Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 30 de publicații
  • 257 de volume
  • 177 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1996 Apuleius: Metamorfoze sau măgarul de aur
Număr de volume:1
istorie; Mitologie; Amor şi Psyche; filosofie; umor; Apuleius (Lucius Apuleius Madaurensis); literatură latină; Metamorfoze; natură umană APULEIUS (autor), CIZEK, Eugen (editor), TEODORESCU, Ion (traducător, note), ACSAN, Ion (edtor)
carte 1928 Concepţia raţionalistă şi istorică a culturii - de la Rousseau la Nietzsche
Număr de volume:1
cultură; Friedrich Nietzsche; liberalism; umanism; filosofie; Immanuel Kant; David Strauss; Jean Jacques Rousseau; Georg Wilhelm Friedrich Hegel; rationalism; starea naturală; Johann Gottlieb Fichte; Johann Gottfried von Herder VIANU, Tudor (autor)
carte 1983 Despre supremul bine şi supremul rău
Număr de volume:1
Colecția: Clasicii filosofiei universale
filosofie; epicureism; etică; fericire; moralitate; stoicism; virtute; Cicero; autor latin; Carte din Biblioteca ISACCL; politică romană CICERO (autor), CEAUȘESCU, Gheorghe (traducător)
carte 2003 Esprits modernes: études sur les modèles de pensée alternatifs aux XVIe-XVIIe siècles
Număr de volume:1
filosofie; Aristotel; etică; Galileo Galilei; filosofie politică; Michel de Montaigne; scepticism; Jean Jacques Rousseau; Blaise Pascal; René Descartes; contractul social; Giambattista Vico ALEXANDRESCU, Vlad (redactor)
carte 2023 Etică. Război şi storytelling
Număr de volume:1
holocaust; propagandă; Al Doilea Război Mondial; filosofie; război; etică; afiş; Elie Wiesel; Războiul din Ucraina; societatea contemporană MARINCEAN, Alina (autor)
carte 1996 Existenţă şi adevăr în matematică
Număr de volume:1
Matematică; filosofie; Platon; Immanuel Kant; formalism; platonism; Paul Bernays; Kurt Gödel; realism matematic; externalism; internalism; logicism; intuiţionism; Sistemul Zermelo-Fraenkel; John von Neumann ȚURLEA, Marin (autor)
carte 1995 Filosofia antică, medievală, renascentistă
Număr de volume:1
filosofie; filosofia chineză; istoria filosofiei; curent filosofic; filosofie indiană; filosofia greacă; filosofia romană; filosofie medievală; filosofia renascentistă; sinteză de filosofie ROȘCA, Ioan N. (autor)
carte 1945 Filosofia culturii
Număr de volume:1
Friedrich Nietzsche; Karl Marx; liberalism; umanism; nationalism; filosofie; teoria raselor; egalitarism; Mitul lui Prometeu; prometeism; metafizica; Goethe; filosofie antică; psihologie structurală; Wilhelm Dilthey; Eduard Spranger; Niccolò Machiavelli; Immanuel Kant; activism; estetică; filosofie politică; stoicism; rationalism; Aristotel; Platon; curs universitar; etică; Cultura populară; filosofia culturii VIANU, Tudor (autor)
carte 1998 Filosofia culturii şi teoria valorilor
Număr de volume:1
Colecția: Cărți fundamentale ale culturii române
cultură; Friedrich Nietzsche; romantism; sociologie; umanism; filosofie; activism cultural; René Descartes; Auguste Comte; ştiinţe culturale; fenomen spiritual; fenomen natural; cultură modernă; teoria mediului; traditie; civilizatie; Niccolò Machiavelli; teoria raselor; Mitul lui Prometeu; prometeism; teoria valorilor; Montesquieu (Charles-Louis de Secondat); estetică; filosofie politică; idealism; Jean Jacques Rousseau; rationalism; Aristotel; etică; filosofia culturii; Renaşterea; Immanuel Kant; activism VIANU, Tudor (autor)
carte 1937 Filosofie şi poesie
Număr de volume:1
metafizică; poezie; religie; Mitologie; Artă; filosofie; filosofie europeană; filosofia culturii; istoria filosofiei; filosofie renascentistă VIANU, Tudor (autor)
carte 1971 Filosofie şi poezie
Număr de volume:1
metafizică; poezie; religie; Mitologie; Artă; filosofie; filosofia culturii; estetică; istoria filosofiei; poezie filosofică VIANU, Tudor (autor)
carte 2000 Introducere în filosofia minţii, din perspectiva ştiinţei cogniţiei
Număr de volume:1
experiment; filosofie; lingvistică; psihanaliză; psihologie; inteligenţa artificială; psihologie cognitivă SOLCAN, Radu (autor)
carte 1961 Jurnal
Număr de volume:1
filologie; umanism; Modernism; Artă; Literatură; filosofie; autobiografie; filosofia culturii; Tudor Vianu VIANU, Tudor (redactor)
carte 1996 L. Wittgenstein, un anti-filosof al matematicii?
Număr de volume:1
Matematică; filosofie; Platon; constructivism; formalism; logică; platonism; Ludwig Wittgenstein; logicism; intuiţionism ȚURLEA, Marin (autor)
periodic Logos & Episteme: an international journal of epistemology
Numere de reviste:54
filosofie; revistă; cercetare; dialog; epistemologie; Institutul de Cercetări Economice şi Sociale Gheorghe Zane
carte 1977 Materialism istoric
Număr de volume:1
istorie; marxism; filosofie; societate; curs; materialism istoric ZAMFIR, Cătălin (autor)
carte 1965 Metafizica
Număr de volume:1
Colecția: Scriitori greci și latini
metafizică; Antichitate; filosofie; sofism; Aristotel; Poetica; filosofie antică; logos; Carte din Biblioteca ISACCL; natura; lumea sensibila ARISTOTEL (autor), BEZDECHI, Ștefan (traducător)
carte 1957 Munci şi zile
Număr de volume:1
poezie; Antichitate; filosofie; Hesiod; etică; dreptate; moralitate; virtute; versuri; filosofie antică; Carte din Biblioteca ISACCL HESIOD (autor), BEZDECHI, Ștefan (traducător)
carte 1965 Nopţile atice
Număr de volume:1
Colecția: Scriitori greci și latini IX
Imperiul Roman; filosofie; gramatică; literatură clasică; epoca clasică; retorică; autor latin; Carte din Biblioteca ISACCL GELLIUS, Aulus (autor), POPESCU, David (traducător), PREDA, Elena (tehnoredactor)
carte 1937 Origine et validité des valeurs
Număr de volume:1
cultură; Friedrich Nietzsche; Karl Marx; filosofie; Tudor Vianu; teoria valorilor; filosofia valorilor; Congresul Internaţional de Filosofie
carte 1914 Phedon
Număr de volume:1
Socrate; filosofie; Platon; dialog; nemurire; Phaedo PLATON (autor), COUVREUR, Paul (editor), SOMMER, Eduard (editor), THUROT, Jean-François (traducător)
carte Platon: Opere
Număr de volume:5
Colecția: Clasicii Filosofiei Universale
Socrate; Antichitate; filosofie; sofism; Platon; grecia antică; cunoaştere; moralitate; natura umană; filosofie antică; Carte din Biblioteca ISACCL PLATON (autor), PLATON (autor), PLATON (autor), PLATON (autor), PLATON (autor), BĂLTĂCEANU, Francisca (traducător), CORNEA, Andrei (traducător), CORNEA, Andrei (traducător), LIICEANU, Gabriel (traducător), NOICA, Simina (traducător), CORNEA, Andrei (traducător), LIICEANU, Gabriel (traducător), NOICA, Simina (traducător), PARTENIE, Cătălin (traducător), CREȚIA, Petru (traducător), GUȚU, Marta (traducător), BERCEA, Radu (traducător), SLUȘANSCHI, Dan (traducător), CIZEK, Alexandru (traducător), MIRONESCU, Șerban (traducător), SEGALL, Idel (redactor)
carte 1966 Postume
Număr de volume:1
Artă; Manuscris; simbol; filosofie; realism; operă; estetică; idealism; Tudor Vianu; simbol artistic VIANU, Tudor (autor)
carte 1976 Prelegeri de istoria filosofiei contemporane
Număr de volume:1
filosofie; curs universitar; suport de curs; filosofie contemporană; curentul neoromantic; filosofie germană BOBOC, Alexandru (autor)
carte Schiller
Număr de volume:2
Colecția: Colecția oameni de seamă
poezie; dramaturgie; filosofie; biografie; estetică; Friedrich Schiller; Wilhelm von Humboldt; Goethe; Wilhelm Tell; Wallenstein; Fecioara din Orleans; Logodnica din Messina; lirica filosofică VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor)
periodic Symposion, theoretical and applied inquiries in Philosophy and Social Sciences
Numere de reviste:40
filosofie; revistă; scepticism; Symposion; Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”; paradox; ştiinţă umanistă
carte 1999 Tezele unei filosofii a operei
Număr de volume:1
Colecția: ,Mica Bibliotecă Univers"
filosofie; realism; Expresionism; operă literară; idealism; filosofia valorilor; filosofia operei VIANU, Tudor (autor)
carte 2016 The International Conference 2400 Aristotle
Număr de volume:1
Cercetare ştiinţifică; filosofie; Aristotel TOTU, Savu (editor), SERBAN, Oana (editor)
periodic Transilvania
Numere de reviste:66
teologie; Politică; Literatură; filosofie; ştiinţe economice; Complexul muzeal „Astra”
carte 1972 Voltaire
Număr de volume:1
Monografie; filosofie; Voltaire; François Arouet; scriitor francez VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1975 Antologie filosofică - filosofia antică, I, anul 1975 antologie (categorie); filosofie (disciplină); grecia antică (civilizaţie antică); Socrate (filosof); Platon (filosof); Parmenide din Elea (filosof); Protagoras (filosof); Thales din Milet (filosof); Biblioteca pentru toţi (colecţie) NISTOR, Octavian (editor), OLARU, Ion (copertă)
volum de carte 1975 Antologie filosofică - filosofia antică, II, anul 1975 Antichitate (Perioadă istorică); antologie (categorie); filosofie (disciplină); civilizaţia romană (civilizaţie antică); grecia antică (civilizaţie antică); stoicism (curent filosofic); Epictet (filosof); Aristotel (filosof); Biblioteca pentru toţi (colecţie) NISTOR, Octavian (editor), OLARU, Ion (copertă)
volum de carte 1996 Apuleius: Metamorfoze sau măgarul de aur, anul 1996 Mitologie; Secolul al II-lea; Amor şi Psyche; filosofie; satiră; Apuleius (Lucius Apuleius Madaurensis); Metamorfoze APULEIUS (autor), CIZEK, Eugen (editor), TEODORESCU, Ion (traducător, note), ACSAN, Ion (edtor)
volum de carte 1988 Arhetipuri ale permanenței, anul 1988 istorie; Nicolae Bălcescu; Timotei Cipariu; filosofie; geografie; arhetip; Bogdan Petriceicu Hasdeu; cultură română; umanism romantic NIȚU, Valeriu (autor), VEDINAȘ, Traian (autor)
volum de periodic 2021 Cadran Cultural, IV, nr. în TOM: 1, ianuarie-februarie, anul 2021 cultură; Eminescu; filosofie; literatură românească; critică literară; artă literară
volum de periodic 2021 Cadran Cultural, IV, nr. în TOM: 3, mai-iunie, anul 2021 cultură; ROMÂNIA; filosofie; literatură românească; artă literară
volum de periodic 2021 Cadran Cultural, IV, nr. în TOM: 4, iulie-august, anul 2021 Bacău; Literatură; filosofie; Ansamblul Folcloric „Busuiocul”; artă literară
volum de periodic 2005 Caiete Silvane, I, nr. în TOM: 5, iunie, anul 2005, Gheorghe Ilea - artistul „atins de aripa îngerului”, Serie nouă cultură; Sălaj; Transilvania; Zalău; Muzeologie; patrimoniu cultural; arhive; filosofie; Eugen Patachi; Gheorghe Ilea
volum de periodic 2011 Caiete Silvane, VII, nr. în TOM: 4, aprile, anul 2011, Serie nouă Sălaj; Transilvania; Zalău; Artă; Literatură; filosofie; critică literară SĂUCA, Daniel (redactor șef), PETREAN-PĂUȘAN, Ileana (redactor), POP, Marin (redactor)
volum de periodic 2013 Caiete Silvane, IX, nr. în TOM: 3, martie, anul 2013, Viorel Mureșan - 60, Serie nouă cultură; Sălaj; Zalău; Literatură; filosofie; critică literară SĂUCA, Daniel (redactor), PETREAN-PĂUȘAN, Ileana (redactor), POP, Marin (redactor)
volum de periodic 2021 Caiete Silvane, XVII, nr. în TOM: 3, martie, anul 2021, In memoriam Daniel Hoblea, Serie nouă istorie; poezie; filosofie; proză; eseu; critică literară SĂUCA, Daniel (redactor sef), POP, Marin (redactor), ARDELEAN, Carmen (redactor), KURTI, Alexandru-Bogdan (redactor)
volum de periodic 2014 Cele trei crișuri, XI, nr. în TOM: 4-6, aprilie-iulie, anul 2014, seria III Astra; istorie; sociologie; Transilvania; filosofie; proză; sovietizare; perioada interbelica; asociatie culturala FAUR, Viorel (secretar de redacție)
volum de carte 1976 Culegere de texte pentru retroversiune, anul 1976 cultură; Lucian Blaga; romantism; Camil Petrescu; Politică; Istoria artei; beletristică; tehnică; Renaşterea; estetică; lingvistica; Teatru; literatură universală; ECONOMIE; Educaţie; filosofie; mit MIHĂILĂ, Rodica (autor), EFTIMIE, Alexandra (autor), BUCUR, Mihaela (autor), BOTEZ, Monica (autor), BUDEANU, Victor (autor), BUICAN, Ileana (autor), CHERULESCU, Rodica (autor), GHERMAN, Victoria (autor), LUNGU, Leila (autor), LUPAȘ, Elena (autor), POPOVICI, Ruxandra (autor), RACOVEANU, Aurelia (autor), STOICULESCU, Mira (coodonator, autor)
volum de carte 2013 Despre fascinația clepsidrei, anul 2013 ROMÂNIA (stat); cultură (concept); mentalitate (concept); eseu (categorie); eseistică (categorie); filosofie (disciplină) GALAN, Roxana (autor)
volum de carte 1983 Despre supremul bine și supremul rău, anul 1983 filosofie; etică; autor antic; moralitate; virtute; Cicero; autor latin CICERO (autor), CEAUȘESCU, Gheorghe (traducător)
volum de carte 1979 Dicționar enciclopedic de psihologie, 1, anul 1979, A-F istorie; filosofie; lingvistică; psihologie; dicţionar; comportament; logopedie; creier; psihic; Constantinescu Paula; explicaţie; jargon; tulburare Pr. Dr., ȘCHIOPU, Ursula (coodonator principal), Dr., DEMETRESCU, Rodica (coordonator), Dr., ZLATE, Mielu (coodonator)
volum de periodic 2010 Dunărea de Jos, 98, aprilie cultură (categorie); poezie (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2011 Dunărea de Jos, 108, februarie cultură (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2011 Dunărea de Jos, 109, martie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2011 Dunărea de Jos, 110, aprilie istorie (categorie); poezie (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2011 Dunărea de Jos, 111, Mai istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2011 Dunărea de Jos, 112, iunie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2011 Dunărea de Jos, 113,114,115, iulie, august, septembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2011 Dunărea de Jos, 116, octombrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2011 Dunărea de Jos, 117, noiembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2011 Dunărea de Jos, 118, decembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2012 Dunărea de Jos, 119, ianuarie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2012 Dunărea de Jos, 122, aprilie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2012 Dunărea de Jos, 123, mai istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2012 Dunărea de Jos, 124, iunie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2012 Dunărea de Jos, 125, iulie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2012 Dunărea de Jos, 126, august istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2012 Dunărea de Jos, 127, septembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2012 Dunărea de Jos, 128, octombrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2013 Dunărea de Jos, 131, ianuarie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2013 Dunărea de Jos, 132 Februarie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2013 Dunărea de Jos, 133, martie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2013 Dunărea de Jos, 134, aprilie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2013 Dunărea de Jos, 135,mai istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2013 Dunărea de Jos, 136, iunie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2013 Dunărea de Jos, 137, iulie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2013 Dunărea de Jos, 138, august Artă (categorie); filosofie (categorie); tradiţie (categorie)
volum de periodic 2013 Dunărea de Jos, 139, septembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2013 Dunărea de Jos, 140, octombrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2013 Dunărea de Jos, 141, noiembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2013 Dunărea de Jos, 142, decembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2014 Dunărea de Jos, 143, ianuarie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2014 Dunărea de Jos, 144, februarie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2014 Dunărea de Jos, 145, martie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2014 Dunărea de Jos, 146, aprilie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2014 Dunărea de Jos, 147, mai istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2014 Dunărea de Jos, 148, iunie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2014 Dunărea de Jos, 149, iulie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2014 Dunărea de Jos, 150, august istorie (categorie); Literatură (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2014 Dunărea de Jos, 152, octombrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2014 Dunărea de Jos, 153, noiembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2014 Dunărea de Jos, 154, decembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2015 Dunărea de Jos, 156, februarie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2015 Dunărea de Jos, 157, martie istorie (categorie); poezie (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2015 Dunărea de Jos, 158, aprilie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2015 Dunărea de Jos, 159, mai istorie (categorie); poezie (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2015 Dunărea de Jos, 160, iunie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2015 Dunărea de Jos, 161, iulie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2015 Dunărea de Jos, 162, august istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2015 Dunărea de Jos, 163, septembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2015 Dunărea de Jos, 164, octombrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2015 Dunărea de Jos, 165, noiembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2016 Dunărea de Jos, 167, ianuarie Artă (categorie); Literatură (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2016 Dunărea de Jos, 168, februarie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2016 Dunărea de Jos, 169, martie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2016 Dunărea de Jos, 172, iunie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2016 Dunărea de Jos, 173, iulie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2016 Dunărea de Jos, 175, septembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2016 Dunărea de Jos, 176, octombrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2016 Dunărea de Jos, 177, noiembrie istorie (categorie); Literatură (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2016 Dunărea de Jos, 178, decembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2016, Dunărea de Jos, 170, aprilie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2017 Dunărea de Jos, 179, ianuarie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2017 Dunărea de Jos, 180, Februarie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2017 Dunărea de Jos, 181, martie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2017 Dunărea de Jos, 186, august istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2017 Dunărea de Jos, 187, septembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2017 Dunărea de Jos, 188, octombrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2017 Dunărea de Jos, 189, noiembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2017 Dunărea de Jos, 190, decembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2018 Dunărea de Jos, 191, ianuarie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2018 Dunărea de Jos, 192, februarie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2018 Dunărea de Jos, 193, martie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2018 Dunărea de Jos, 194, aprilie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2018 Dunărea de Jos, 195, mai istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2018 Dunărea de Jos, 196, iunie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2018 Dunărea de Jos, 197, iulie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2018 Dunărea de Jos, 198, august istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2018 Dunărea de Jos, 199, septembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2018 Dunărea de Jos, 200, octombrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2018 Dunărea de Jos, 201, noiembrie istorie (categorie); Artă (categorie); filosofie (categorie)
volum de carte 1981 European Intellectual Movements and Modernization of Romania Culture, anul 1981 EUROPA (continent); ROMÂNIA (stat); Secolul al XVIII-lea (Perioadă istorică); Secolul al XVII-lea (Perioadă istorică); intelectualitate (Categorie socială); cultură (concept); filosofie (disciplină); iluminism (curent filosofic); umanism (curent filosofic); romantism (curent cultural); Epoca luminilor (curent cultural); modernizare (procedeu) DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1995 Filosofia antică, medievală, renascentistă, anul 1995 Augustin; metafizică; Seneca; Socrate; umanism; filosofie; filosofie renascentistă; Petrarca; Lorenzo Valla; Picco della Mirandola; Marsilio Ficino; Giordano Bruno; apologetică; Iustin; Avicenna; Roscelin din Compiegne; Pierre Abelard; Roger Bacon; predestinare; cunoaşterea; filosofia clasică; Titus Lucretius Carus; Marcus Tullius Cicero; Panetius din Rhodos; moism; Thales; Anaximenes; Anaximandros; Heraclit; Parmenides; confucianism; Vedele; buddhism; şcoală filosofică; jainism; Cartea transformărilor; curent filosofic; filosofia greacă; filosofia romană; filosofie medievală; filosofia renascentistă; filosofia indiană; filosofie antică; filosofie creştină; Cicero; atomism; filosofia chineză; istoria filosofiei; budism; Upanişade; Averroes (Ibn Rushd); filosofia arabă; Alcuin din York; daoism; patristică; Pitagora; scepticism; stoicism; Zenon; Toma de Aquino; eclectism; cinism; hedonism; Marcus Terentius Varro Lucullus; neoplatonism; nominalism; Platon; Plotin; principiu; destin; Isocrate; Renaşterea; sofism; Epicur; Empedocle; Aristotel; Plutarh; epicureism ROȘCA, Ioan N. (autor)
volum de carte 1945 Filosofia culturii, anul 1945 Friedrich Nietzsche; Karl Marx; liberalism; umanism; nationalism; filosofie; teoria raselor; Mitul lui Prometeu; prometeism; metafizica; Goethe; filosofie antică; psihologie structurală; Wilhelm Dilthey; Eduard Spranger; Niccolò Machiavelli; Immanuel Kant; activism; estetică; filosofie politică; stoicism; rationalism; Aristotel; Platon; curs universitar; etică; Cultura populară; filosofia culturii VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1998 Filosofia culturii și teoria valorilor, anul 1998 cultură; Friedrich Nietzsche; romantism; sociologie; umanism; filosofie; Auguste Comte; stiinte culturale; teoria valorilor; cultură modernă; teoria mediului; traditie; activism cultural; René Descartes; rationalism; civilizatie; Niccolò Machiavelli; teoria raselor; Mitul lui Prometeu; prometeism; activism; Montesquieu (Charles-Louis de Secondat); estetică; filosofie politică; idealism; Jean Jacques Rousseau; Aristotel; etică; clasicism; filosofia culturii; Renaşterea; Immanuel Kant VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1984 Filosofia greacă pînă la Platon, anul 1984, Indici de teme filosofice filosofie; estetică; cosmologie; raţionament; Carte din Biblioteca ISACCL PIATKOWSKI, Adelina (editor), BANU, Ion (coordonator, editor)
volum de carte 1937 Filosofie și poesie, anul 1937 cultură; metafizică; poezie; religie; Mitologie; Artă; filosofie; filosofie europeană; filosofia culturii; istoria filosofiei; filosofie renascentistă VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1971 Filosofie și poezie, anul 1971 metafizică; poezie; religie; Mitologie; Artă; filosofie; filosofia culturii; estetică; istoria filosofiei; poezie filosofică VIANU, Tudor (autor)
volum de periodic 2005 I.D.E.I. (Informare, Documentare, Educație, Implicare), 1 istorie (categorie); Biblioteca (categorie); filosofie (categorie)
volum de periodic 2006 I.D.E.I. (Informare, Documentare, Educație, Implicare), 2 istorie (categorie); Biblioteca (categorie); filosofie (categorie)
volum de carte 2000 Introducere în filosofia minții, din perspectiva științei cogniției, anul 2000 experiment; filosofie; psihologie; ştiinţe umaniste; limbaj; computer; Rene Descartes; inteligenţa artificială; Frank Jackson SOLCAN, Radu (autor)