) , TĂLPEANU, Ion (autor) , THEIS, Felicia (autor) Păsările răpitoare din Dobrogea de Nord și situația lor actuală 419-452 română
articol de periodic 1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Considerații istorice în lumina sapăturilor arheologice de la Horia (județul Tulcea) 61-88 română
articol de periodic 1975 Peuce, IV, seria istorie ȘTEFAN, Alexandra (autor) Inscripție funerară descoperită la Nalbant (jud. Tulcea) 89-95 română
articol de periodic 1975 Peuce, IV, seria istorie BOUNEGRU, Octavian (autor) , CHIRIAC, Costel (autor) Noi descoperiri arheologice și numismatice la Troesmis 97-108 română
articol de periodic 1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Observații arheologice asupra poziției și cronologiei așezărilor romane din tona de nord a Niculițelului 109-123 română
articol de periodic 1975 Peuce, IV, seria istorie OPAIȚ, Andrei (autor) Două reliefuti ale Cavalerului trac din nordul Dobrogei 125-131 română
articol de periodic 1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) , POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) Monede romane și bizantine provenite din nordul Dobrogei 133-173 română
articol de periodic 1975 Peuce, IV, seria istorie POPEEA, Alexandru (autor) Monede bizantine din nordul Dobrogei 175-197 română
articol de periodic 1975 Peuce, IV, seria istorie STAN, Gligor (autor) Exploatarea pescuitului și consecințele acesteia asupra muncii și vieții pescarilor din Tulcea în perioada 1919-1944 295-303 română
articol de periodic 1975 Peuce, IV, seria istorie IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Retrospective revoluționare tulcene (secvențe din cronica unor memorabile lupte trecute) 305-316 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, seria botanică DRĂGUȚ, Nicolae (autor) Clasificarea silvotehnică a ecosistemelor forestiere naturale din silvostepa din Nordul Dobrogei 357-363 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie LAZURCA, Elena (autor) Un vas zoomorf gumelnițean descoperit la Luncavița 19-22 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Cetatea geto-dacă de la Beștepe (com. Mashmudia, jud. Tulcea) 31-47 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Necropolele getice de la Enisala și Telița 49-72 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie BABEȘ, Mircea (autor) Peuce-Peucini 79-85 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie BARNEA, Ion (autor) Noi descoperiri la Noviodunum 103-121 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Descoperiri noi pe teritoriul Noviodunensis 123-148 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie COJA, Maria (autor) Cuptoare antice descoperite în raza cetății de pe Capul Dolojman 163-179 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie OPAIȚ, Andrei (autor) O nouă inscripție de la Troesmis 181-185 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) , POPEEA, Alexandru (autor) Monede bizantine anonime și skifate în colecția muzeului din Tulcea 207-226 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie STAN, Gligor (autor) Particularități ale aplicării reformei agrare din anul 1921 în județul Tulcea 303-306 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie VLADIMIROV, Olimpiu (autor) Ecoul istoricului act al naționalizării în presa tulceană 321-323 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie MARINOV, Mihai (autor) Observații asupra speciilor cuibăritoare din zona Vărărie-Cazanele-Somova, judetul Tulcea 483-487 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie MIHĂILEANU, Alexandru (autor) Rîsul (Lynx lynx L.) o prezență inedită în fauna horstului nord-dobrogean 549-551 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant DRĂGHICI, Iosif (autor) , JUDE, Lidia (autor) , STIOPOL, Victoria (autor) Magmatitele acide din Dobrogea de Nord și relațiile acestora cu mineralizațiile 23-32 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant MARTIMOF, Gheorghe (autor) Evoluția cunoștiințelor asupra geologiei depozitelor triasice din Dobrogea de Nord 33-44 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant BACALU, Vasile (autor) Bogîțiile miniere ale Dobrogei de Nord descoperite în 30 de ani de la eliberarea patriei (1944-1974) 69-97 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant VLADIMIROV, Olimpiu (autor) Valorificarea economică a zăcămintelor de cuarțite din regiunea Cerna, județul Tulcea 99-110 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant BACALU, Vasile (autor) Zăcămîntul de fier de la Iulia - Dobrogea de Nord. Considerații privind importanța sa economică 111-126 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant BACALU, Vasile (autor) Mineralizațiile de Pb-Zn-Cu din Dealul Cortelu-Somova 127-136 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie LAZURCA, Elena (autor) Raport asupra noilor cercetări arheologice de la Baia (Hamangia), jud. Tulcea 35- română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie LAZURCA, Elena (autor) , SIMION, Gavrilă (autor) Așezarea hallstatiană de la Beidaud - Tulcea 37-54 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina (autor) Stațiuni antice pe raza comunei Mahmudia (jud. Tulcea) 55-76 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Enest (autor) , OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina (autor) Aspecte ale civilizației geto-dacice din Dobrogea în lumina cercetărilor din așezarea de la Sarichioi (sec. IV-II î.e.n.) 77-142 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Emisiuni monetare ale geților nord-dobrogeni. Monede tip Măcin 143-151 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Șantierul arheologic Troesmis 152-288 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Săpăturile de salvare de la Troesmis 1977 153-158 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Observații topo-stratigrafice asupra locuirii de la Troesmis (casetele 1-40) 159-196- română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie OPAIȚ, Andrei (autor) Troesmis. Așezarea romană timpurie de pe platou 197-229 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Urme de locuire din perioada feudal-timpurie la Troesmis 230-247 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Monede antice și bizantine descoperite la Troesmis 248-288 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie OPAIȚ, Andrei (autor) Considerații preliminare asupra ceramicii timpurii de la Troesmis 328-366 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate îm "Villa Rustica" din marginea nordică a comunei Niculițel 367-414 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie OPAIȚ, Andrei (autor) O nouă fortificație romano-bizantină în Nordul Dobrogei 415-436 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie VASILIU, Ioan (autor) Două locuințe feudal-timpurii la Aegyssus 437-449 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Pentru o nouă datare a bisericuței cu plan treflat de la Niculițel (jud. Tulcea) 451-458 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie BARASCHI, Silvia (autor) , CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice din cetatea de la Enisala (1976) 459-471 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Necropola medievală de la Enisala (Raport preliminar de săpătură) 473-496 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei 499-513 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie LAZURCA, Elena (autor) Cercetări arheologice în statueta neolitică de la Carcaliu (jud. Tulcea) 23-30 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Necropola daco-romană de la Enisala, com Sarichioi, jud. Tulcea 31-39 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Raport cu privire la rezultatele cercetărilor arheologice de la Telița - Izvorul Maicilor" (jud. Tulcea) 41-50 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în ferma romană de la Telița, punctul "La Pod" (jud. Tulcea) în anul 1980 51-66 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Un cuptor roman de ars bombarde descoperite la Telița 67-73 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Descoperiri noi în necropola de la Noviodunum 75-96 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie BARNEA, Alexandru (autor) , BARNEA, Ion (autor) Săpăturile de salvare de la Noviodumun 97-105 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie VASILIU, Ioan (autor) Cimitirul feudal-timpuriu de la Issacea 107-141 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , VASILIU, Ioan (autor) Considerații finale asupra locuirii feudal-timpurie (sec, X-XI) de Is. Aegyssus - Tulcea 143-155 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie TOPOLEANU, Florin (autor) Noi descoperiri arheologice la Isaccea 187-205 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) Piese sculpturale și epigrafice în colecția Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea 201-233 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie MUȘETEANU, Crișan (autor) Fragmente sculpturale de la Troesmis 235-236 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Descoperiri mărunte de la Isaccea 237-255 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Monede din secolele XII-XIV descoperite la Nufăru (jud. Tulcea) 257-266 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie LAZURCA, Elena (autor) Noi date obținute în urma analizelor de laborator asupra uneltelor și armelor litice din colecția Muzeului din Tulcea 281-291 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie PETRESCU, Iustinian (autor) Cercetări paleobotanice asupra unor resturi vegetale din săpăturile arheologice de la Isaccea 293-296 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie ȘTEFAN, Alexandru (autor) Cetatea romană tîrzie de la Murighiol. Studiu aerofotografic 297-310 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor (autor) La Venus de Lazurile 329-331 franceză
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă (autor) Un Eros trouves a Valea Teilor, department de Tulcea 333-336 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie OPAIȚ, Cristina (autor) Două amulete de sticlă din nordul Dobrogei 337-338 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie BARNEA, Alexandru (autor) Dinogeția III. Precizări cronologice 339-346 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie COMȘA, Eugen (autor) Cîteva secvențe dendrocronologice din perioada feudal timpurie din așezarea de las Garvăn 347-248 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Noi dovezi de locuire pe teritoriul actual al satului Enisala în mileniul I e.n. 349-354 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Aspecte ale ritului și ritualului în lumina descoperirilor din necropola medivală de la Enisala 355-362 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Din nou despre vasele sferoconice în lumina descoperirilor din nordul Dobrogei 363-374 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie MATEESCU, Tudor (autor) Construcții navale la Tulcea înainte de 1877 395-400 română
articol de periodic 1984 Peuce, IX, seria istorie GHERASIM, Lenuța (autor) , ZAHARIA, Petre (autor) Situația economică a județului Tulcea în anii 1878-1916 401-410 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie LĂZURCĂ, Elena (autor) Ceramica cucuteniană în contextul așezării gumelnițene de la Carcaliu (județul Tulcea) 13-18 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie BARNEA, Alexandru (autor) Municipium Noviodunum 81-84 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie TOPOLEANU, Florin (autor) O nouă atestare epigrafică a prezenței flotei romane în Nordul Dobrogei 97-100 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie TOPOLEANU, Florin (autor) Două reprezentări ale zeiței Venus descoperite recent în Nordul Dobrogei 101-104 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Un nou cuptor de ars material tegular, descoperit în ferma romană tîrzie de la Telița, punctul "La Pod" (județul Tulcea) 105-107 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Cercetări arherologice pe Valea Teliței (județul Tulcea) I. Sondajul de la Frecăței 109-116 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Cultul lui Hercules în așezările romane din zona Poșta-Telița (județul Tulcea) 117-120 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Cercetări recente la bazilica paleocreștină din satul Niculițel (județul Tulcea) 121-125 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al resturilor de la Dinogetia (Garvăn) aparținîd epocii romane tîrzii 355-360 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Un mormînt din secolul X descoperit la Niculițel 361-364 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Săpăturile de la Dinogetia (1982-1985) 371-391 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Ceramica din secolul XIV descoperită în așezarea medievală de la Enisala (județul Tulcea) 393-397 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor) , POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) Cîteva monede romane descoperite la Mahmudia și Independența 411-415 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie OCHEȘEANU, Radu (autor) Tezaurul de nummii constantinieni de la Arrubium (1908),contribuții la cunoașterea circulației monetare în Scytia Minor între anii 318-324 417-455 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Circulația monetară la Nufăru în secolele X-XIV 497-554 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie MAXIM, Mihai (autor) , NICOLAE, Eugen (autor) Monedele otomane descoperite în necropola medievală de la Enisala 559-572 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cronica descoperirilor monetare din Nordul Dobrogei (III) 575-587 română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie LĂZURCĂ, Elena (autor) Trestenic - O nouă așezare neolitică pe teritoriul județului Tulcea .7-48 română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Mormintele cu ocru de la Luncavița Movila "Mocuța" 89-115 română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Noi informații privind epoca bronzului în Nordul Dobrogei. Movilele funerare de la Luncavița, punctul "Drumul Vacilor" 117-140 română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Date noi privind înmormîntările cu ocru din Dobrogea, movilele funerare de la Mihai Bravu 141-175 română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie JUGĂREANU, Gabriel (autor) , MORINTZ, Sebastian (autor) Raport privind săpăturile arheologice efectuate în sectorul C al așezărilor halstalliene de la Babadag (1991-1992) 177-202 română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie JUGĂNARU, Gabriel (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Așezarea de tip Babadag de la Niculițel "Cornet" (județul Tulcea). Săpăturile de salvare efectuate în 1988 203-229 română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Cercetări arheologice în zona ansambulului paleocreștin din comuna Niculițel, județul Tulcea 303-338 română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice de salvare pe teritoriul comunei Sarichioi (jud. Tulcea) 339-262 română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Raportul final asupra locuirii medievale timpurii de la Aegyssus - Tulcea (secolele X-XV) 363-371 română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Cimitirul medieval de la Isaccea Biserica Sf. Gheorghe 373-409 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecțiile muzeului de arheologie din Tulcea .9-26 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Un nou topor de bronz cu tub de înmănușare traversal din Nordul Dobrogei 27-30 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Căteva piese corinthiene din colecția Muzeului de Arheologie al ICEM-Tulcea 39-46 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor) Aegyssus. Documentare aeheologică performantă 47-102 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă (autor) Vase romane de bronz descoperite la Noviodunum 113-136 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Considerații finale asupra locuirii feudale timpurii de la Babadag 169-186 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Știri istorice și date arheologice referitoare la orajul Babadag în evul mediu 195-224 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare medievale din colecțiile muzeului de arheologie din Tulcea 225-242 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al matrerialului provenit din stașțiunea gumelnițeană de la Carcaliu 377-392 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al materialului din două ville romane din Nordul Dobrogei prin comparație cu situri autohtone contemporane lor 393-407 română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica (autor) , MICU, Cristian (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Panduru, jud. Tulcea .5- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Noi complexe cu oseminte umane în așezarea de tip Babadag de la Niculițel - Cornet 39- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , JUGĂNARU, Gabriel (autor) Noi date referitoare la sistemul de fortificare al așezării hallstatiene de la Babadag (jud. Tulcea) 45- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie JUGĂNARU, Gabriel (autor) Inventarul arheologic al așezării de tip Babadag de la Telița-Amza, jud. Tulcea 85- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă (autor) O necropolă din sec. VI-V a Chr. La Isaccea 107- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Noi săpături de salvare în așezarea rurală antică de la Telița - Amza, jud. Tulcea 149- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie ANDONIE, Corneliu (autor) , DAMIAN, Oana (autor) , VASILE, Mihai (autor) Cetatea bizantină de la Nufăru. Despre problemele unui 231- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , PETAC, Viorel (autor) Monede bizantine din secolul XI descoperite la Isaccea 407- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie CUSTUREA, Gabriel (autor) Monede bizantine descoperite la Nufăru 421- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie PÎRVAN, Katiușa (autor) Incă un lot de monede moldovenești din tezaurul Rachelu (com. Luncavița, jud. Tulcea) 425- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie HAITĂ, Constantin (autor) Studiu sedimentologic prelinar pe situl neolitic Isaccea-Suhat. Campania 1998 441- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) L'etude de la faune des mammiferes decouverts a Luncavița 447- franceză
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie RADU, Valentin (autor) L'etude preliminaire du materiel archeoichtiologique provenant des niveaux Gumelnița A2 de l'etablissement Luncavița-Cetățuie (dep. Tulcea) 463- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie BODI, George (autor) , HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul paleofaunei descoperită în trei situri hallstattiene din Nordul Dobrogei 471- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al resturilor din două nivele aparținînd sec. II-III și IV p. Chr. Găsite în situl autohton Telița-Amza (nordul Dobrogei) 481- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie MIRIȚOIU, Nicolae (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) Studiul antropologic al osemintelor din cavoul romano-bizantin "Tudorca" de la Slava Rusă (antica Ibida) 505- română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie BEJENARU, Luminița (autor) Resurse animale utilizate în economia așezării medievale de la Isaccea: date arheozoologice 575- română
articol de periodic 2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Frecăței, jud. Tulcea .9-32 română
articol de periodic 2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie PARASCHIV, Dorel (autor) Noi descoperiri arheologice de epocă romană la Măcin 143-152 română
articol de periodic 2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie IACOB, Mihaela (autor) Piese romane de bronz descoperite la Argamum 161-168 română
articol de periodic 2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel (autor) Ceramica maiolica descoperită la Aegyssus- Tulcea 191-198 română
articol de periodic 2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel (autor) Tulcea. Un centru economic la Dunărea de Jos în secolul al XVI-lea 199-206 română
articol de periodic 2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel (autor) Negustori brașoveni la Tulcea 207-212 română
articol de periodic 2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie CHIRILĂ, Letiția (autor) , HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unor resturi faunistice descoperite în cetatea datată în Halstattul tîrziu de la Beidaud (jud. Tulcea) 303-310 română
articol de periodic 2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie STANC, Simona (autor) Studiul arheozoologic al materialului prelevat de la Slava Rusă 311-328 română
articol de periodic 2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , GĂTEJ, Mihaela (autor) , MIRIȚOIU, Nicolae (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) , SULTANA, Nicușor (autor) Analiza antropologică a osemintelor descoperite în campania din 2002, în necropola romano-bizantină de la Slava Rusă (jud. Tulcea) 329-386 română
articol de periodic 2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie PARASCHIV, Dorel (autor) Halmyris I. Monografie arheologică - Suceveanu A., Zahariade Mihail, Topoleanu F., Poenaru Bordea Gh. 398-400 română
articol de periodic 2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Cronica cercetărilor arheologice din județul Tulcea 2003-2004 407-412 română
articol de periodic 2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie HAITĂ, Constantin (autor) , MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Quelques observations sur les pieces en pierre polie decouvertes dans l'etablissement Eneolitique de Carcaliu (dep. De Tulcea) .9- franceză
articol de periodic 2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Săpăturile de salvare de la Luncavița-Mocuța, jud. Tulcea 41- română
articol de periodic 2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , JUGĂNARU, Gabriel (autor) , TARLEA, Alexandra-Clara (autor) , VERNESCU, Mirela (autor) Early Iron Age Complexes with Human Remains from the Babadag Settlement 77- engleză
articol de periodic 2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie CIAUȘESCU, Mihaela (autor) , LOCKYEAR, Kris (autor) , ORTON, Clive (autor) , POPESCU, Adrian (autor) , SIDELL, Jane (autor) , SLY, Timothy (autor) , SYMONDS, Robin (autor) The Noviodunum Archaeological Project 2000-2004. Results and Conclusions from the Pilot Seasons 121- română
articol de periodic 2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă (autor) Gemele din colecția I.C.E.M. Tulcea 173- română
articol de periodic 2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie APARASCHIVEI, Dan (autor) Municipiul Troesmis. Instituții și elite 189- română
articol de periodic 2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Mărci de olar descoperite la Isaccea (Noviodunum) - jud. Tulcea 283 română
articol de periodic 2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie DAMIAN, Oana (autor) , IACOB, Mihaela (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , MOISIL, Delia (autor) , PETAC, Emanuel (autor) Descoperiri romane și romano-bizantine de la Nufăru 375 română
articol de periodic 2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie BEJENARU, Luminița (autor) Date arheozoologice privind cetatea medievală și eșezarea extramuros de la Isaccea-Noviodunum 399- română
articol de periodic 2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Noi informații privind epoca bronzului în Nordul Dobrogei 113-138 română
articol de periodic 2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie NICIC, Andrei (autor) Probleme de periodizare și cronologie a descoperirilor "cu ceramică incizată" de tip Babadag-Tpmăoani-Holercani-Balta din Nord-vestul Pontului Euxin 139-160 română
articol de periodic 2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă (autor) O aplică cu chipul medusei descoperită la Celic-Dere 183-186 română
articol de periodic 2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Edificii puvlice din așezarea rurală romană de la Telița-Amza, jud. Tulcea 187-204 română
articol de periodic 2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Evul mediu timpuriu în Dobrogea. Date privind stadiul cercetărilor de la Ostrov-Piatra Frecățeilor (jud. Tulcea) 313-334 română
articol de periodic 2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie COSTEA, Iuliana (autor) , IGNAT, Adina (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Pipe de lut descoperite la Babadag 335-362 română
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie DIACONU, Vasile (autor) Two stone objects discovered in Northern Dobrudja 25-28 engleză
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Nalbant, jud. Tulcea 41-62 română
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) Noi descoperiri din prima epocă a fierului pe teritoriul comunei Luncavița (jud. Tulcea) 133-148 română
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic din așezarea halstattiană de la Babadag 149-164 română
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Despre începuturile vieții romane la Noviodunum 189-206 română
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Ceramica Terra sigillata de la Noviodunum 207-250 română
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă (autor) Sarcofagele romane din muzeul de la Tulcea 251-276 română
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie COSTEA, Georgică (autor) , COSTEA, Iuliana (autor) A tomb from the 4th century A.D. discovered in Tulcea (Aegyssus) 297-304 română
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLI, Ingrid (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Cruci relicvar descoperite la Ostrov-Beroe, județul Tulcea 305-322 română
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie MAILLE, Michel (autor) , MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Observații asupra unor complexe funerare descoperite la Luncavița, punctul Cetățiua 331-338 română
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie VASILE, Gabriel (autor) Analiza antropologică a trei schelete umane descopeite la Luncavița-Cetățuia (județul Tulcea) 339-360 română
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie BICA, Ion (autor) , JUGANARU, Gabriel (autor) , MANOLE, Sorin (autor) , POPESCU, Oana (autor) , TACHE, Antonio (autor) , TOCANIC, Paul (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Sistem integrat de tip geospatial pentru localizarea și protecția siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot: județul Tulcea (Patrimon) 361-366 română
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie COSTEA, George (autor) , COSTEA, Iuliana (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Cronica cercetărilor arheologice din județul Tulcea (2005-2007) 375-386 română
articol de periodic 2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie CAROZZA, Laurent (autor) , FLOREA, Mihai (autor) , MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Cîteva observații asupra unor situri eneolitice din zona de Nord a Dobrogei 9-48 română
articol de periodic 2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) A new bronze age axe discovered in Northern Dobrudja 49-56 engleză
articol de periodic 2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă (autor) O nouă necropolă tumulară română pe Valea Celicului 111-122 română
articol de periodic 2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie NUȚU, George (autor) Cercetări arheologice la limita de sud-vest a orașului Basbadag (Vicus novus?) 123-144 română
articol de periodic 2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie BOȚAN, Sever (autor) , NUȚU, George (autor) Roman board game pieces in Northern Dobrudja 145-156 engleză
articol de periodic 2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Lucernele de la Noviodunum 217-310 română
articol de periodic 2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie BARALIS, Alexandre (autor) , CHARLIER, Philippe (autor) , COSTEA, Georgică (autor) Etude anthropologique et palaentologique d'un sujet d'Aegyssus (IIIrme-Iveme S.A.P. -J-C. Roumanie) 337-346 franceză
articol de periodic 2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel (autor) Golden horde pottera disacovered ai Isaccea, Tulcea County 411-420 engleză
articol de periodic 2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie MICU, Cristian (autor) Muzeul tulcean la a 60-a aniversare .7-7 română
articol de periodic 2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) Noi considerații referitoare la cercetările arheologice efectuate în așezarea culturii Babadag de la Revărsarea-Dealul Tichilești, jud. Tulcea 37-78 română
articol de periodic 2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Introducere în studiul ceramicii fine de la Noviodunum 109-146 română
articol de periodic 2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie COSTEA, Georgică (autor) , NUȚU, George (autor) Ceramică fină descoperută la Aegyssus 147-162 română
articol de periodic 2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie MADGEARU, Alexandru (autor) Barbarian invasions in Northern Scythia minor during the 4th-5th centuries 173-184 engleză
articol de periodic 2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie DINU, Niculina (autor) , RADU, Laurențiu (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Cercetările arheologice de la Isaccea - Noviodunum, punctul Cariera de lut, campaniile 2002, 2004 și 2005 203-222 română
articol de periodic 2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea locuirii medio-biozantine de la Mahmudia - Cetatea Salsovia (secolele X.XI) 223-236 română
articol de periodic 2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea locuirii medio-biozantine de la Măcin - Cetatea Arrubium (secolele X.XII) 237-250 română
articol de periodic 2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie MANEA, Lăcrimioara (autor) Ex-librisul familiei Brîncoveanu în colecțiile tulcene 251-258 română
articol de periodic 2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) Ceramica din siturile culturii Babadag. Cu privire specială asupra descoperirilor din Dobrogea 55-178 română
articol de periodic 2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie MOCANU, Marian (autor) Considerații privind ceramica de masă de la (L)Ibida. Studiu de caz. Sectorul extramuros Vest III 225-252 română
articol de periodic 2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie NUȚU, George (autor) Accesorii vestimentare rare în Nordul Dobrogei 305-312 română
articol de periodic 2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie JERVIS, Ben (autor) , LOCKYEAR, Kris (autor) , POPESCU, Adrian (autor) , SLY, Timothy (autor) The medieval ceramic sequemce from Noviodunum 327-340 română
articol de periodic 2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel (autor) Amfore romboidale descoperite la Issaccea - Noviodunum 341-246 română
articol de periodic 2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (sec. IX-XIII) 513-522 română
articol de periodic 2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BALTRES, Albert (autor) , STANCIU, Lucian (autor) Cercetări privind rocile utilizate la construirea cetății medievale de la Enisala 523-538 română
articol de periodic 2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , MICU, Cristian (autor) , VIZAUER, Iulian (autor) , ZAZZO, Antoine (autor) Notă asupra descoperirii unor resturi de cămilă în Dobrogea (Agighiol, județul Tulcea) 575-584 română
articol de periodic 2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie MANEA, Lăcrimioara (autor) Colecția de carte românească veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Catalog (I) 585-622 română
articol de periodic 2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel (autor) Tipologia amforelor bizantine descoperite în așezările din Nordul Dobrogei 53-80 română
articol de periodic 2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , ALINCĂI, Adina (autor) , CAROZZA, Laurent (autor) , MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Despre locuirea eneolitică de la Enisala - Palanca. Cercetările arheologice din anul 2010 81-100 română
articol de periodic 2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie BOGDAN, Doru (autor) , HAYNES, Ian (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Salsovia: Chronological Landmarks 101-144 engleză
articol de periodic 2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (sec. IX-XIII) 193-208 română
articol de periodic 2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice rezultate din studiul necropolei halstattiene de la Celic Dere (jud. Tulcea) 209-234 română
articol de periodic 2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie MANEA, Alexandra (autor) Colecția de carte românească veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Catalog (II) 235-308 română
articol de periodic 2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie TOPOLEANU, Florin (autor) Considerații preliminare privind lămpile grecești și elenistice de la Orgame/Argamum (com. Jurilovca, jud. Tulcea) 43-65 română
articol de periodic 2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie COSTEA, Iuliana (autor) Pipe de lut cu inscripții și mărci din colecția I.C.E.M. Tulcea 255-290 română
articol de periodic 2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie COMȘA, Alexandra (autor) Analiză antropologică privind osemintele umane hallstattiene (Cultura Babadag) descoperite la Garvăn-Mlăjitul Florilor (jud. Tulcea) 331-342 română
articol de periodic 2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie BUREUS, Albane (autor) , CAROZZA, Jean-Michel (autor) , CAROZZO, Laurent (autor) , MICU, Cristian (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) , VALETTE, Philippe (autor) Approche geohistorique de la liaison du lac de Babadag avex le Lac de Razim a travers l'analyse des cartes anciennes 343-356 franceză
articol de periodic 2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie RADU, Laurențiu (autor) Ruribula descoperite la Noviodunum-Isaccea 99-114 engleză
articol de periodic 2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie GĂMUREAC, Emilian (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Preliminary considerations on the roman pottery from a rescue archaeological excavation at Noviodunum 115-146 engleză
articol de periodic 2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie MOCANU, Marian (autor) Considerații priind ceramica de masă de la (L)Ibida (II). Sectorul extra muros Nord I 147-168 română
articol de periodic 2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor (autor) Prelucrarea fierului în officina romană tîrzie de pe Valea Morilor, Telița, punct Hogea 169-232 română
articol de periodic 2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie BELDIMAN, Corneliu (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) , SZTANCS, Diana (autor) Isaccea-Noviodunum. Artefacte din materii dure animale descoperite în 2012 și 2013 233-268 română
articol de periodic 2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie ALEXANDRESCU, Cristina (autor) , GUGL, Christian (autor) Troesmis și romanii la Dunăreea de jos, proiectul troesmis 2010-2013 289-306 română
articol de periodic 2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie SOFICARU, Andrei (autor) Anthropological data about the funeral descoveries from Slava Rusă, Tulcea County, Romania 307-340 engleză
articol de periodic 2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie MANEA, Lăcrămioara (autor) Cărți din biblioteca familiei Cantacuzino în fondurile muzerului tulcean 341-352 română
articol de periodic 2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie LUPU, Daniela (autor) Circulația cărții vechi românești (manuscrisă și tipărită) în spațiul nord-dobrogean - Manea L. 403-406 română
articol de periodic 1969 Pontica, II BERCIU, Dumitru (autor) Mormîntul "princiar" de la Agighiol și unele probleme ale artei traco-getice 169-187 română
articol de periodic 1970 Pontica, III DIACONU, Petre (autor) Despre localizarea Vicinei 275-295 română
articol de periodic 1970 Pontica, III IONESCU-CÎRLIGEL, Constantin (autor) Cîteva toarte de amforă ștampilate descoperite în apropierea Troesmisului 361-363 română
articol de periodic 1970 Pontica, III ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Un portret roman în nordul Dobrogei 379-382 română
articol de periodic 1971 Pontica, IV RĂDULESCU, Adrian (autor) Podoabe de bronz ale unui car roman și depozitul de țigle de la Telița (jud. Tulcea) 273-287 română
articol de periodic 1972 Pontica, V CIOBANU, R. (autor) , FLORESCU, Radu (autor) Problema stăpînirii bizantine în nordul Dobrogei în sec. IX-XI 381-400 română
articol de periodic 1972 Pontica, V ILIESCU, Octavian (autor) Solidus emis de Theodosius I găsit în Nordul Dobrogei 525-536 română
articol de periodic 1972 Pontica, V BAUMANN, Victor (autor) Considerații preliminare asupra bazilicii creștine din satul Niculițel 547-564 română
articol de periodic 1974 Pontica, VII MITREA, Bucur (autor) Monedele și prăbușirea Dinogeției la sfîrșitul secolului al VI-lea 49-72 română
articol de periodic 1975 Pontica, VIII ARICESCU, Andrei (autor) Drumul militar de la Noviodunum la Callatis în lumina itinerariilor antice 315-329 română
articol de periodic 1977 Pontica, X LAZURCĂ, E. (autor) Mărturii din epoca bronzului pe teritoriul din nordul Dobrogei 301-305 română
articol de periodic 1977 Pontica, X OPAIȚ, Andrei (autor) Aegyssus 1976. Raport preliminar 307-311 română
articol de periodic 1977 Pontica, X BAUMANN, Victor (autor) Despre un stîlp militar descoperit la mănăstirea Saun 325-331 română
articol de periodic 1978 Pontica, XI OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Aspecte ale circulației monedei grecești în Dobrogea de Nord (sec. VI î.e.n - I e.n) 59-57 română
articol de periodic 1981 Pontica, XIV PANAITESCU, Adrian (autor) Cuptor de ars materiale de construcție descoperit la Ulmetum 303-308 română
articol de periodic 1984 Pontica, XVII POSTELNICU, Valentina (autor) Aspecte ale vieții economice tulcene reflectate în docimente de arhivă (1918-1944) 199-206 română
articol de periodic 1984 Pontica, XVII MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Un medalion de chihlimbar descoperit la Nufăru (jud. Tulcea) 225-229 română
articol de periodic 1985 Pontica, XVIII OPAIȚ, Cristina (autor) Unele considerații privind vasele de sticlă din burgul roman tîrziu de la Topraichioi (Tulcea) 249-257 română
articol de periodic 1985 Pontica, XVIII LASCU, Stoica (autor) Aprecieri privind situația social-economică a județului Tulcea în lumina unui Raport al Prefecturii din anul 1928 327-335 română
articol de periodic 1987 Pontica, XX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Unele date cu privire la un lot de faună descoperit în așezarea eponimă de la Hamangia (Baia) 43-52 română
articol de periodic 1987 Pontica, XX ILIESCU, Octavian (autor) Descoperiri monetare din tezaurul de la Suluc și alte contribuții privind aceeași descoperire 181-205 română
articol de periodic 1989 Pontica, XXI-XXII, „ COMȘA, Maria (autor) O casă romană tîrzie situată extra muros de la Dinogetia 327-331 română
articol de periodic 1990 Pontica, XXIII MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Raport preliminar asupra săpăturilotr arheologice de salvare de la Mihai Bravu, jud. Tulcea - Așezarea Nr. 2 183-219 română
articol de periodic 1990 Pontica, XXIII OCHEȘEANU, R. (autor) , POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) Tezaurul de monede romane tîrtii descoperit la Beștepe 277-314 română
articol de periodic 1991 Pontica, XXIV BAUMANN, Victor (autor) O piesă deosebită de toreutică romană. Grifonul de la Telița 247-267 română
articol de periodic 1991 Pontica, XXIV MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) O monedă bizantină de la Trebizonda descoperită în Dobrogea 399-402 română
articol de periodic 1992 Pontica, XXV LUNGU, Vasilica (autor) Circulația amforelor ștampilate în zona Capul Doloșman 69-97 română
articol de periodic 1992 Pontica, XXV ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe (autor) Cronica descoperirii monetare din Nordul Dobrogea (IV) 399-417 română
articol de periodic 1993 Pontica, XXVI LUNGU, Vasilica (autor) Pour une chronologie de la ceramique attique du Nord de la Dobroudja (IVe-IIIe siecles av. J. Chr.) 159-190 franceză
articol de periodic 1993 Pontica, XXVI CUSTUREA, Gabriel (autor) Noi descoperiri monetare de la Isaccea (sec. XI) 259-262 română
articol de periodic 1993 Pontica, XXVI ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe (autor) Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (V) 263-271 română
articol de periodic 1994 Pontica, XXVII SIMION, Gavrilă (autor) Rituri și ritualuri funerare practicate în necropola romană de la Noviodunum 91-105 română
articol de periodic 1994 Pontica, XXVII LUNGU, Vasilica (autor) Amfore ștampilate din Nordul Dobrogei 133-155 română
articol de periodic 1997 Pontica, XXX PARASCHIV, Dorel (autor) Descoperiri arheologice de epocă romană la Măcin 317-330 română
articol de periodic 1998 Pontica, XXXI MICU, Cristian (autor) , MICU, Smaranda (autor) Ceramica culturii Hamangia din așezarea de la Isaccea Suhat (campania 1997) 25-35 română
articol de periodic 1998 Pontica, XXXI LIUȘNEA, Mihaela-Denisa (autor) Cîteva considerații privind limesul dunărean în nordul Dobrogei 217-225 română
articol de periodic 1998 Pontica, XXXI PARASCHIV, Dorel (autor) Măsuri ponderale romano-bizantine descoperite în nordul Dobrogei 287-290 română
articol de periodic 1999 Pontica, XXXII MICU, Cristian (autor) Ceramica fazei Boian-Spanțov din așezarea de la Isaccea-Suhat 235-242 română
articol de periodic 1999 Pontica, XXXII PARASCHIV, Dorel (autor) , VASILIU, Ioan (autor) Cercetări arheologice în necropola romană timpurie de la Babadag 253-266 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 PARASCHIV, Dorel (autor) Două ponduri unciale descoperite în nord-vestul Dobrogei 595-596 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , PÎRVAN, Katiușa (autor) Un lot inedit din tezaurul de la Rachelu (com. Luncavița, jud. Tulcea) 625-657 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLL, Ingrid (autor) Cronica descoperirilor monetare din jud. Tulcea 659-678 română
articol de periodic 2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII BELC, Marius (autor) , MICU, Cristian (autor) Copper objects discovered in the tell settlement at Luncavița, Cetățuia Point 47-58 engleză
articol de periodic 2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII SIMION, Gavrilă (autor) Arme și podoabe inedite de bronz din județul Tulcea 99-110 română
articol de periodic 2006 Pontica, XXXIX AILINCĂI, Sorin (autor) , MICU, Cristian (autor) L'habitation du premier age du fer de l'etablissement de Sarichioi "La Bursuci" (dep. De Tulcea) 65-73 engleză
articol de periodic 2006 Pontica, XXXIX MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLL, Ingrid (autor) Un tezaur de folles anonimi din clasa A 2-A3, descoperit la Noviodunum - Vicina (?) - Isaccea 435-459 română
articol de periodic 2007 Pontica, XL SIMION, Gavrilă (autor) Noi descoperiri în necropola tumulară romană de la Isaccea (Noviodunum), jud. Tulcea 307-338 română
articol de periodic 2007 Pontica, XL AILINCĂI, Sorin (autor) , IGNAT, Adina (autor) A bronze Sickle from Zebil (Sarichioi, Tulcea County) 487-491 română
articol de periodic 2007 Pontica, XL STĂNICĂ, Aurel (autor) Une estampille de bronze pour marquer des amphores decouverte a Noviodunum-Isaccea 515-520 franceză
articol de periodic 2009 Pontica, XLII, seria supplementum I GAVRILĂ, Simion (autor) La ceramique grise tournee de Celic Dere 263-264 engleză
articol de periodic 2010 Pontica, XLIII AILINCĂI, Sorin (autor)