Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 volume
  • 1427 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1970 Amphora stamps from Callatis and South Dobrudja, anul 1970 Callatis (loc geografic); Constanţa (loc geografic); Mangalia (loc geografic); Dobrogea (Regiune); Ceramică (Material); ştampilă (categorie); Arheologie (categorie); Săpături arheologice (categorie); vas (obiect); cercetare arheologică (procedeu); amforă (vas); amphorae (vas) GRAMATOPOL, Mihai (autor), BORDEA POENARU, Gheorghe (autor)
volum de periodic 1978 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XV, anul 1978 Constanţa; Dio Cassius; POLONIA; port; Ştefăneşti; Transilvania; Mănăstirea Sfântul Spiridon; Teodor Codrescu; Războiul de 30 de ani; Unirea de la 1 Decembrie 1918; Familia Ghica; Moise Movilă; bancă populară; mănăstirea silvaşului; Feudalism; ţărănime; Partidul Poporului; Gheorghe Ştefan; Blocul Muncitoresc-Ţărănesc; Mănăstirea Prislop; Veneţia; Vlad Ţepeş; Revoluţia de la 1848; Petru Rareş; industrie; Documente PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), ZUB, Alexandru (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar științific de redacție)
volum de periodic 2009 Arhitectura tradițională din Dobrogea, 1, anul 2009 Constanţa (judeţ); Tulcea (judeţ); Dobrogea (Regiune); Arhitectură tradiţională (categorie); patrimoniu cultural imobil (categorie); arhitectură populară (categorie); etnografie (disciplină); Etnologie (disciplină)
volum de periodic 2010 Arhitectura tradițională din Dobrogea, 2, anul 2010 Constanţa (judeţ); Tulcea (judeţ); Arhitectură tradiţională (categorie); patrimoniu cultural imobil (categorie); arhitectură populară (categorie); etnografie (disciplină); Etnologie (disciplină); Dobrogea (regiune istorică)
volum de periodic 2010 Arhitectura tradițională din Dobrogea, 3, anul 2010 Constanţa (judeţ); Tulcea (judeţ); Dobrogea (Regiune); Arhitectură tradiţională (categorie); patrimoniu cultural imobil (categorie); arhitectură populară (categorie); etnografie (disciplină); Etnologie (disciplină)
volum de periodic 2017 Arhitectura tradițională din Dobrogea, 4, anul 2017 Constanţa (judeţ); Tulcea (judeţ); Dobrogea (Regiune); Arhitectură tradiţională (categorie); patrimoniu cultural imobil (categorie); arhitectură populară (categorie); etnografie (disciplină); Etnologie (disciplină)
volum de periodic 2017 Arhitectura tradițională din Dobrogea, 5, anul 2017 Constanţa (judeţ); Arhitectură tradiţională (categorie); patrimoniu cultural imobil (categorie); arhitectură populară (categorie); etnografie (disciplină); Etnologie (disciplină); Dobrogea (regiune istorică)
volum de periodic 2020 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 8, anul 2020 Aegyssus; Căscioarele; Cerna; Constanţa; Dacia; Dinogetia; cercetare arheologică; Hârşova; Gârliciu Cius; Dunavăţu de Sus; Dobrogea; Halmyris; limes; Rachelu; Arheologie; Săpături arheologice ȚENTEA, Ovidiu (autor), MATEI-POPESCU, Florian (autor), OPRIȘ, Ioan Carol (autor), RAȚIU, Alexandru (autor), BĂJENARU, Constantin (autor), CĂLINA, Vlad (autor)
volum de carte 2001 Dicționar. Lumea Artistică a Constanței, anul 2001 Constanţa (judeţ); Teatru (subiect); Artă dramatică (subiect); Teatrul românesc (subiect); opere dramatice (subiect); lumea artistică (subiect); teatru de balet (subiect); artişti (subiect); Teatrul de Balet „Oleg Danovski” (teatru); dicţionar (lucrare) BADEA, Jean (autor)
volum de literatură gri 1896 Excursiunea archeologică a studenților universitari din Bucuresci (1896), anul 1896 Adamclisi; Aegyssus; Arrubium; Brăila; Callatis; Cetate; sit arheologic; monumentul triumfal; Monumentul triumfal de la Tropaeum Traiani; Biblioteca Urechia; Insula Leuce; Tomis; Troesmis; Tropaeum Traiani; Tulcea; Jurnal de călătorie; arheologie romană; Constanţa; Galaţi; Grigore Tocilescu; Histria; Insula Şerpilor; Noviodunum PROTOPOPESCU-ARGEȘ, Constantin (autor)
volum de carte 2020 Histria - ghid ilustrat, anul 2020 Constanţa (loc geografic); Istria (loc geografic); epoca greacă (Perioadă istorică); epoca romană (Perioadă istorică); Monument (categorie); sit arheologic (categorie); Album (categorie); ghid (categorie); ilustraţie (categorie); istorie (disciplină); Complexul muzeal Histria (Muzeu); Muzeul Cetăţii Histria (Muzeu); Scythia Minor (regiune antică); Histria (oraş antic); Istros (oraş antic); Dobrogea (regiune istorică) BUZOIANU, Livia (coordonator), CHERA, Constantin (coordonator)
volum de carte 2018 Istoria pe un clișeu - Dobrogea multiculturală în colecția fotografului Virgil Nicolau, anul 2018 Constanţa; Dobrogea; Perioada Interbelică; Secolul al XX-lea; Fotografii; Mediul urban; Mediul rural; fotografie; clişeu; paradă; Virgil Nicolau CORNEA, Delia Roxana (autor), APOSTOLEANU, Corina Mihaela (autor), NICOLAU, Virgil (fotograf)
volum de carte 1974 Județul Constanța, anul 1974 Constanţa; Dobrogea; geografie; judeţ; judeţele României RĂDULESCU, I. (autor), HERBST-RĂDOI, Athena (autor)
volum de carte 2018 Marea Unire de la Marea Neagră: Constanța 2018: volum omagial dedicat Centenarului Marii Uniri a Românilor și împlinirii a 140 de ani de la Unirea Dobrogei cu România, anul 2018 Constanţa; Dobrogea; istorie; Primul Război Mondial; Centenarul Marii Uniri; Marea Unire de la 1 decembrie 1918; Radu Şeinescu; Marele Război; articole; Unirea Dobrogei cu România; Constantin Teodorescu; studii; Bătălia de la Turtucaia COLESNIUC, Sorin (coordonator)
volum de periodic 2015 Monumentul, 1, anul 2015, Lucrările Simpozionului Național MONUMENTUL - Tradiție și Viitor - Ediția a XVI-a, Iași, 2014 Bicaz; Braşov; Constanţa; Roman; Vasile Alecsandri; Vaslui; Copou; familia Miclescu; Mavrocordat; Cercul Militar Naţional; Camenca; Cârjoaia; Carol Cugler; Monumente; Constantin Brâncoveanu; Palatul Regal; Mănăstirea Hurezi; Horia Teodoru; Laza ICHIM, Aurica (coordonator), LEFTER, Lucian-Valeriu (coordonator)
volum de carte 1972 Păcuiul lui soare, I, anul 1972, Cetatea bizantină Constanţa (judeţ); Păcuiul lui Soare (loc geografic); perioada bizantina (Perioadă istorică); Evul Mediu (Perioadă istorică); Cetate (categorie); Fortificaţie (categorie); Epoca bizantină (epocă istorică) DIACONU, Petre (autor), VÂLCEANU, Dumitru (autor)
volum de carte 1977 Păcuiul lui soare, II, anul 1977, Așezarea medievală (secolele XIII-XV) Constanţa (judeţ); Păcuiul lui Soare (loc geografic); Secolul al XV-lea (Perioadă istorică); Secolul al XIII-lea (Perioadă istorică); Epoca medievală (Perioadă istorică); Secolul al XIV lea (Perioadă istorică); Ceramică (Material); zid (construcţie); locuinţă (concept); aşezare medievală (categorie); cetate medievală (categorie); Arheologie (disciplină); Săpături arheologice (procedeu); cercetare arheologică (procedeu); descoperire arheologică (procedeu); Dobrogea (regiune istorică) DIACONU, Petre (autor), BARASCHI, Silvia (autor)
volum de carte 2001 Thalia ex Ponto la cumpănă de milenii -o istorie sentimentală a teatrului dramatic constănțean, anul 2001 Constanţa (judeţ); 1951-2001 (perioadă de timp); Teatru (subiect); Memorii (subiect); mărturii (subiect); istoria teatrului (subiect); antologie (subiect); Artă dramatică (subiect); Teatrul românesc (subiect); teatrul constănţean (subiect); teatrul dramatic (subiect); teatrologie (domeniu) MĂRTOIU, Georgeta (autor), TAVITIAN, Anaid (autor)
articol de periodic 2011 Acta Bacoviensia: ActaBC, VI COMAN, Virgil (autor) Mărturii documentare privind instituțiile de învățămînt din Constanța ocupate de armatele germane și sovietice în anii 1944-1945 337-345 română
articol de periodic 2012 Acta Bacoviensia: ActaBC, VII COMAN, Virgil (autor) Mărturii documentare privind întemeierea localității Oituz din județul Constanța 299-308 română
articol de periodic 2012 Acta Bacoviensia: ActaBC, VII DĂNILĂ, Ioan (autor) Reportajul "vorbit" în dialectologie. Studiu de caz: Oituz de Constanța 403-406 română
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia: ActaBC, IX SCURTU, Costin (autor) Pregătirea forțelor terestre dobrogene pentru participarea la primul rîzboi mondial (1914-1916) 257-366 română
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, II PLATON, Gheorghe (autor) Un episod din istoria canalului Dunărea Marea Neagră. Documente privind proiectul din 1855 Istorie 335-352 română
articol de periodic 1982 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, III-IV APOSTOL, VASILE (autor) , BUZDUGAN, Constantin (autor) , MITREA, Bucur (autor) , ROTARU, Marin (autor) Tezaurul de monede histriene de la Fedești (jud. Vaslui) Arheologie 45-55 română
articol de periodic 1989 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, IX-XI CHELCEA, Ion (autor) Baia cu aburi obținuți cu ajutorul pietrelor întrebuințate în Moldova și Dobrogea (cu implicații explicative având caracter etnologic) Etnografie 195-212 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-I ONEL, Cristian (autor) Organizarea ecleziastică a Scythiei Minor în secolele IV-VI Studii şi cercetări istorice 47-53 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX-I MARIN, Valentin (autor) Scurte considerații privind arta funerară din Dobrogea romană (secolele I-III d. Hr.) Studii şi cercetări istorice 140-169 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX, nr. II RÎȘNOVEANU, Ion (autor) Aspecte igienico-sanitare în Dobrogea interbelică Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 369-377 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII-1 SCURTU, Costin (autor) Reorganizarea diviziilor dobrogene (ianuarie - iulie 1917) Studii şi cercetări istorice 299-308 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2015 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVI SCURTU, Costin (autor) Divizia 9 infanterie din Dobrogea în cel de-al doilea război mondial (1944-1945) 321-327 română
articol de periodic 1999 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, I HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor animaliere, datate în sec. IX-X, descoperite în ruinele unui așezămînt monahal paleocreștin de la Dumbrăveni, jud. Constanța NOTE. COMENTARII. IDEI 291-310 română
articol de periodic 1966 Acta Musei Napocensis: ActaMN, III Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală HOREDT, K. (autor) În legătură cu monumentul de la Adamklissi Note şi discuţii 423-428 română
articol de periodic 1972 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IX Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală HOPÎRTEAN, A. (autor) , MILEA, M. (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Monede antice descoperite în Transilvania și Dobrogea Note şi discuţii 383-384 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1973 Acta Musei Napocensis: ActaMN, X Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală LASCU, Nicolae (autor) Ovidiu despre agricultura Dobrogei antice Studii şi Materiale 97-106 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1973 Acta Musei Napocensis: ActaMN, X Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală SCARLAT, Constantin (autor) Portul antic Callatis. Cercetări de arheologie submarină Note, discuţii, recenzii 529-540 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1974 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XI Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală NEMEȘ, Emil (autor) , POP, Constantin (autor) Diana de la Ostrov 85-91 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1976 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală SCARLAT, Constantin (autor) Apeductul antic de la Callatis 55-64 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală VLASSA, Nicolae (autor) Interpretarea unor geme magice greco-egiptene Note şi discuţii 483-493 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1993 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 26-30-II, seria istorie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală HRISTODOL, Gheorghe (autor) Dobrogea și Marea în publicistica transilvăneană la sfârșitul secolului al XIX-lea Note şi discuţii 599-606 română
articol de periodic 1999 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 36-I Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală RUSCU, Ligia (autor) Die Beziehungen der Griechenstädte an der Rumänischen Schwarzmeerkuste mit Städten ausserhalb des Schwarzen Meeres 29-50 germană
articol de periodic 2000 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 37-1 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală RUSCU, Ligia (autor) Zur datierung des Foedus zwischen Rom und Kallatis 57-67 germană
articol de periodic 2010 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare GLODARENCO OLIMPIU, Manuel (autor) , HALIC, Erduan (autor) Dobrogea în vremea domniei lui Ioancu și Mircea cel Bătrân Istorie Medie 27-33 română
articol de periodic 2010 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare GHEORGHE LAVINIA, Dacia (autor) Personalități mocane în județul Constanța (secolul XIX - începutul secolului XX) Istorie modernă 71-86 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXIV, seria istorie-etnografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare GHEORGHE LAVINIA, Dacia (autor) Instituții de învățămînt cultic în Drobrogea. Scurt istoric (1891-1931) 111-126 română
articol de periodic 2006 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, I CURLIȘCĂ, Angelica (autor) Date comparative privind compoziția calitativă a epizonei substratului dur din zona Modern, în anii 1994-2004 200-203 română
articol de periodic 2007 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, II CURLIȘCĂ, Angelica (autor) , URSU, Nicoleta (autor) Cîteva observații privind biometria și patologia a două exemplare de Delphinus delphis ponticus eșuate în zona litorală Constanța-Mangalia (2005-2006) 146-148 română
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, nr. I, seria Științele vieții și ale pământului CUZIC, Viorel (autor) , CUZIC, Mariana (autor) Date privind avifauna Lacului Oltina (jud. Constanța) 81-87 română
articol de periodic 2021 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 10 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională DUMITRAȘCU, Lavinia (autor) Congresul studenților universitari, Constanța, 1894. Din presa românilor / The Congress of university students, Constanta, 1894. From the romanian press ISTORIE / HISTORY 152-164
articol de periodic 2011 Analele Banatului: AnB, XIX, seria Arheologie-Istorie ştiinţele naturii (Ştiinţă); Banat (Regiune); Cercetări istorice (cercetare); Cercetări arheologice (cercetare); cercetări etnologice (cercetare); Muzeul Naţional al Banatului (Muzeu); Analele Banatului (periodic); ecologie (domeniu); botanică (domeniu); ornitologie (domeniu); entomologie (domeniu) MĂRGĂRIT, Monica (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) Production and function of barbed points from the Gumelnița Tell of Hârșova (Constanța County) 33-49 engleză
articol de periodic 2012 Analele Banatului: AnB, XX, seria Arheologie-Istorie ştiinţele naturii (Ştiinţă); Banat (Regiune); Cercetări istorice (cercetare); Cercetări arheologice (cercetare); cercetări etnologice (cercetare); Muzeul Naţional al Banatului (Muzeu); Analele Banatului (periodic); ecologie (domeniu); botanică (domeniu); ornitologie (domeniu); entomologie (domeniu) ARDELEAN, Radu (autor) Impresiile banățeanului Vicențiu Grozescu despre Dobrogea la 1885 319-322 română (rezumat în engleză şi franceză)
articol de periodic 1993 Analele Brăilei: AnBr, 1 DIACONU, Petre (autor) Cîteva caracteristici ale orașelor dobrogene din sec. X-XI 433-435 română
articol de periodic 1993 Analele Brăilei: AnBr, 1 CHIRIAC, Costel (autor) Despre Linokastro (Cetatea Lînii) din "Geografia" lui Idrisi 447-454 română
articol de periodic 1996 Analele Brăilei: AnBr, 2 DIACONU, Petre (autor) Activități cultural - educative în satul Canlia jud. Constanța în deceniul al IV-lea al secolului nostru 573-575 română
articol de periodic 2007 Analele Brăilei: AnBr, IV-2-3, seria 1932 CONSTANTINESCU, Maria (autor) Descrierea Brăilei și a Galațiului la 1872, împreuna cu Dunărea, dela Hîrșova pîna la Galați. Descrierea e facută de căpitanul austriac Lauterer, care a ridicat și o hartă a Dunărei la acea dată 158-163 română
articol de periodic 2010 Analele Brăilei: AnBr, 10, seria istorie-cultură-civilizație MIHĂILESCU, Liviu (autor) Contribuții la cunoașterea unor vechi forme de locuințe din Cîmpia Muntemiei și Dobrogea 355-377 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 MEHEDINȚI, Simion (autor) , ACHIM, Viorel (autor) Obsevări antropogeografice asupra Dobrogei 193-195 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 HELGIU, Vasile (autor) Școlala primară din Dobrogea în curs de 40 ani (1879-1919) 231-263 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec din războiu 264-265 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntecul războiului 264-264 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec din războiu 265-265 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Foaue verde trei granate 265-266 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec 266-266 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec soldățesc 267-267 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Căntec din tranșee 267-267 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Foaie verde matostat 268-269 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec 268-268 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Căntece din războiu 269-269 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Doina 269-270 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntecul lui Ivan 269-269 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec dobrogean 270-270 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec de dor 270-271 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec 270-270 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec 271-271 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec 271-271 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec de dor 271-271 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Ghiță Cătănuță 272-273 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec 272-272 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Pe sub deal pe sub pădure 273-273 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec haiducesc 273-274 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntecul lui Vlaicu 274-275 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Colea n vale la molină 274-274 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor bulgăresc din Dobrogea - Colind 276-276 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor bulgăresc din Dobrogea - Cîntec din postul paștilor 276-277 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor bulgăresc din Dobrogea - Radu și Tudor 277-277 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor bulgăresc din Dobrogea - Stoian și Ursul 277-278 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor bulgăresc din Dobrogea - Cîntecul lui Stoian 278-279 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 ZAMBACCIAN, K. (autor) Portul Constanța și România Mare 310-313 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 REBENSBURG (autor) Acte din timpul ocupației germane în Dobrogea 314-328 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 CORIOLAN, G. (autor) Gerusia din Calatis - Pîrvan V. 329-331 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Castele romano-bizantine în Dobrogea - Utzica C. 331-337 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 2 Folklor dobrogean - Cîntec de pe graniță 367-268 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 4 HEPITES, Ștefan (autor) Clima țărmului românesc al Mării Negre 509-528 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 4 PETRESCU, G. (autor) Descoperiri nouă în Scythia Minor - Pîrvan V. 658-601 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 1 TAFLARI, O. (autor) Apărarea României trans-danubiene în străinătate .1-29 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 1 HEINE, Heinrich (autor) Din călătoria în Munții Harz 30-32 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 1 BOGREA, V. (autor) Note de toponimie dobrogeană 33-38 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 1 BAUDELAIRE, Charles (autor) Bufnițele 39-39 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 1 BAUDELAIRE, Charles (autor) Pipa 39-39 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 1 BOGREA, V. (autor) Note de prosopografie dobrogeană 41-43 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 1 PARIANO, C. (autor) Veste bună. Românii emigrează din Dobrogea. Era de așteptat 97-100 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Două probleme dobrogene: colonizare, toponimie 127-139 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 2 ROMAN, Ioan (autor) Drepturi ce trebuesc valorate în raport cu colonizarea și schimbarea toponimiei în Dobrogea-Nouă 161-170 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 2 ROBERT, Charles (autor) Notă asupra unor anticități culese în 1855 la "Kustendje" (Dobrogea) 219-224 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 2 Cîntec tătăresc - Folklor dobrogean 261-261 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 2 Cîntec turcesc - Folklor dobrogean 262-262 turcă
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 2 Cîntec turcesc - Folklor dobrogean 263-263 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 2 Cîntec tătăresc - Folklor dobrogean 264-264 tătară
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 2 Cîntec tătăresc - Folklor dobrogean 264-264 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 3 BĂNESCU, N. (autor) "Paristrion" un dacat de graniță bizantin în Dogrogea de astăzi 313-317 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 3 ARBORE, Alexandru (autor) Cotul Bugeracului. O încercare de reconstituire istorică a unui ținut de hotar dobrogean 332-359 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 3 COLOV, Brutus (autor) Cerchezii (un neam dispărut din Dobrogea) 394-416 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Excursia D-lui Em. De Martonne în Dobrogea 455-455 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 4 ARBORE, Alexandru (autor) Coloniile germane din Basarabia și din Dobrogea: Cîteva precizări 471-483 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 4 SPERANȚIA, Theodor (autor) Dobrogea în folklorul nostru 578-583 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 4 IORGA, Nicolae (autor) Ce trebue să fie Dogrogea după război 594-596 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 1 IORGA, Nicolae (autor) Cele trei Dobrogi pe care le-a, găsit 25-33 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 1 ARBORE, Alexandru (autor) Cîteva însemnări etno-istorice asupra Dobrogei în veacul de mijloc: Raguzanii 36-47 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 1 CORIOLAN, G. (autor) Din trecutul liceului "Mircea cel Bătrăn" 69-80 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 1 IONESCU DELA BRAD, Ion (autor) Excursiune agricolă în Dobrogea în anul 1850 97-183 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 1 MIHĂILESCU, Vintilă (autor) Lămurire privitoare la harta "Carte topographique et ethnographique d'une oartie dela Dobroudja" 185-187 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 2 MILETIC, J.L. (autor) Vechimea elementului bulgăresc în N-E- Bulgariei și în Dobrogea 189-198 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 2 ARBORE, Alexandru (autor) O incursiune de reconstituire a trecutului românilor din Dobrogea 237-291 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 2 VINCKE, H. (autor) Valea Cara-Su 303-308 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 4 ROMAN, Ioan (autor) Drepturile, Sacrificiile și Munca Noastră în Dobrogea față de pretențiile bulgarilor 445-501 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 4 ARBORE, Alexandru (autor) Cîteva însemnări asupra cerchezilor, grecilor și arabilor din Dobrogea 504-507 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 4 CERGĂU, N. (autor) Lacul Tașaul (note dintr-o călătorie) 522-538 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 4 NICORESCU, P. (autor) O așezare antică la Cicărăcci 558-566 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cele mai vechi știri despre români în Dobrogea - Iorga N. 567-571 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1 IORGA, Nicolae (autor) Drepturile naționale și politice ale românilor în Dobrogea - Considerațiuni istorice .1-48 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1 COTOVU, Virgil (autor) Vederi asupra portului Constanța 50-62 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1 ZAMBACCIAN, K. (autor) Activitatea portului Constanța în 1922 81-86 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1 FRANGOPOL, D. (autor) Particularitatea nămolului unor lacuri sărate de pe litoralul Mării Negre 95-98 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1 MORFEI, Victor (autor) Monografia comunei Topalu 104-114 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Ibn Batutah - Un călător arab prin Dobrogea în sec. XIV 138-156 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 2 PRODAN, Iuliu (autor) Flora critică a Dobrogei 217-248 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 3 STOICESCU, D. (autor) Episcopia Timisului și Durostorului 265-268 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 3 COTOVU, Virgil (autor) Un proect unguresc pentru Canalul Cernavoda-Constanța 312-315 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 3 STOICESCU, D. (autor) Macedonschi în Donrogea - Însemnări 317-320 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 3 ARBORE, Alexandru (autor) De vorbă cu țăranii dogrogeni 321-328 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 3 ARBORE, Alexandru (autor) Din etnografia Dobrogei - Populațiunea Dobrogei după o hartă rusească 329-334 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 3 PRODAN, Iuliu (autor) Flora critică a Dobrogei (continuare) 345-370 română
articol de periodic 1924 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 4 MORFEI, Victor (autor) Monografia comunei Topalu 86-99 română
articol de periodic 1924 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 4 MORFEI, Victor (autor) Din graiul dobrogean 100-102 română
articol de periodic 1926 Analele Dobrogei: AnD, VII GEORGESCU, Ioan (autor) Coloniile germane din Dobrogea 17-58 română
articol de periodic 1926 Analele Dobrogei: AnD, VII BRĂTESCU, Constantin (autor) Coasta de răsărit a Constanței 66-72 română
articol de periodic 1926 Analele Dobrogei: AnD, VII GRECU, Valeriu (autor) Literatură "Dobrogeană" 87-101 română
articol de periodic 1926 Analele Dobrogei: AnD, VII SALSOVIA (autor) Curiosități dobrogene 145-145 română
articol de periodic 1926 Analele Dobrogei: AnD, VII MIRONESCU, M. (autor) , POPOVICI, Andrei (autor) Monitorul Județului Constanța 152-160 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Pămîntul Dobrogei .3-65 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Clima Dobrogei 67-79 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Fitogeografia și solurilor Dobrogei 81-105 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 BORCEA, Ion (autor) Fauna Mării Negre pe litoralul Dobrogei 107-113 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 VULPE, Radu (autor) Activitatea archeologică în Dobrogea la cei 50 ani de stăpînire Românească 117-144 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 MOISIL, Constantin (autor) Introducere în numismatica Dobrogei 145-175 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 ARBORE, Alexandru (autor) Înfățișarea etnografică a Dobrogei în antichitate, după lucrările lui Vasile Părvan 177-190 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 MEHEDINȚI, Simion (autor) Dacia pontică și Dacia carpatică 191-200 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 BRĂTESCU, Constantin (autor) Populația Dobrogei 201-257 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 IORGA, Nicolae (autor) Românii și bulgarii în Dobrogea 259-261 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 IORGA, Nicolae (autor) O descriere necunoscută a Dobrogei 262-262 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 IONESCU, Toma (autor) Asupra proprietății și colonizărilor din Dobrogea 263-278 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 ROMAN, Ioan (autor) Proprietatea imobiliară rurală din Dobrogea 279-294 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 BĂNESCU, N. (autor) Dobrogea bizantină. Ducatul de Paristrion 297-303 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 MOISIL, Constantin (autor) Dobrotici și Mircea cel Bătrîn 305-314 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 PETRESCU, G. (autor) Răsboiul pentru independență și anexarea Dobrogei 315-347 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 CONEA, Ion (autor) Luptele din Dobrogea în răsboiul pentru unitatea neamului 349-360 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 NEGULESCU, Aurelian (autor) Dobrogea și marina 361-373 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 MACOVEI, Gheorghe (autor) Studiile geologice în Dobrogea după anexare 377-383 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 COCHINO, Gheorghe (autor) Mine și cariere din Dobrogea 385-389 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 DRĂCEA, Marin (autor) Pădurile Dobrogei 391-414 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 DAIA, Alexandru (autor) Pescăriile dobrogene 415-423 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 VIDRAȘCU, G. (autor) Lucrări technice pentru valorificarea pescăriilor dobrogene 425-430 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 MĂINESCU, George (autor) Evoluția căilor ferate în Dobrogea dela 1877 pînă în zilele noastre, din punct de vedere constructiv 431-454 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 Evoluția portului Constanța 455-483 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 FILIPESCU, C. (autor) Dobrogea agricolă 485-525 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 SAWICKI, Ludomir (autor) Die Dobrudscha als azsfallstor polens in die Levante 527-563 germană
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 HÎRJESCU (autor) Societățile pe acțiuni în Dobrogea 565-568 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 VĂLEANU, O. (autor) Instituțiile de credit în Dobrogea 569-576 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 Progresele realizate în Dobrogea în timp de 50 ani în industrie și comerț 577-581 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 ILIONIU, G. (autor) Cultele în Dobrogea 585-639 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 GEORGESCU, Ioan (autor) Învățămîntul public în Dobrogea 641-698 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 STOICESCU, D. (autor) Justiția românească în Dobrogea - Schiță istorică 699-718 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 NEGULESCU, N. (autor) Administrația în Dobrogea veche 719-733 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 BUCUȚA, Emanoil (autor) 50 de ani de presă dobrogeană 735-741 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 SARAFIDI, Hector (autor) Medicina în Dobrogea 743-750 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 CIUPERCESCU, P. (autor) Farmacia în Dobrogea 751-756 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 GRIGORESCU-ELVIR, V. (autor) Studiul statistic asupra farmaciilor din Dobrogea 757-761 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 FRANGOPOL, D. (autor) Activitatea laboratotului de chimie al Dobrogei în decursul celor 15 ani dela înfințarea sa 763-770 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 RIEGLER-DINU, Emil (autor) Folclorul muzical dobrogean vechiu 787-793 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei: AnD, XII BRĂTESCU, Constantin (autor) Sarcofagul cu simboluri din Constanța 209-243 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei: AnD, XII VULPE, Radu (autor) Noutăți archeologice dobrogene 1931 293-298 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei: AnD, XII VULPE, Radu (autor) Cetatea Histria - Lambrino Scarlat 299-299 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei: AnD, XII ILIESCU, Dan (autor) Les Tumuli de Callatis -Tafrali O. 304-305 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei: AnD, XII ILIESCU, Dan (autor) La cite pontique de Callatis - Tafrali O. 305-305 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei: AnD, XII ILIESCU, Dan (autor) Callatis - Vulpe Radu 306-306 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei: AnD, XII ILIESCU, Dan (autor) Băile Tekirghiol-Sat - Ulmeanu Nicolae 307-311 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei: AnD, XII ILIESCU, Dan (autor) Bogățiile lacului Tekirghiol - Slobozianu Horia 311-312 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei: AnD, XII ILIESCU, Dan (autor) Considerașiuni geografice în jurul diferitelor nume ale Dobrogei - Conea Ion 312-313 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei: AnD, XII ILIESCU, Dan (autor) Aspecte caracteristice din viața popzlară dobrogeană - Arbore Al. 313-315 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei: AnD, XII VULPE, Radu (autor) Figurinele magice de la Poiana și captivii de pe reliefele de la Adamclisi 357-262 română
articol de periodic 1934 Analele Dobrogei: AnD, XV SAUCIUC-SĂVEANU, Teofil (autor) O stelă funerară cu inscripție și cu palmele deschise în relief din Tomis-Constanța .1-18 română
articol de periodic 1934 Analele Dobrogei: AnD, XV CĂLINESCU, Raul (autor) Dobrogea și Marea Neagră ca individualități geografice și regiuni biomorfogenetice 22-33 română
articol de periodic 1934 Analele Dobrogei: AnD, XV RAREȘ, Marin (autor) Xavier hommaire de Hell un călător francez în Dobrogea în 1846 54-67 română
articol de periodic 1934 Analele Dobrogei: AnD, XV SAUCIUC-SĂVEANU, Teofil (autor) Notă suplimentară la "O stelă funerară" 113-114 română
articol de periodic 1934 Analele Dobrogei: AnD, XV FLORESCU, Grigore (autor) Descoperiri arheologice în Constanța și monumente antice inedite din Muzeul regional al Dobrogei 117-128 română
articol de periodic 1934 Analele Dobrogei: AnD, XV LĂZĂRESCU, Traian (autor) Premiile cultural-literare dobrogene "Ioan N. Roman" 172-175 română
articol de periodic 1934 Analele Dobrogei: AnD, XV VULPE, Radu (autor) Noutăți arheologice dobrogene (1932-1934) 200-210 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI Iredenta bulgară în Dobrogea .1-22 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI BRĂTESCU, Constantin (autor) Falezele Mării Negre între Carmen Sylva și Schitu-Costinești 97-105 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI SAUCIUC-SĂVEANU, Teofil (autor) Un monument de măsură numită prin Muzeul din Constanța 149-154 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI SAUCIUC-SĂVEANU, Teofil (autor) Epigrama sepulcrala din Muzeul din Constanța a lui Hermogenes și alte fragmente de inscripții 155-166 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI ILIESCU, Dan (autor) Un monument al cavalerului trac descoperit la Tomi - Tudor D. 167-168 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI ILIESCU, Dan (autor) L'evolution de la Medecine en Dobrogea - Saradidi H. 168-169 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI ILIESCU, Dan (autor) Sai Ghiuvenlia - Ionescu Ion 169-169 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei: AnD, XVII FLORESCU, Grigore (autor) Cariera română dela Cernavodă 33-46 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei: AnD, XVII DUMITRU, Tudor (autor) Cultul "Cavalerul Danubieni" în Tomis 51-54 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei: AnD, XVII FLORESCU, Grigore (autor) Monumente antice din Muzeul Regional al Dobrogei 127-135 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei: AnD, XVII MICU, Ioan (autor) Recente achiziții arheologice 140-444 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei: AnD, XVII CERGĂU, Titus (autor) dela bătrînii Dobrogeni 148-151 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei: AnD, XVII BRĂTESCU, Constantin (autor) Sur une platforme litorale en Roumanie - Vîlsan G. 180-193 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei: AnD, XVII Portul Constanța - Cozovu Virgil 193-203 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei: AnD, XIX, nr. 1 POPESCU, Ioan (autor) Cutremurele de pîmînt din Dobrogea 22-46 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei: AnD, XIX, nr. 2 VULPE, Radu (autor) Dobrogea meridională în antichitate .1-51 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei: AnD, XIX, nr. 2 BĂNESCU, N. (autor) Dobrogea bizantină 52-59 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei: AnD, XIX, nr. 2 ARBORE, Alexandru (autor) Caracterul etnografic al Dobrogei Sudice din epoca turcească pînă la 1913 77-120 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei: AnD, XIX, nr. 2 DRAGOMIR, N. (autor) Oierii Mărgineni și tranhumanța lor în Dobrogea de Sud 121-137 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei: AnD, XIX, nr. 3 MORFEI, Victor (autor) Organizația de Crecdit a Dobrogei Sudice 28-42 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei: AnD, XIX, nr. 3 MICU, Ioan (autor) Cetăți, muzee și colecții de antichități din Sudul Dobrogei 67-84 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei: AnD, XIX, nr. 3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Dobrogea regelui Carol I și colonizările dobrogene 85-101 română
articol de periodic 1995 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 1, 75 de ani de la apariția primului număr, Serie nouă CULICEA, Gelu (autor) Marin Ionescu-Dobrogianu 84-86 română
articol de periodic 1995 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 1, 75 de ani de la apariția primului număr, Serie nouă PUIU, Enache (autor) Despre specificul dobrogean 186-190 română
articol de periodic 1995 Analele Dobrogei: AnD, I, nr. 1, 75 de ani de la apariția primului număr, Serie nouă NICOLAEV, Simion (autor) , BOLOGA, Alexandru (autor) 25 de ani de la înființarea Institutului Român de Cercetări Marine 210-216 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă COVACEF, Zizi (autor) Cîteva observații pe baza unui portret funerar feminin din Tomis 19-24 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Unele considerații privind evoluția Sucidavei Moesice în sec. IV a.Ch - VI p.CH. 25-34 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă POPESCU CRISTIAN, Tiberiu (autor) Premise pentru descifrarea ruinelor de la Basarabi 37-44 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă URSU, Nicolina (autor) Considerații privind demografia Dobrogei din secolul al XI-lea pînî la jumătatea secolului al XIX-lea 45-56 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă IONESCU, Ion (autor) Scurtă analiză istorico-juridică privind modul de soluționare a diferendului de frontieră din Sudul Dobrogei, urmare a viciului de formulare a articolului 46 din tratatul de la Berlin - 1878 68-71 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă ATANASIU, Andreea (autor) Factorul naval în politica lui Mircea cel Bătrîn privind apărarea Dobrogei și asigurarea controlului asupra litoralului vest-pontic 90-94 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă CHERAMIDOGLU, Constantin (autor) Regimul ocupației militare la Constanța (oct. 1916-dec. 1816) 95-102 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă GREAVU, Cornel (autor) Artileria de coastă a marinei române 103-108 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă DIANA, Anna-Maria (autor) , PAȘCA, Cecilia (autor) Proiecte românești de realizare a unei căi bavigabile între Dunăre și Marea Neagră 111-118 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă POP, Angela (autor) Banca federală "Dobrogea" din Ostrov (1913-1926) 119-124 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) Cum au sărbătorit dobrogenii încoronarea de la Alba Iulia - 15 octombrie 1922 125-130 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă BORDEIU, Puiu (autor) Mișcarea legionară în Dobrogea, în cpntextul anului 1933 131-1147 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă SUCEVEANU, Simona (autor) Promovarea ideii despre unitate și continuitatea neamului românesc în predosloviile "minelor" de la Rîmnic /1776-1780), aflate în colecții din județul Constanța 159-166 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Începuturile învățămîntului de marină constanțean 178-182 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă DIANA, Anna-Maria (autor) , PITRESCU, Ileana (autor) Cazinoul din Constanța 191-195 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă LUCA, Mihai (autor) Biserica "Sfînta Paraschiva" din Constanța 196-199 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă DUNĂREANU, Ovidiu (autor) Păcuiul lui Soare 237-242 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă PETRE, George (autor) Folosirea vadurilor dobrogene ale Dunării, în scopuri militare 33-49 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă VLĂDĂREANU, Alexandru (autor) Acțiuni militare pe Dunăre în zona Hîrșova și Silistra, în rimpul războiului pentru independența României (1877-1878) 57-64 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă DIANA, Anna-Maria (autor) , PAȘCA, Cecilia (autor) Reunirea Dobrogei cu România - Eveniment major in istoria românilor 65-72 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) Dobrogea în viziunea regelui Carol I 73-80 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă LUNGU, Georgeta (autor) Aspecte ale activității comisiei europene pentru delimitarea frontierei de Sud a Dobrogei 81-89 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă URSU, Nicolina (autor) Începuturile administratiei românești în Dobrogea (1878-1980) 94-98 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă GREAVU, Cornel (autor) Consecințele revenirii Dobrogei în granițele României asupra creșterii potențialului naval de apărare a marinei militare 99-104 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă ZAINEA, Ion (autor) Revista "Familia" din Oradea despre evenimentele și realitățile din Dobrogea de la 1878 111-121 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă POP, Angela (autor) Dobrogea între anii 1877-1886 în opiniile unui diplomat francez 122-127 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Dobrogea oglindită în medalistică 128-148 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă LĂZĂRESCU, George (autor) L'atestazione della prezența degli italiani - genovesi e veneziani - sulle Sponde del Ponto Eusino (Mar Nero) 192-195 italiană
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) La memoire d'Ovide dans la vision du Docteur I.C. Drăgescu et de Remus Opreanu, prefet du district de Contrantza a la fin des XIX-a siecle 250-256 franceză
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă APOSTOLESCU, Corina (autor) Dialoguri la Tomis 297-298 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă DUȚU, Cătălina (autor) Selgiukizii și Dobrogea în secolul al XIII-lea 21-30 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Un fragment din istoria Hîrșovei redat prin prisma mărturiilor documentare 31-46 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Creșterea bivolilor în Dobrogea în timpul stăpînirii otomane 53-66 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Studiu statistica asupra monezilor grecești, romane, romano-bizantine și medievale aflate în colecția Ana Crăciun (MINA Constanța) 80-96 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă CIOBANU, Daniela (autor) Monede medievale descoperite în Dobrogea (sec. XVII-XVIII) 97-104 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă COVACEF, Petre (autor) O veche familie de mocani la Constanța 110-117 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă CARAMIDOGLU, Constantin (autor) Influența căii ferate Cernavodă-Constanța asupra traficului de cereale derulAT PRIN Gurile Dunării (apinii la 1859) 118-124 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) , CUSTUREA, Gabriel (autor) Catalogul călătorilor din secolul al XIX-lea în Dobrogea - o contribuție la bibliografia Dobrogei - 125-132 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă PETRESCU, Arcadiu (autor) Orașul Constanța la 1884 deschis în cartea "La Romania" de Bruto Amante 133-139 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă COVACEF, Petre (autor) Construcțiile executate în portul Constanța pînă la primul război mondial 140-183 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă IONESCU, Ion (autor) , MOȘOIU, Traian (autor) Mijloace de comunicații moderne adoptate de marina militară română La începutul secolului al XX-lea 183-189 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă GHERGHE, Otilia (autor) Consemnări despre Dobrogea în jurnalul inedit al căpitanului Constantin Sănătescu (1915) 190-194 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă ȘERBAN, Constantin (autor) Prezența la Constanța a bizantinologului Vasile Grecu în timpul primului război mondial 195-200 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă MOȘNEAGU, Marian (autor) Constanța în onomastica navală românească 200-204 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă COJOC, Mariana (autor) Din viața portuară a Constanței (1944-1977) 212-217 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă BORDEIU, Puiu (autor) Evoluția mișcării legionare în Dobrogea între anii 1934-1936 221-238 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă ȘOPU, Dumitru (autor) Viața culturală a românilor din Dobrogea pînă la 1878 268-274 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă CRUCERU, Florica (autor) Istoricul muzeului de Artă Populară Constanța 275-282 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă TAMBOZI, Justin (autor) Personalități de sorginte aromână în și din Dobrogea 292-296 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă FILIPAȘ, Moise (autor) , PETRIMAN, Teodor (autor) , TELETIN, Viorel (autor) , TIMPAN, Nicu (autor) Aviația română din Dobrogea înainte de cel de-al doilea război mondial 315-321 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă PITRESCU, Ileana (autor) Cultivarea cînepei, inului și bumbacului în zona Mangaliei 325-331 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă ANTONESCU, C. (autor) Motivații sociale ale distorsiunilor stilistice în arhitectura țărănească din Dobrogea de Sud-Vest 332-354 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă MAZILU, C. (autor) Cult, locuire, atelier în arhitectura țărănească dobrogeană 355-360 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă SABIN, Călin (autor) Obiceiul descîntatului în zona Lipnița-Oltina 369-379 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Date noi privind descoperirile monetare grecești din Dobrogea 9-36 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă CUCU, Ștefan (autor) Iarna tomitană în epistolele ovidiene 37-40 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă PANAIT, Panait (autor) Porturile dobrogene pe rutele maritime pontice ale secolelor XIII-XV 98-102 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Un sat dobrogean dispărut - Musait 103-119 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă POP, Angela (autor) Banca federală "Dobrogea" din Ostrov (1913-1926) 113-118 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă MOCANU, Constantin (autor) Dobrogea în preocupările științifice ale savantului Gheorghe Ionescu-Șișești 129-137 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă CRUCERU, Florica (autor) Un mare sculptor dobrogean: Ion Jalea (1887-1983) 138-148 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă