Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 publicații
  • 14 volume
  • 126 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1998 Beiträge zu den lehrerfortbildungskursen III definitivat und II. Grad skizzen zur linguistischen und methodischen thematik
Număr de volume:1
lingvistică; morfologie; sintaxă; pedagogie; limba germană; examen de licenţă; filologie germană; gramatica limbii germane; examen de definitivat prof. univ. dr., STĂNESCU, Speranța (editor)
carte 1975 Metodica predării limbii ruse
Număr de volume:1
curs universitar; limba rusă; pedagogie; metodică; predarea limbii ruse; modulul psihopedagogic
carte 2016 Prof. Dr. C. V. Gheorghiu
Număr de volume:1
Colecția: Personalități
Universitatea " Al.I. Cuza"- Iaşi (Instituţie); pedagogie (disciplină); chimie (disciplină); Moldova (regiune istorică a României); Învăţământ (Sistem public) NĂNESCU, Monica (redactor), FLORESCU, Oana (redactor)
carte --- Reforma învăţământului în Germania
Număr de volume:1
GERMANIA; Învăţământ Superior; pedagogie; Învăţământ de stat; liceu; învăţământ profesional; învăţământ preuniversitar; învăţământ particular; reformă educaţională; şcoala de meserii VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1984 Actes de langage et didactique des langues étrangères, anul 1984 limba franceză; pedagogie; didactică; franceză; didactica predării unei limbi secundare; predarea limbii franceze; acte de vorbire; limbi vii; teoria actelor de vorbire GALATANU, Olga (autor)
volum de periodic 2012 Collegium Mediense - Comunicări științifice: CollMed, II, anul 2012 pedagogie (Ştiinţă); psihologie educaţională (Ştiinţă); Valea Târnavei (Regiune); Cercetări arheologice (Arheologie); descoperiri arheologice (Arheologie); politici educaţionale (Politică); Primul Război Mondial (Eveniment istoric); Al Doilea Război Mondial (Eveniment istoric); Independenţa României (Eveniment istoric); turism (concept); personalităţi medieşene (personalităţi); Dacii liberi (civilizaţie antică); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); relief (subiect); Drepturile femeilor (subiect); climă (subiect); regim pluviometric (subiect); geosistem (subiect); Munţii Maramureşului (unitate de relief); Podişul Hârtibaciu (unitate de relief); Dealurile Blajului (unitate de relief); Subcarpaţii de Curbură (unitate de relief); Imperiul Bizantin (imperiu); geografie fizică (ramură a geografiei); geografie umană (ramură a geografiei); Mediaş (oraş din România); Uniunea Europeană (organism internaţional); spaţiu rural (spaţiu); artefacte votive (artefact) Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (redactor șef), Dr., MĂRCULEȚ, Ioan (redactor șef adjunct), CRIȘAN, Delia (secretar de redacție), TĂNASE, Corina (redactor), BOCIOANCĂ, Ana (redactor), MAIOR, Mirela Maria (redactor)
volum de carte 2016 Copilăria Thaliei, anul 2016 ROMÂNIA (stat); tineret (Categorie socială); Teatru (concept); Educaţie (concept); sistemul educaţional (concept); spectacol teatral (categorie); pedagogie (disciplină) GALAN, Roxana (autor)
volum de periodic 2013 Cronos, VI, ianuarie - iunie, anul 2013 Banat; Timişoara; pedagogie; Elite; Banatul Montan; structuri sociale; Ion Românu; Altarul cărţii; Molineştii; Vilayetul Timişoarei
volum de periodic 2017 Cronos, IX, iulie - decembrie, anul 2017 istorie; ROMÂNIA; Primul Război Mondial; 1917; pedagogie; învăţare; Tratatul de la Tilsit din 1807
volum de periodic 2019 Cronos, XI, iulie - decembrie, anul 2019 Banat; Învăţământ; Educaţie; Marea Unire de la 1 decembrie 1918; pedagogie; Ungaria Dualistă; Leonard Böhm; Unirea Banatului cu România; Revista Logos
volum de carte 2005 D'ale dăscălimii, anul 2005 ROMÂNIA (stat); Educaţie (categorie); pedagogie (disciplină); dascăl (ocupaţie); profesori (ocupaţie); învăţare (procedeu); Învăţământ (sistem) GALAN, Roxana (autor)
volum de periodic 2015 Drobeta, XXV, anul 2015, seria Pedagogie Muzeală Muzeu (Instituţie); Drobeta Turnu-Severin (oraş); Educaţie (concept); pedagogie muzeală (concept); Muzeografie (disciplină); Muzeologie (disciplină); pedagogie (disciplină)
volum de carte 1942 Noțiuni de filosofia religiunii pentru clasa a VII-a secundară de băieți și fete, anul 1942 ROMÂNIA (stat); religie (Dobrogea); manual şcolar (subiect); clasa a VII-a secundară (subiect); istorie (domeniu); Literatură (domeniu); filosofie (domeniu); pedagogie (domeniu); filosofia religiei (domeniu); Irineu Mihălcescu (mitropolit al Moldovei) MIHĂLCESCU, Irineu (autor)
volum de carte 1987 Pedagogia muzicii și valorile folclorului, anul 1987 ROMÂNIA (stat); folclor (concept); Muzica (concept); Cântec (concept); pedagogie (disciplină); muzicologie (disciplină) TOMA-ZOICAȘ, Ligia (autor), POPA, Theodor Alexandru (copertă)
volum de periodic 2021 Pisanii sângeorzene. Revistă de spiritualitate, istorie și tradiție locală, X, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 2021 Istorie modernă; ECONOMIE; pedagogie; Gazeta Transilvania; Sângeorz-Băi; Solomon Haliţă; Livia Rebreanu-Hulea HODOROGA, Florin (redactor), DĂRĂBAN, Alexandru (redactor)
volum de carte 2016 Prof. Dr. C. V. Gheorghiu, anul 2016 Universitatea " Al.I. Cuza"- Iaşi (Instituţie); carte (categorie); pedagogie (disciplină); Moldova (regiune istorică a României); Învăţământ (Sistem public) NĂNESCU, Monica (redactor), FLORESCU, Oana (redactor)
volum de carte --- Reforma învățământului în Germania, anul --- GERMANIA; Perioada Interbelică; Învăţământ Superior; pedagogie; Învăţământ de stat; liceu; învăţământ profesional; învăţământ preuniversitar; învăţământ particular; reformă educaţională; scoala de meserii VIANU, Tudor (autor)
volum de periodic 2020 Symposion, theoretical and applied inquiries in Philosophy and Social Sciences, VII, nr. în TOM: 2, anul 2020, Special issue, diversity in pshilosophy filosofie; pedagogie; metodă; diversitate; epistemologie; activism; Symposion; metafilosofie; intersecţionalitate HUZUM, Eugen (redactor șef), RĂDUCU, Cătălina Daniela (redactor șef), BÂRLIBA, Ionuț-Alexandru (redactor adjunct), PLEȘCA, Vasile (redactor adjunct), BOTEZAT, Alina (redactor), FRASIN, Irina (redactor), HALLER, Alina (redactor), HRIȚULEAC, Aurora (redactor), MĂGURIANU, Liviu (redactor), SAVA, Alexandru (redactor), TOFAN, Ioan-Alexandru (redactor), VASILIU, Codrin Dinu (redactor)
articol de periodic 2016 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XII, nr. I PISUC, Loredana (autor) , BOJOGA, Liana (autor) Atitudinea cadrelor didactice față de utilizarea soft-urilor educaționale în activitatea de predare - învățare a științelor în ciclul achizițiilor fundamentale PERSONALITĂŢI - VARIA 262-267 română
articol de periodic 1975 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală ARDOS ANA, Maria (autor) Aspecte de psiho-pedagogie școlară ale ghidajului la muzeul de istorie 413-417 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1976 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală ARDOS ANA, Maria (autor) Rolul muzeului de istorie în procesul instrutiv-educativ școlar 621-630 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală VASILIEV, E. (autor) Despre lecția de istorie la muzeu Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 741-746 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2009 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 45-46-II, seria 2008-2009 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală TURCUȘ, Veronica (autor) Un promotor al experienței pedagogice românești în Transilvania după Unirea din 1918 - George G. Mateescu (1892-1929). Repere biografice Studii 125-152 română
articol de periodic 1987 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare OROS, Ioan (autor) Cultură și culturalizare pedagogică în Sălaj reflectate în revista "Școala noastră" (1924-1931) Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 599- română
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare BURLACU, Ioana (autor) Concepția pedagogică a lui Simion Bărnuțiu 307-311 română
articol de periodic 1987 Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 6-7, Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologie "Constantin Brăiloiu", Seria A: Comunicări, seria Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor, Serie Veche etnografie; folclor; Folcloristică; Etnologie; Antropologie culturală; arhivistică; lingvistica; etnocoreologie; cercetări de etnografie; cercetări de lingvistică; Institutul de Cercetări de Etnografie şi Dialectologie „Constantin Brăiloiu”; dialectologie; studii şi cercetări; comunicări ştiinţifice; etnomuzicologie; publicaţie ştiinţifică; Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologice 1-426 română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie VALERIU, Dumitru (autor) Johann Heinrich Pestalozii - adept al principiului educației în conformitate cu natura 807-814 română
articol de periodic 1975 Banatica, 3 DELEANU, Mihai (autor) "Ludimagister", prima revistă pedagogică la Reșița V. Istoria artei şi culturii 317-326 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 DOBRESCU, Victor (autor) Contribuția elevilor și a corpului didactic de la institutul pedagogic la activitatea Consiliului Național din Caransebeș (25, XI 1918 - 15 VIII 1919) III. Istorie modernă şi contemporană 399-405 română
articol de periodic 1983 Banatica, 7 DOBRESCU, Victor (autor) Un luptător pentru Unirea de la 1918. Prof. Sabin Evuțian (1889-1977) II. Istorie modernă şi contemporană 375-382 română
articol de periodic 1987 Banatica, 9 DOBRESCU, Victor (autor) Ștefan Velovan (1852-1932) II. Istorie modernă şi contemporană 427-438 română
articol de periodic 1987 Banatica, 9 CĂLIN, Petru (autor) Folosirea elementelor de istorie locală în procesul instructiv-educativ - Zaberca V., Iancu I., Popa I., Magaș Gh. III. Recenzie 503-504 română
articol de periodic 1995 Banatica, 13, nr. 2 ALBERT, Carmen (autor) Contribuții la istoria învățămîntului românesc din Banat: Un curs de metodică de acum un veac și jumătate 79-96 română
articol de periodic 2000 Biblioteca Bucureștilor, 7, nr. III, iulie Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București 1-40 română
articol de periodic 2004 Biblioteca Bucureștilor, 10, nr. VII, octombrie Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București 1-40 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Bucureștilor, nr. X, Supliment Europa de Sud-Est Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București - Supliment 1-40 română
articol de periodic 1976 Biharea, 1976 CHIRIAC, Aurel (autor) , CIURDĂREANU, Sabin (autor) Forme de activizare a cercului "Prietenii Muzeului" III. Muzeologie 277-281 română
articol de periodic 1971 Cercetări istorice: CI, II periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Istoria patriei în școala românească din anii domniei lui Al. I. Cuza III. Istorie politică şi social-economică 183-190 română
articol de periodic 1973 Cercetări istorice: CI, IV periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) BOGDAN, Elena (autor) O vibrație spirituală autentică în lașul de altădată : Tereza Stratilescu IV. Istorie politică şi social-economică 253-270 română
articol de periodic 1973 Cercetări istorice: CI, IV periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CLOȘCĂ, C. (autor) Acțiuni cultural-educative de masă organizate de către Ateneul popular din cartierul Tătărași - Iași în perioada dintre cele două războaie mondiale IV. Istorie politică şi social-economică 271-293 română
articol de periodic 1977 Cercetări istorice: CI, VIII periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) PĂLTĂNEA, Paul (autor) Contribuții la istoria învățămîntului din Galați în perioada 1832-1848 III. Istorie politică şi social-economică 295-309 română
articol de periodic 1977 Cercetări istorice: CI, VIII periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CRISTIAN, V. (autor) Ioan Maiorescu, profesor de istorie la lași. (1842-1843) III. Istorie politică şi social-economică 311-324 română
articol de periodic 1981 - 1982 Cercetări istorice: CI, XII periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) PENEVICI, Elena (autor) Realizări și perspective privind relația muzeu-școală la Muzeul politehnic din lași I. Muzeologie 37-39 română
articol de periodic 1981 - 1982 Cercetări istorice: CI, XII periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) RUSU, D. D. (autor) Despre învățămîntul superior din Iași în prima jumătate a secolului al XIX-lea. IV. Istorie 355-359 română
articol de periodic 1981 - 1982 Cercetări istorice: CI, XII periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CATARGIU, Virgil (autor) Despre rolul și specificitatea istoriei în concepția lui Vasile Pârvan. VI. Evocări 651-653 română
articol de periodic 1998 Cercetări istorice: CI, XVII 2 periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CRISTIAN, V. (autor) O pagină din istoria cenzurii ieșene editarea Manualului de istoria Moldovei al lui Ion Albineț (1884-1885) VI. Istoriografie 373-383 română
articol de periodic 2006-2008 Cibinium, nr. 2, seria 2006-2008 CÎMPEAN, Emanuela (autor) Dezvoltarea creativității prin programul de pedagogie muzeală 133-134 română
articol de periodic 1978 Crisia, VIII MIHOC, Blaga (autor) Unele aspecte privind prezența elevilor români și studiul limbii române în gimnaziul din Baia-Mare (1798-1891) III. Articole şi note 555-564 română
articol de periodic 1979 Crisia, IX CORNEA, Lucia (autor) Din experiența secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor privind activitatea cu preșcolarii V. Muzeografie 839-846 română
articol de periodic 1981 Crisia, XI MAXIM, Virgil (autor) Contribuții la istoria învățămîntului românesc din Bihor în sec. al XVIII-lea I. Studii şi materiale 99-105 română
articol de periodic 1981 Crisia, XI BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria școlii orădene în secolul al XVII-lea III. Articole şi note 343-347 română
articol de periodic 2009 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) Lavinia Coman – măiestria în pianistică română
articol de periodic 2022 DobroArt, nr. VI Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Muzeul de Artă Tulcea (Muzeu); Restaurare (subiect); patrimoniu cultural (subiect); colecţii muzeale (subiect); Conservare (subiect); colecţii de artă (subiect); Muzeografie (domeniu); Muzeologie (domeniu); Artă (domeniu) POPA, Lavinia-Aniela (autor) Muzeul contemporan și educația STEAM 18-30 română
articol de periodic 1988 Litua - Studii și Cercetări, IV periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) SERAFIM, Gheorghe (autor) Istoricul învățămîntului pedagogic în județul Gorj IV. Învăţămînt 237-244 română
articol de periodic 1988 Litua - Studii și Cercetări, IV periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) IROD, Vasile (autor) Considerații metodice privind utilizarea în cadrul lecțiilor de istorie a rezultatelor activității de cercetare științifică IV. Învăţămînt 279-303 română
articol de periodic 2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) MOCIOI, Ion (autor) Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (II) III. Documentar 295-307 română
articol de periodic 2003 Litua - Studii și Cercetări, IX periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) POPESCU, Felicia (autor) Trei documente ce au aparținut savantului Ion Popescu-Voitești III. Geografie - Geologie - Etnografie 251-256 română
articol de periodic 2009 Litua - Studii și Cercetări, XII periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) POPESCU, Adrian (autor) Momente din istoricul învățămîntului gorjean - de la începuturi pană în prima jumatate a sec. al XIX-lea II. Istorie 157-170 română
articol de periodic 2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) CĂLESCU, Gheorghe (autor) Începutul și evoluția învățămîntului în Pocruia, județul Gorj II. Istorie 119-127 română
articol de periodic 2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Contribuții la istoria învățământului gorjean VI. Memorialistică 405-425 română
articol de periodic 2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) PLENICEANU, Florentina (autor) Educația propatrimoniu în relația muzeu - școală VII. Pedagogie muzeală 429-430 română
articol de periodic 2020 Litua - Studii și Cercetări, XXII periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) DUDOI, Marian-Alin (autor) The School Museum IV. Muzeologie 355-358 engleză
articol de periodic 1976 Revista de Istorie: RI, III, nr. 9, septembrie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 1275-1446 română; franceză
articol de periodic 1916 Revista istorică (1915-1946): RI, II, nr. 1-2, februarie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească IORGA, Nicolae (autor) Enache Ionescu, Manualul de istorie în școala secundară (în Buletinul Seminarului pedagogic universitar din București, I, 4) Dări de seamă 38 română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor: RM, 2 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală VAIDA, Sergiu (autor) Fondul "Prof. Univ. G. A. Dima" în colecțiile Muzeului pedagogic 177-178 română
articol de periodic 1980 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XVII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei VASILESCU, Olteea (autor) FLORIAN POTRA, Profesiune: filmul Comptes rendus / Recenzii 134-137 franceză
articol de periodic 2007 Romanian Journal of Physics, 52-5-7 CONSTANTIN, Liliana-Violeta (autor) Contemporaneous pedagogical ideas 723-730
articol de periodic 1992-1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) LAZĂR, Ioachim (autor) Învățămîntul pedagogic hunedorean între anii 1848-1883 Studii şi articole 623-660 română, franceză
articol de periodic 1992-1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) CRIȘAN, Vasile (autor) Reviste pedagogice sibiene. Foișoara Telegraful Roman (1876-1877) Studii şi articole 661-667 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) TĂTAR, Octavian (autor) George Barițiu - Un pedagog de seamă al generației de la 1848. Aprecieri ale hunedorenilor cu privire la activitatea sa Studii şi articole 25-29 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) CRIȘAN, Eugenia (autor) , CRIȘAN, Vasile (autor) Presa pedagogică sibiană. Amicul Școalei (1860-1865). Studiul istoric și indice bibliografic analitic Studii şi articole 105-121 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) LAZĂR, Ioachim (autor) Învățămîntul pedagogic, gimnazial și liceal din Sud-Vestul Transilvaniei în perioada 1853-1883 Studii şi articole 37-104 română, franceză
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) CRIȘAN, Vasile (autor) Ioan Popescu și "Organul pedagogic" Studii şi articole 195-200 română, engleză
articol de periodic 2001-2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) LAZĂR, Ioachim (autor) Conferința privind rolul școlii românești susținută de Ioan Pop Reteganul la Ulpia Traiană (1880) Studii şi articole - Istorie 563-573 română, franceză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BASARAB, Maria (autor) Un colligat post-incunabul pentru uz didactic Istoria Culturii 577-581 română, franceză
articol de periodic 2012 Sargetia. Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) VLASSA, Ileana (autor) Condiția intelectuală a femeii oglindită în discursul pedagogic românesc al secolului al XIX-lea Studii, articole, comunicări 287-295 română, engleză
articol de periodic 2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă POPDAN, Brăduț (autor) Relația muzeu-școală Pedagogie muzeală 418-418 română
articol de periodic 2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VIMAN, Ioan (autor) Aspecte privind evoluția Învățământului Pedagogic în Satu Mare (1779-1940) Istorie 65-78 română
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl CIZEK, Eugen (autor) GEORGES PIRE, Stoïcisme et pédagogie. De Zénon à Marc-Aurèle. De Sénèque à Montaigne et a J. J. Rousseau. Liège-Paris, H. Dessain - J. Vrin, 1958, 219 p. RECENZII 418-419 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice: StCl FISCHER, Iancu (autor) Cultura clasică în învățământ Studiile clasice în România 222-226 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice: StCl FISCHER, Iancu (autor) Importanța și modernizarea învățămîntului limbii latine. Bibliografie selectivă Cultura antică şi învăţămîntul 275-277 română
articol de periodic 1985 Studii și Articole de Istorie: SAI, 51-52 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala SMARANDACHE, Gheorghe (autor) , DEMETRU POPESCU, Petru (autor) , ROMAN, Louis (autor) Planul lecției. Importanța și actualitatea sa Metodica predării istoriei 127-134 română
articol de periodic 1986 Studii și Articole de Istorie: SAI, 53-54 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala IONITA, Gh. I. (autor) În legătură cu temtica și conținutul „Metodicii predării istoriei și metodologiei activității politico-educative" Dezbateri 255-263 română
articol de periodic 1986 Studii și Articole de Istorie: SAI, 53-54 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala ILIE, Stefan (autor) Publicații recente privitoare la metodica predării istoriei (1984-1985) Noutăţi ştiinţifice 270-275 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala IORDANESCU, Aurel (autor) Manualul de istorie Metodica predării istoriei 115-124 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VOICU, Elena-Adela (autor) Valențele educative ale istoriei în concepția secretarului general al Partidului Comunist Român tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele României Socialiste Metodica predării istoriei 124-130 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CIOBANU, Radu-Ștefan (autor) Orânduirea Comunei Primitive (Clasa a XI-a) Planuri de lecţii comentate 130-137 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VITANOS, Constantin (autor) Formarea statelor feudale românești (Clasa a XI-a) Planuri de lecţii comentate 137-143 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala NEACSU, Rodica (autor) Politica internă a domnitorului Alexandru Ioan Cuza (Clasa a I X-a) Planuri de lecţii comentate 143-148 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala DINULESCU, Constantin (autor) Ștefan Velovan, promotor al învățământului pedagogic românesc Istoria învăţământului 208-213 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala FOLA, Victor (autor) Aspecte privitoare la rolul școlii din zona Târnavelor în promovarea cauzei naționale românești în perioada dualismului austro-ungar Istoria învăţământului 213-222 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 57-58 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala ILIE, Stefan (autor) Publicații recente privitoare la metodica predării istoriei (1985-1986-1987) Noutăţi ştiinţifice 260-266 română
articol de periodic 1991 Studii și Articole de Istorie: SAI, 59 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CAPITA, Laura (autor) , PLESCIUC, Monica (autor) Jurnal de idei cultural-pedagogice și metodice (Considerații referitoare la manualul de istorie) Metodica predării istoriei 110-117 română
articol de periodic 1991 Studii și Articole de Istorie: SAI, 59 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Istorie, Cultură Miscellanea 151-154 română
articol de periodic 1993 Studii și Articole de Istorie: SAI, 60-61 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala IORDANESCU, Aurel (autor) Jurnal de idei cultural-pedagogice Planuri de lecţie comentate 130-137 română
articol de periodic 1993 Studii și Articole de Istorie: SAI, 60-61 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CAPITA, Laura (autor) , PLESCIUC, Monica (autor) Pregătirea lecției de istorie Planuri de lecţie comentate 137-143 română
articol de periodic 1993 Studii și Articole de Istorie: SAI, 60-61 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala TEODORESCU, Bogdan (autor) Prezent și viitor în învățământul de istorie Planuri de lecţie comentate 143-149 română
articol de periodic 1995 Studii și Articole de Istorie: SAI, 62 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CAPITA, Carol (autor) , CAPITA, Laura (autor) Istoria între normativitate științifică și necesitatea didactică Jurnal de idei didactico-metodice 86-90 română
articol de periodic 1995 Studii și Articole de Istorie: SAI, 62 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Profesorul și dimensiunea valorii sale didactico-metodice Jurnal de idei didactico-metodice 90-94 română
articol de periodic 1995 Studii și Articole de Istorie: SAI, 62 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MANOLESCU, Radu (autor) Monografia istorică a unei așezări rurale (proiect de lucrare științifico-metodică pentru obținerea gradului didactic I) Jurnal de idei didactico-metodice 94-97 română
articol de periodic 1997 Studii și Articole de Istorie: SAI, 63 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala TEODORESCU, Bogdan (autor) Un nou început Reforma învăţămantului de istorie 5-6 română
articol de periodic 1997 Studii și Articole de Istorie: SAI, 63 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Curriculum școlar, istorie clasa a V-a Reforma învăţămantului de istorie 6-26 română
articol de periodic 1997 Studii și Articole de Istorie: SAI, 63 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Curriculum școlar istorie, clasa a VI-a Reforma învăţămantului de istorie 26-43 română
articol de periodic 1997 Studii și Articole de Istorie: SAI, 63 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Învătămantul primar între anii 1866-1874 și impulsionarea lui de către "Societatea pentru învățătura poporului român" Istoria învăţământului 80-94 română
articol de periodic 1997 Studii și Articole de Istorie: SAI, 63 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Spiritul educației la români în epoca modernă Istoria învăţământului 94-110 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Curriculum școlar, istorie, clasa a VI-a Didactica 7-15 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Curriculum școlar, istorie, clasa a VII-a Didactica 15-20 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Curriculum școlar, istorie, clasa a VIII-a Didactica 20-32 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Curriculum școlar, istorie, clasele VIII-XII Didactica 17-43 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CAPITA, Laura (autor) Noile manuale școlare de istorie și utilizarea lor în activitatea didactică Didactica 43-49 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala SOARE, Aurel Constantin (autor) Criterii de alegere a manualelor școlare Didactica 49-53 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAMATESCU, Mihai (autor) Predarea, învățarea istoriei și noile tehnologii de informare și documentare Didactica 53-61 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala DINCA, Constantin (autor) Proiect de tehnologie didactică Istoria secolului XX 93-105 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala POP, Ioan Aurel (autor) Programa și manualele de istoria românilor. Câteva considerații Puncte de vedere 167-177 română
articol de periodic 2003 Studii și Articole de Istorie: SAI, 68 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VITANOS, Constantin (autor) Locul istoriei în școală azi Puncte de vedere 261-270 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Prof., VILHEM, Doru (autor) Preocupări muzeistice ale școlii și corpului didactic botoșănean în primele decenii ale secolului al XX-lea Din istoria educaţiei 105-112 română, engleză
articol de periodic 2008 Studii și Articole de Istorie: SAI, 73 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala SOARE, Aurel Constantin (autor) Practica pedagogică la istorie -premisă a formării viitoarelor cadre didactice Didactică şi metodică 202-218 română, engleză
articol de periodic 2010 Studii și Articole de Istorie: SAI, 77, Cursurile de vară ale societății de Științe Istorice din România istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MAREȘ, Alexandru (autor) An approach over two teaching methods focused on pupils Didactică şi metodică 245-252 română, engleză
articol de periodic 1993 Tibiscum, VIII, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş DOBRESCU, Victor (autor) Școala de aplicație de pe lângă preparandia din Caransebeș - pepinieră de cadre, pentru școlile din județul Caraș-Severin Varia 403-412 română
articol de periodic 2000 Tibiscum, X, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie. Volum omagial dedicat memoriei lui Marian Gumă, coleg și prieten, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş DRAȘOVEANU, Florin (autor) Marian Gumă, dascălul In memoriam 15-16 română
articol de periodic 2003 Tibiscum, XI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş BOZU, Ovidiu (autor) , GUMĂ, Nicoleta (autor) Cercul de Istorie cu profil interdisciplinar Arheologie - Istorie 443-465 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 05, Chronica Valachica STOIAN, Stanciu (autor) Unele trăsături de bază ale pedagogiei române moderne CENTENARUL „GHEORGHE N. COSTESCU” 243-245 română
articol de periodic 2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică ACHIVEI, Romeo (autor) Gînduri despre religie în școală II. Didactica şi istoria învăţământului 137-140 română
articol de periodic 2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică NICULESCU, Gustav (autor) Curriculum opțional pentru clasa a VI-a II. Didactica şi istoria învăţământului 141-142 română
articol de periodic 2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică BERCEANU, Maria (autor) Proiectarea unei programe de opțional II. Didactica şi istoria învăţământului 143-146 română
articol de periodic 2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică PĂDURARU, Constantin (autor) Informații privind învățământul băcăuan în documente de arhivă (sec. XIX-XX) II. Didactica şi istoria învăţământului 147-150 română
articol de periodic 2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică HEISU, Petru (autor) Dimensiunea religioasă a educației IV. Didactica şi istoria învăţământului 163-166 română
articol de periodic 2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică ARTIMON, Elena (autor) Învățătorii - luminatori ai satelor (1848-1918) - Adăniloaie N. V. Note şi recenzii 173-175 română
articol de periodic 2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică COROI, Maria (autor) Mari cuceritori ai lumii (curs opțional - clasa a VII-a) IV. Didactica şi istoria învăţământului 144-145 română
articol de periodic 2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică LEONTE, Constantin (autor) Familia, școala, biserica - factori educaționali IV. Didactica şi istoria învăţământului 169-178 română
articol de periodic 2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică ALISTAR, Didi (autor) Considerații privind învățământul primar din orașul Bacău în perioada interbelică IV. Didactica şi istoria învăţământului 179-192 română
articol de periodic 2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică MITREA, Ioan (autor) Considerațiuni privind valoarea tradiței și nevoia înnoirii în educația și dezvoltarea rurală IV. Didactica şi istoria învăţământului 193-196 română
articol de periodic 2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică MURARIU, Mihai (autor) Aspecte ale predării limbii franceze la școala normală de fete "Domnița Elena" în jurul anului 1940 IV. Didactica şi istoria învăţământului 197-202 română
articol de periodic 2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică LEAHU, Adriana (autor) Toleranța la ora de istorie IV. Didactica şi istoria învăţământului 203-212 română
articol de periodic 2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică LEAHU, Adriana (autor) Tipuri de mișcări de populații în secolele XX și XXI și cauzele lor - proiect didactic - V. Şcoală, Biserică, Educaţie 230-237 română
articol de periodic 2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Vizita la muzeu V. Şcoală, Biserică, Educaţie 238-241 română
articol de periodic 2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică ALISTAR, Didi (autor) Democrația și drepturile omului. Schimbarea statutului femeii în societatea românească în secolul al XX-lea (proiect de tehnologie didactică) IV.Şcoală, biserică, educaţie 240-247 română
articol de periodic 2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică LEONTE, Constantin (autor) Cultivarea și edificarea sentimentelor religioase ale elevilor prin activități extracuriculare IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 251-253 română
articol de periodic 2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică MURARIU, Ioan (autor) Aspecte ale predării limbii franceze la școala normală de băieți "Ștefan cel Mare" în jurul anului 1940 IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 254-257 română
articol de periodic 2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică CUCU, Cornelia (autor) Proiect de lecție IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 258-263 română
articol de periodic 2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică MURARIU, Mihai (autor) Măsuri disciplinare în școala normală "Ștefan cel Mare" din Bacău între anii 1934-1946 III. Didactica şi istoria învăţământului 260-270 română
articol de periodic 2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică CIOHODARU, Elena (autor) Istoria învățămîntului preșcolar din județul Bacău - Ungureanu E. III. Recenzii şi note bibliografice 337-338 română
articol de periodic 2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică ZUB, Alexandru (autor) Spiritul haretian în cultura română II. Istorie 110-115 română
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI TAT, Rodica (autor) Studii din domeniul disciplinelor pedagogice